Közérdekű adatok

Jelen rész a közérdekű adatokat tartalmazza. A közérdekű adatok köréből azon adatkör, mely a fogyasztók számára a Társaságunk alaptevékenysége szempontjából legfontosabb információkat tartalmazza, az ügyfélszolgálati oldal "általános információk” menüpontban érhető el.
Felhívjuk figyelmét, hogy a honlapra nem került fel azon adatok köre (így többek között a technológiai eljárásokra, műszaki megoldásokra, gyártási folyamatokra, munkaszervezési és logisztikai módszerekre vonatkozó adatok), melyek nyilvánosságra hozatala Társaságunk üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet jelentene, illetőleg veszélyeztetné a folyamatos és biztonságos vízellátást.

Tájékoztatjuk, hogy a Társaságunk vonatkozásában (további) közérdekű adatoknak, illetőleg közérdekből nyilvános adatoknak minősülő adatokat egyedi adatigénylésre teljesítjük az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.  törvény szerint.