Nemzetközi arany minősítésú szolgáltató

Mellékvízmérők számlázásának újraindítása

Az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet lehetőséget biztosít arra, hogy az ingatlanon belüli, elsődlegesen tulajdonosi feladatkörbe tartozó vízdíjmegosztással a szolgáltatót bízzák meg. A szolgáltató általi vízdíjmegosztás kizárólag lakásonként (telekkönyvi albetétenként), mellékvízmérő jelzése alapján végezhető. A Lakossági / Nem lakossági mellékszolgáltatási szerződés (továbbiakban mellékszolgáltatási szerződés) megkötésének előfeltétele, hogy a bekötési vízmérő szerinti felhasználónak legyen aláírt Szolgáltatási szerződése, valamint nem lehet vízdíjtartozása. Amennyiben a mellékvízmérők száma, a házi ivóvízhálózat vagy a mellékvízmérő beépítésének műszaki jellemzői változnak, a korábban már jóváhagyott tervhez képest az igény elbírálásához ki kell tölteni a Felhasználói nyilatkozat és Vázlatrajz lakás mellékvízmérő beszereléséről nyomtatványt, melyen szerepeltetni kell a beszerelt mérők gyári számát, vázlatrajzot kell készíteni a lakás vízhálózatáról és a mérők beszerelések helyéről, valamit nyilatkozni kell a beszerelés helyességéről.

Újraindítást abban az esetben lehet kérni, amennyiben az elkülönített vízhasználónak az adott ingatlanra korábban volt megkötött mellékszolgáltatási szerződése, de azt az elkülönített vízhasználó vagy a Szolgáltató – lejárt hitelességű mérő vagy tartozás miatt – felmondta.

Amennyiben a szerződést tartozás miatt mondta fel a Szolgáltató, az újraindítás feltétele:

  • nullás igazolás bemutatása;
  • részletfizetési megállapodás bemutatása (amennyiben megkötésre került);
  • részletfizetési megállapodás esetén a futamidő felének eredményes letelte;
  • az aktuális dátumig minden részlet befizetését igazoló dokumentum bemutatása;
  • a megállapodás megkötése óta történt összes vízdíj terhelés kiegyenlítését igazoló dokumentum bemutatása.

A lakás-mellékvízmérők újbóli számlázásba vételének lépései:

1. A mellékvízmérők hitelességének, a joghatással járó mérés biztosításának ellenőrzése

A hatályos szabályozás értelmében az elszámolásra használt mellékvízmérők hitelessége 8 év.

A mellékvízmérő hitelességét a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal törvényes, sértetlen tanúsító jele (plomba) bizonyítja. A hitelesség további feltétele a mérő épsége, illetve burkolatának megbontatlansága. A mellékvízmérő hitelesítési évéről a tanúsító jelen lévő dátum segítségével győződhet meg.

A joghatással járó mérést a társaságunk által elvégzett műszakilag helyes felszerelést igazoló plombálás, azaz a biztonsági záróelem felhelyezése biztosítja. A lakás-mellékvízmérőkre felhelyezett biztonsági záróelem sárga színű, egyedi sorszámmal és szolgáltatói bélyeggel ellátott műanyag gyűrű. Egyedi esetekben, amikor a műanyag gyűrű nem szerelhető fel, akkor a záróelem lehet függőplomba is, mely zsinórral csatlakozik a mérőhöz.

A fentiek alapján az alábbi négy eset valamelyike állhat fenn:

  1. a mérő hiteles és társaságunk záróeleme megtalálható rajta: mellékszolgáltatási szerződés benyújtása szükséges,
  2. a mérő hiteles, de a társaságunk záróeleme nem található meg rajta: záróelem pótlása szükséges,
  3. a mérő nem hiteles, de a társaságunk záróeleme megtalálható rajta: mérőcsere szükséges,
  4. a mérő nem hiteles és társaságunk záróeleme sem található meg rajta: záróelem hiányának bejelentése, majd mérőcsere szükséges.

2. Záróelem pótlása, ha szükséges

A záróelem pótlását külön kell igényelnie Társaságunknál a Vízvonal 06 1 247 7777-es telefonszámán, vagy a vizvonal@vizmuvek.hu e-mail címen. A záróelem pótlás díja itt érhető el. A díjat a Fővárosi Vízművek Zrt., vagy megbízottja számlázza ki.

3. Mérőcsere, ha szükséges

Amennyiben a mellékvízmérő nem hiteles, hiteles mérőre kell cseréltetni, vagy a meglévő mellékvízmérőt kell újrahitelesíteni. A mérőcserét elvégezheti az elkülönített vízhasználó, vagy az általa megbízott kivitelező, aki lehet társaságunkkal szerződött, üzembe helyezést is végző, minősített vállalkozó.

A minősített vállalkozók a kivitelezést követően a mellékvízmérők műszakilag helyes beszerelését, az ezt igazoló biztonsági záróelem felszerelését (üzembe helyezés), valamint a dokumentumok leadását is elvégzik. A minősített vállalkozók elérhetőségét megtalálja itt, áraikról kérjük, tájékozódjon a megadott elérhetőségeiken. A minősített vállalkozó által végzett üzembe helyezés adminisztrációs díját itt tekintheti meg, melyet – a korábbi gyakorlattól eltérően – a Fővárosi Vízművek felé szükséges megfizetni. A díjat a Fővárosi Vízművek Zrt., vagy megbízottja számlázza ki.

4. Üzembe helyezés, ha szükséges

Amennyiben Ön nem társaságunkkal vagy a társaságunk által minősített vállalkozók valamelyikével végezteti el a lakás-mellékvízmérő cseréjét, akkor a mérő üzembe helyezését és a biztonsági záróelem felhelyezését külön kell igényelnie társaságunktól a Vízvonal 06 1 247 7777-es telefonszámán vagy a vizvonal@vizmuvek.hu e-mail címen.  Az üzembe helyezés díja itt érhető el. A díjat a Főváros Vízművek Zrt., vagy megbízottja számlázza ki.

5. Mellékszolgáltatási szerződés benyújtása

A hiteles és záróelemmel ellátott mellékvízmérők, záróelemek adatait a Lakossági / Nem lakossági mellékszolgáltatási szerződés nyomtatványon kell bejelenteni személyesen vagy postai úton. A nyomtatvány beszerezhető a Fővárosi Vízművek ügyfélszolgálati irodáiban, a Díjbeszedő Holding Zrt. kirendeltségeiben, letölthető innen, vagy kérheti telefonos ügyfélszolgálatunkon. A szerződés megkötéséhez szükséges a főmérő vízdíjfizetőjének (jellemzően a közös képviselő) hozzájárulása is, melyet a fenti nyomtatvány aláírásával ad meg.

6. Újraindítási díj befizetése

A számlázás újraindítását társaságunk díj ellenében végzi. Az újraindítási díjat itt tekintheti meg.

Amennyiben az újbóli számlázásba vételt nem a korábban szerződött elkülönített vízhasználó kéri, azt úgy tekintjük, mint az új mellékvízmérő számlázásba vételét, ezért ez esetben regisztrációs díj fizetendő. A regisztrációs díj ide kattintva érhető el.

A számlázást a fenti díjtétel kiegyenlítése után indítja újra társaságunk.

7. Számlázásba vétel

A mellékvízmérők számlázása a kötelező éves egyszeri leolvasás kivételével részérték, vagy bediktált mérőállás alapján, a bekötési mérővel azonos ciklusban történik. Szerződéskötéskor lehetőség van részérték megadására a mellékszolgáltatási szerződésen, nyilatkozat hiányában a 0m3 / 2 hónap érték kerül beállításra. A mellékszolgáltatási szerződés értelmében a leolvasásért és számlázásért lakossági és nem lakossági felhasználó esetén egyaránt ügyviteli díjat kell fizetni.

Az üzembe helyezés során a mérő előtti kötésre felhelyezett biztonsági záróelem sértetlen megőrzéséért és védelméért az elkülönített vízhasználó felel. Amennyiben a záróelem valamilyen oknál fogva mégis megsérül vagy elvész, az elkülönített vízhasználó köteles annak pótlását társaságunktól haladéktalanul megrendelni, valamint a pótlásának költségét fedezni. A záróelem pótlásának időpontját a Vízvonal 06 1 247 7777-es telefonszámán vagy a vizvonal@vizmuvek.hu e-mail címen egyeztetheti. A záróelem pótlásának díja itt érhető el.

online ügyfélszolgalat
online ügyfélszolgalat hangulatképe

Online ügyfélszolgálatunkat a hét minden napján elérheti.

Ez a honlap sütiket használ. A sütik elfogadásával kényelmesebbé teheti a böngészést. A honlap további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához. További információ: Adatvédelmi nyilatkozat

Elfogadom