Közérdekű adatok

Jelen rész a közérdekű adatokat tartalmazza. A közérdekű adatok köréből azon adatkör, mely a fogyasztók számára a Társaságunk alaptevékenysége szempontjából legfontosabb információkat tartalmazza, az ügyfélszolgálati oldal "általános információk” menüpontban érhető el.
Felhívjuk figyelmét, hogy a honlapra nem került fel azon adatok köre (így többek között a technológiai eljárásokra, műszaki megoldásokra, gyártási folyamatokra, munkaszervezési és logisztikai módszerekre vonatkozó adatok), melyek nyilvánosságra hozatala Társaságunk üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet jelentene, illetőleg veszélyeztetné a folyamatos és biztonságos vízellátást.

Tájékoztatjuk, hogy a Társaságunk vonatkozásában (további) közérdekű adatoknak, illetőleg közérdekből nyilvános adatoknak minősülő adatokat egyedi adatigénylésre teljesítjük az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.  törvény szerint.

 

 

 

online ügyfélszolgalat
online ügyfélszolgalat hangulatképe

Online ügyfélszolgálatunkat a hét minden napján elérheti.