Nemzetközi arany minősítésú szolgáltató

Lakás-mellékvízmérő: a bekötési vízmérő (fővízmérő) után, a házi vízhálózatba beépített – jellemzően a fogyasztó tulajdonát képező – vízmérő, mely általában a lakáson belül helyezkedik el.

Hitelesítés: a vízmérő hivatalos vizsgálatát és ennek hivatalos tanúsítását jelenti. A hitelesítést kizárólag a mérésügyi hatóság, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (volt OMH) végezheti.

A hitelesítésről való gondoskodás a gyakorlatban kétféleképpen valósulhat meg: egyrészt a lejárt hitelességű mérő hiteles mérőre történő lecserélésével, másrészt a lejárt hitelességű mérő újrahitelesítésével.

Üzembe helyezés: a szolgáltató kötelezettsége a hiteles mérőeszköz beépítésének ellenőrzése az üzembe helyezés érdekében.

Bélyegzés (plombálás):a vízmérőt üzembe helyezésekor a szolgáltató illetéktelen beavatkozás, leszerelés megakadályozása céljából bélyegzéssel, zárral köteles ellátni.