Nemzetközi arany minősítésú szolgáltató

Igénylés és telepítés folyamata Budapest közigazgatási területén

A locsolási vízmérő igénylésének, telepítésének folyamata 2018. május 1-jétől Budapest közigazgatási területén

Felhasználóink a locsolás során felmerülő közüzemi költségeik csökkentésére a május 1-jétől szeptember végéig érvényes 10 százalékos átalánydíjas kedvezményen kívül választhatják a locsolási vízmérő beszereltetésének lehetőségét, így az azon mért eredményt nem kell kiegyenlíteniük a szennyvízelvezetés vagy a szennyvízszállítás díjából. A két kedvezmény közül szabadon választhat, egyidejűleg azonban csak az egyik vehető igénybe.

Felszerelést az a személy vagy szervezet végezhet, aki a jogszabályban előírt feltételek szerint kivitelezőként azonosítható, aki lehet a társaságunk által minősített vállalkozó is. Abban az esetben, ha a mérőszerelést minősített vállalkozó végezte, a szerelést követően a minősített vállalkozóink az adminisztráció nagy részét, valamint az üzembe helyezést is elvégzik.

A locsolási vízmérő telepítésének előfeltételei:

  1. Aláírt ivóvíz-szolgáltatási szerződés az adott ingatlanra vonatkozóan.
  2. Nincs vízdíj és csatornadíj hátralék. Amennyiben a Díjbeszedő Holding Zrt. vezeti a számláját, erről igazolás szükséges.
  3. Nyilatkozat arról, hogy a 10%-os locsolási kedvezményt Ön nem veszi igénybe (igénybejelentő nyomtatványon).


A locsolási vízmérő ügyintézésének menete:

1. ELŐZETES HOZZÁJÁRULÁS BESZERZÉSE AZ FCSM Zrt-től FTSZV Kft-től

A kitöltött igénybejelentő adatlappal csatornázott ingatlan esetén az FCSM Zrt., csatornázatlan ingatlan esetén az FTSZV Kft. ügyfélszolgálati irodáját kell felkeresnie, ahol előkészítik, és részlegesen kitöltve átadják a megállapodás-tervezetet az ügyfélnek. A szükséges igénybejelentő adatlapok illetve a műszaki megvalósításhoz szükséges tájékoztatók és a nyilatkozat letölthető a lap alján található kapcsolódó dokumentumok közül, a szolgáltatók honlapjáról (www.fcsm.hu, www.ftszv.hu) illetve a beszerezhető a Fővárosi Vízművek Zrt. ügyfélszolgálati irodájában.

2. MŰSZAKI KIVITELEZÉS

  • Válasszon kivitelezőt, aki lehet a társaságunk által minősített vállalkozó is.
  • Végeztesse el a műszaki kivitelezést.

Fontos! A kivitelezést a Vízmérők kiválasztásának és beépítésének műszaki követelményei és ajánlásairól szóló tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni! Csak az ennek megfelelő beépítés esetén lesz sikeres az üzembe helyezés, vesszük számlázásba mérőt.

3. IGÉNYBEJELENTÉS, REGISZTRÁCIÓ

A locsolási mérő beépítését követően a Fővárosi Vízművek számára postán, vagy személyesen az ügyfélszolgálati irodákba szükséges eljuttatni az alábbi dokumentumokat:

  • FCSM Zrt. vagy FTSZV Kft. által kiadott három példányos  megállapodás-tervezet;
  • kitöltött Felhasználói nyilatkozat és vázlatrajz locsolási mellékmérő beszereléséről nyomtatvány;
  • az utolsó számla másolata, vagy a Díjbeszedő Holding Zrt. nullás igazolása.

Amennyiben minősített vállalkozónkat bízta meg a kivitelezéssel, akkor a dokumentumokat ők adják le társaságunk számára.

A locsolási mellékmérő számlázásba vételéhez regisztrációs díj fizetendő, melynek mértékéről itt tájékozódhat.

4. ÜZEMBE HELYEZÉS, MŰSZAKI ÁTVÉTEL

Amennyiben Ön nem a társaságunk által minősített vállalkozók valamelyikével végeztette el a locsolási vízmérő szerelését, a mérő üzembe helyezését és a biztonsági záróelem felhelyezését társaságunknak kell elvégeznie. Az igénybejelentést követően munkatársunk időpont-egyeztetés céljából a megadott telefonszámon felkeresi Önt. Az üzembe helyezés díjáról itt tájékozódhat.

5. NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL, LEOLVASÁS, SZÁMLÁZÁS

Az üzembe helyezés és kiszámlázott díj befizetését követően a Fővárosi Vízművek Zrt. a locsolási vízmérőt az üzembe helyezés dátumával és az átvételkor leolvasott mérőállással nyilvántartásába veszi. A locsolási vízmérő leolvasása a fővízmérővel, vagy a lakás-mellékvízmérővel azonos ciklusban esedékes. A leolvasásért és számlázásért ügyfeleinknek ügyviteli díjat kell fizetniük.


A locsolási vízmérő telepítéséről, a beépítés általános követelményeiről, a sikeres üzembe helyezés feltételeiről bővebben az alábbi tájékoztatókból kaphatnak információt.

online ügyfélszolgalat
online ügyfélszolgalat hangulatképe

Online ügyfélszolgálatunkat a hét minden napján elérheti.