Nemzetközi arany minősítésú szolgáltató

Milyen feltételei vannak a sikeres MEO-ellenőrzésnek?

A mellékvízmérők hitelességi ideje a 2012. szeptember 1-jén hatályba lépett jogszabály értelmében 8 év.

Az 1991. évi XLV. számú mérésügyi törvény szerint a vízmérők a kötelező hitelesítésű mérőeszközök körébe tartoznak, forgalomba kerülésük előtti első, kötelező hitelesítésüket a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) - korábban Országos Mérésügyi Hivatal (OMH) - végzi el. Az MKEH a hitelesítési eljárás során a mérőt tanúsító jellel látja el, amely tartalmazza a hitelesítés évét. A mellékvízmérők hitelességi ideje a 247/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet értelmében 8 év, ezért azokat a hitelesítés évétől számított nyolcadik évben cserélni, vagy újrahitelesíteni kell.

Az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet értelmében az ingatlanon belüli mellékvízmérő jellemzően a fogyasztó tulajdonát képezi, ezért annak hitelesítéséről, cseréjéről a tulajdonos saját költségén köteles gondoskodni.

A sikeres üzembe helyezés feltételei:

  • az átadásra kerülő mellékvízmérő hiteles legyen - hitelessége nem a felszereléstől, hanem a hitelesítés évétől számított nyolcadik* év végén jár le,
  • a kivitelezés a honlapunkon szereplő lakás-mellékvízmérők/locsolási vízmérők beépítési műszaki követelményeinek és ajánlásainak megfelelően legyen elvégezve,
  • az üzembe helyezés időpontjára a mellékvízmérőt és az oldható kötést plombálás (biztonsági záróelem felhelyezése) céljából hozzáférhetővé kell tenni.

Ha a mellékvízmérők beépítése nem felel meg az elvárásoknak(műszaki irányelveknek), akkor az üzembe helyezés sikertelen lesz.  A múltban már beépített és üzembe helyezett mérők esetében, ha a nem megfelelő beépítés a mérés pontosságát nem veszélyezteti és az elkülönített vízhasználati helyre vonatkozóan nem ad lehetőséget a méretlen leágazásra, a szolgáltató egyedi mérlegelést követően jogfenntartással elfogadhatja a beépítést. Ebben az esetben az elkülönített vízhasználó feladata, hogy a következő üzembe helyezésre (ami legközelebb a mérő hitelességének lejártakor - jelen esetben 8 év múlva - vagy meghibásodás esetén esedékes) a mérőhely átépítését vagy a megfelelő mérő beépítését az aktuális műszaki irányelveknek megfelelően elvégezze.

Szabálytalan kivitelezés vagy a megrendelő hibájából meghiúsult műszaki átadás esetén a megismételt kiszállás költségét ide kattintva tekintheti meg.