Statisztikai jelentések

Negyedéves munkaügyi jelentés 2019

Havi munkaügyi jelentés 2018

Havi munkaügyi jelentés 2017

Havi munkaügyi jelentés 2016

Havi munkaügyi jelentés 2015

Havi munkaügyi jelentés 2014

Havi munkaügyi jelentés 2013  

Az ipari termékek és szolgáltatások árjelentése 

Jelentés a kereskedelmi szálláshelyekről

Nem pénzügyi vállalatok tájékoztató mérlegadatai

Statisztikai jelentések 2019


Statisztikai jelentések 2018

Statisztikai jelentések 2017

Statisztikai jelentések 2016

Statisztikai jelentések 2015

Statisztikai jelentések 2014

 Statisztikai jelentések 2013

Statisztikai jelentések 2012

Statisztikai jelentések 2011

Jelentés a nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi szabadidő szálláshelyekről

Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek számáról

Intrastat beérkezés

Nemzetközi üzleti és szállítási szolgáltatások

Telepi adatok

Jelentés a vállalkozások kutatási, fejlesztési adatairól

Jelentés a környezetvédelmi ráfordításokról, a környezetvédelmi termékek előállításáról és szolgáltatás nyújtásáról

Negyedéves integrált gazdaságstatisztikai jelentés 

Munkaerőköltség-felvétel

Alapadatok a fizikai és szellemi foglalkozásúak munkaidőmérlegéhez

Az információs és kommunikációs technológiák állomonyának minőségi és mennyiségi adatai 

A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati tevékenységet végzők ráfordításai és árbevételei

A közműves vízellátási és csatornázási tevékenységek főbb műszaki-gazdasági adatai

Állami, önkormányzati, illetve közszolgáltató vállalatok főbb pénzügyi adatai

A felszíni vízkivételek és a felszíni vízbe történő bevezetések adatai

2017 évi adatok

2016 évi adatok

Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás

Jelentés a fürdők forgalmáról

Közúti teherszállítás belföldi és nemzetközi teljesítményei

 

 

Adatszolgáltatásért felelős: Vass Ágnes
Tartalom ellenőrzéséért felelős: Kovács Gabriella