Nemzetközi arany minősítésú szolgáltató

Társasházi és lakásszövetkezeti felhasználóinknak társaságunk mind a bekötési mérőre, mind a lakás-mellékvízmérőkre évi egyszeri leolvasást és kéthavi számlázást alkalmaz.

A Fővárosi Vízművek Zrt. által teljesített szolgáltatásokkal kapcsolatos számlatételeket egy rövid regisztrációt követően meg tudja tekinteni online ügyfélszolgálatunkon.

Amennyiben a fogyasztást Önnek a Díjbeszedő Holding Zrt. számlázza, a felhasználással kapcsolatos számlázási információkat a Díjnet rendszerén keresztül tudja lekérni.További tudnivalók a társasházak számlázásáról

Társasházi bekötési mérő esetén mindig kéthavonta küldünk vízdíjszámlát, mely a kéthavonta történő leolvasások alapján készül. Amennyiben a leolvasás meghiúsul és a felhasználó részéről sem érkezik mérőállás bediktálás, arányosítással, a megelőző időszakok átlagfogyasztása alapján készítjük a számlát.

Amennyiben a társasház rendelkezik számlázásba vett lakás-mellékvízmérőkkel, úgy a mellékvízmérőre kiszámlázott fogyasztás a bekötési vízmérőből levonásra kerül.

Locsolási vízmérőre leolvasás és felhasználó általi diktálás hiányában kizárólag nulla fogyasztást számolunk el.

A budapesti és budaörsi társasházak számlázását társaságunk megbízásából a Díjbeszedő Holding Zrt. végzi.

Lakás-mellékvízmérők számlázása

Lakás-mellékvízmérők esetén társaságunk kéthavonta küld vízdíjszámlát.

A szolgáltatási területeken évi egyszeri leolvasást és kéthavi számlázást alkalmaz. Az éves számlázási cikluson belül öt részszámlát küldünk, ezt követően a ciklus végén, azaz évente egyszer leolvassuk a vízmérőt. A leolvasott érték alapján társaságunk úgynevezett elszámoló számlát készít, amely a ténylegesen felhasznált vízmennyiség és a részszámlákon feltüntetett értékek különbözetét tartalmazza. Amennyiben sikertelen a leolvasás, akkor az elszámoló számlában becslés alapján kerül meghatározásra az éves fogyasztás.

Évente egy alkalommal a kötelező éves leolvasás alapján készül az elszámolás, azonban ügyfeleinknek már ebben az időszakban is lehetőségük van mérőállásuk online diktálására a mérőről készült fotó csatolásával online ügyfélszolgálatunkon vagy az Otthon+ alkalmazáson keresztül.

A kötelező leolvasási időszakokról a Leolvasás menüpontban tájékozódhat.

A mellékmérős ügyintézési díj 0 m3 elszámolás esetén is számlázásra kerül.

A lakás-mellékvízmérők leolvasását és számlázását társaságunk megbízásából a Díjbeszedő Holding Zrt. végzi.

Befizetendő vízdíj összetétele

Lakossági fogyasztók esetén a számla az alábbi tételeket tartalmazza:

  • vízdíj, mely a ténylegesen elfogyasztott vagy becsült fogyasztás alapján kerül számításra
  • alapdíj, mely bekötésenként kerül számlázásra 0 m3-nél nagyobb tárgyidőszaki fogyasztás esetén

Az aktuális díjakról a Szolgáltatások díjszabása menüpont alatt tájékozódhat.

Vízdíjszámla

Számlaképünk minden esetben az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvénynek megfelelően kerül bemutatásra.

A számlakép és a hozzá tartozó magyarázatok >>

Gyakori kérdések - válaszaink

Miért van szükség a főmérős számlázásra, ha mindenkinek van lakás-mellékvízmérője?
A vízdíjszámlázás alapja az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján, a bekötési vízmérő által mért mennyiség.
A lakás-mellékvízmérő csak az ingatlanon belüli költségmegosztásra szolgál. Vannak olyan okok - így például a mellékvízmérők által nem mért szakaszon vételezett vízmennyiség, a belső hálózat sérüléséből fakadó veszteség, a mellékvízmérők nagyobb pontatlansága - amelyek elengedhetetlenné teszik a főmérős számlázást.

Milyen vízdíjfizetési lehetőségeik vannak egy társasházon belüli fogyasztónak?
Minden esetben a társasházi alapító okiratban meghatározott módon, de a következő lehetőségek vannak:

  • vagy a felszerelt és társaságunk által számlázásba vett mellékmérők jelzése szerint;
  • vagy a felszerelt egyedi elszámolású mérők alapján;
  • vagy a társasház döntése alapján általány díj szerint.

Miért nem számlázható külön a közösen használt helyiségekben felhasznált vízmennyiség (WC, kerti csap stb.)?
Az egyes ingatlanokon belüli vízdíjmegosztásra önálló bérleményként, illetve telekkönyvi albetétként (pl. önálló lakás) van lehetőség. A közös használatú helyiségek (közös WC) e feltételnek nem felelnek meg, az ott elfogyasztott vízmennyiség ugyanis közösségi fogyasztásnak minősül, így a díjfizetési kötelezettség is a közösséget terheli.

Mit lehet tenni, ha a tulajdonostársak nem járulnak hozzá a mellékvízmérő számlázási nyilvántartásba vételéhez?
Peres úton bírósági segítséget lehet kérni a saját fogyasztás mérési jogának érvényesítésére.

Ha a Díjbeszedő Zrt. számlatartozást jelez, miért nem lehet azt a Fővárosi Vízműveknél rendezni?
Társaságunk a Díjbeszedő Holding Zrt.-t bízta meg az elkülönített vízhasználók folyószámlájának kezelésével, a vízfogyasztás számlázásával, és a vízszolgáltatás ellenértékének beszedésével. Vagyis a tartozást a számlakibocsátóhoz kell befizetni.

Mi történik akkor, ha a felhasználó/elkülönített vízhasználó a vízdíjat a számlán megjelölt határidőre nem egyenlíti ki?
Ebben az esetben a Fővárosi Vízművek Zrt. vagy a Díjbeszedő Holding Zrt. levélben értesíti a felhasználót/elkülönített vízhasználót az elmaradásról és a tartozás után a Szolgáltatási szerződés, illetve a Ptk. rendelkezései szerinti késedelmi kamatot számít fel.

Mi történik akkor, ha a tartozást a fogyasztó ezután sem rendezi?
A Fővárosi Vízművek Zrt. vagy a Díjbeszedő Holding Zrt. ismételten felszólítja a felhasználót/elkülönített vízhasználót az értesítő levélben szereplő tartozásra, illetve a keletkezett újabb tartozásai rendezésére. Ha ez a fizetési felszólítás is sikertelennek bizonyul, a Fővárosi Vízművek Zrt. a gazdálkodó felhasználót az ivóvíz-szolgáltatásból kizárhatja, a lakossági felhasználó vízfogyasztását korlátozhatja, vagy fizetési meghagyás kibocsátásával a tartozás rendezését jogi útra terelheti. A fizetési meghagyásra adott ellentmondás esetén a tartozást peresíti.

víminőség
vizminőség lapozás balra
Biatorbágy
Szabad aktív klór0,15mg/l
Klorid22mg/l
Vas35µg/l
Mangán4µg/l
Nitrát3mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység154mg/l CaO
Vezető képesség556µS/cm
pH8 
Budakeszi
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid24mg/l
Vas15µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység123mg/l CaO
Vezető képesség439µS/cm
pH8 
Budaörs
Szabad aktív klór0,21mg/l
Klorid23mg/l
Vas7µg/l
Mangán<1µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység125mg/l CaO
Vezető képesség443µS/cm
pH8 
Dunabogdány
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid28mg/l
Vas<5µg/l
Mangán<1µg/l
Nitrát12mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység175mg/l CaO
Vezető képesség559µS/cm
pH7 
Halásztelek
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid23mg/l
Vas<5µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység150mg/l CaO
Vezető képesség546µS/cm
pH8 
Budapest - I. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid23mg/l
Vas7µg/l
Mangán<1µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység124mg/l CaO
Vezető képesség430µS/cm
pH8 
Budapest - II. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid26mg/l
Vas8µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység129mg/l CaO
Vezető képesség444µS/cm
pH8 
Budapest - III. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid21mg/l
Vas6µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység123mg/l CaO
Vezető képesség420µS/cm
pH8 
Budapest - IV. kerület
Szabad aktív klór0,23mg/l
Klorid21mg/l
Vas7µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát7mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység125mg/l CaO
Vezető képesség429µS/cm
pH8 
Budapest - IX. kerület
Szabad aktív klór0,18mg/l
Klorid24mg/l
Vas6µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység122mg/l CaO
Vezető képesség442µS/cm
pH8 
Kisoroszi
Szabad aktív klór0,14mg/l
Klorid21mg/l
Vas9µg/l
Mangán<1µg/l
Nitrát10mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység125mg/l CaO
Vezető képesség431µS/cm
pH8 
Pócsmegyer
Szabad aktív klór0,29mg/l
Klorid18mg/l
Vas<5µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát7mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység115mg/l CaO
Vezető képesség423µS/cm
pH8 
Százhalombatta
Szabad aktív klór0,13mg/l
Klorid32mg/l
Vas17µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát12mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység169mg/l CaO
Vezető képesség541µS/cm
pH8 
Szigetmonostor
Szabad aktív klór0,26mg/l
Klorid24mg/l
Vas<5µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát10mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység127mg/l CaO
Vezető képesség440µS/cm
pH8 
Szigetszentmiklós
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid27mg/l
Vas16µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység154mg/l CaO
Vezető képesség531µS/cm
pH8 
Tököl
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid22mg/l
Vas21µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát5mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység141mg/l CaO
Vezető képesség512µS/cm
pH8 
Budapest - V. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid19mg/l
Vas17µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát7mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység116mg/l CaO
Vezető képesség428µS/cm
pH8 
Budapest - VI. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid23mg/l
Vas29µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység123mg/l CaO
Vezető képesség419µS/cm
pH8 
Budapest - VII. kerület
Szabad aktív klór0,21mg/l
Klorid23mg/l
Vas8µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység127mg/l CaO
Vezető képesség430µS/cm
pH8 
Budapest - VIII. kerület
Szabad aktív klór0,21mg/l
Klorid21mg/l
Vas6µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát6mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység123mg/l CaO
Vezető képesség426µS/cm
pH8 
Budapest - X. kerület
Szabad aktív klór0,23mg/l
Klorid23mg/l
Vas9µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység126mg/l CaO
Vezető képesség428µS/cm
pH8 
Budapest - XI. kerület
Szabad aktív klór0,18mg/l
Klorid24mg/l
Vas11µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység130mg/l CaO
Vezető képesség465µS/cm
pH8 
Budapest - XII. kerület
Szabad aktív klór0,23mg/l
Klorid24mg/l
Vas9µg/l
Mangán<1µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység125mg/l CaO
Vezető képesség433µS/cm
pH8 
Budapest - XIII. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid22mg/l
Vas26µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység122mg/l CaO
Vezető képesség436µS/cm
pH8 
Budapest - XIV. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid21mg/l
Vas9µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység122mg/l CaO
Vezető képesség426µS/cm
pH8 
Budapest - XIX. kerület
Szabad aktív klór0,16mg/l
Klorid26mg/l
Vas8µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység142mg/l CaO
Vezető képesség494µS/cm
pH8 
Budapest - XV. kerület
Szabad aktív klór0,18mg/l
Klorid22mg/l
Vas9µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység123mg/l CaO
Vezető képesség431µS/cm
pH8 
Budapest - XVI. kerület
Szabad aktív klór0,25mg/l
Klorid21mg/l
Vas9µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát7mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység121mg/l CaO
Vezető képesség428µS/cm
pH8 
Budapest - XVII. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid23mg/l
Vas15µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység130mg/l CaO
Vezető képesség441µS/cm
pH8 
Budapest - XVIII. kerület
Szabad aktív klór0,22mg/l
Klorid27mg/l
Vas15µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység151mg/l CaO
Vezető képesség519µS/cm
pH8 
Budapest - XX. kerület
Szabad aktív klór0,18mg/l
Klorid26mg/l
Vas15µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység149mg/l CaO
Vezető képesség519µS/cm
pH8 
Budapest - XXI. kerület
Szabad aktív klór0,16mg/l
Klorid27mg/l
Vas28µg/l
Mangán6µg/l
Nitrát10mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység154mg/l CaO
Vezető képesség537µS/cm
pH8 
Budapest - XXII. kerület
Szabad aktív klór0,17mg/l
Klorid26mg/l
Vas7µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység152mg/l CaO
Vezető képesség516µS/cm
pH8 
Budapest - XXIII. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid28mg/l
Vas10µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát10mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység161mg/l CaO
Vezető képesség546µS/cm
pH8 
vizminőség lapozás jobbra