Nemzetközi arany minősítésú szolgáltató

Lejárt hitelességű mérők cseréje

Mit tegyek, ha idén lejár a lakás-mellékvízmérőm hitelessége? >>

Mit tegyek, ha már lejárt a lakás-mellékvízmérőm hitelessége? >>


Cserélje le óráját, hogy lecserélhesse óráját!

Kisorsoltuk a „Cserélje le óráját, hogy lecserélhesse óráját!” nyereményjátékunk nyerteseit

Örömmel értesítjük tisztelt Ügyfeleinket, hogy a „Cserélje le óráját, hogy lecserélhesse óráját!” elnevezésű nyereményjátékunk sorsolása közjegyző jelenlétében 2019. december 13-án megtörtént.

A 3 db Samsung Galaxy Watch okosóra, a 10 db Huawei Band 3 Pro aktivitásmérő okosóra és a 10 db Honor Band 3 aktivitásmérő nyerteseit e-mailen, illetve postai úton értesítjük, és tájékoztatjuk a nyeremények átvételével kapcsolatos teendőkről.

A nyereményjáték Részvételi szabályzata és Adatkezelési tájékoztatója az alábbi linkeken található:

Gratulálunk minden szerencsés nyertesünknek!

2018-as „Cserélje le óráját, hogy lecserélhesse óráját” nyereményjátékunk eredményei >>


Mit tegyek, ha idén lejár a lakás-mellékvízmérőm hitelessége?

Az alábbi ábrán az idén lejáró lakás-mellékvízmérő cseréjének folyamata látható. Bővebb információért olvassa el a lap alján, a KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK, LETÖLTÉSEK menüpontban található Tájékoztató a mellékmérők cseréjének ügymenetéről című információs anyagunkat. 

A mérőcsere és üzembe helyezés díjtétel ellenében kérhető, az aktuális díjakról kérjük, tájékozódjon a mérőcserét végző vállalkozóknál. A Fővárosi Vízművek Zrt. felé fizetendő díjtételeket aktuális díjszabásunk tartalmazza.

*A lakás-mellékvízmérő(k) cseréjénél és üzembe helyezésénél a felhasználónak vagy meghatalmazottjának jelen kell lennie, a Mellékvízmérő csere dokumentumot csak ők írhatják alá.

 

Mit tegyek, ha már lejárt a lakás-mellékvízmérőm hitelessége?

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. számú mérésügyi törvény értelmében joghatással járó mérést kizárólag hiteles mérőeszközzel lehet végezni, ami azt jelenti, hogy a szolgáltató és a mellékmérős felhasználó közötti tényleges fogyasztás szerinti elszámolás alapja csak hiteles mellékvízmérő lehet.

A mellékvízmérők cseréjére a mérők hitelességének lejárta esetén van szükség. Amennyiben a mérő hitelessége lejárt és a mérőcseréről a mellékmérő tulajdonosa nem gondoskodott időben, az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 2015. december 10-i módosításának értelmében a mellékszolgáltatási szerződése, amely a számlázás alapjául szolgál, megszűnik.

Ebben az esetben:

  • el kell végeztetni a lejárt hitelességű mellékmérők cseréjét és hitelesíttetését,
  • kérni kell a lakás-mellékvízmérők újbóli számlázásba vételét a mellékszolgáltatási szerződés ismételt megkötésével.

A Lakossági / Nem lakossági mellékszolgáltatási szerződés (továbbiakban mellékszolgáltatási szerződés) újraindításának előfeltételei:

  • A főmérős felhasználónak (pl társasház) rendelkeznie kell aláírt Szolgáltatási szerződéssel.
  • A bekötési vízmérő szerinti felhasználási helynek, és a szerződni kívánó mellékmérős vízhasználónak lejárt határidejű számlatartozása a szolgáltató felé nem lehet. Amennyiben a számla bemutatását, a díjak beszedését és nyilvántartását a szolgáltató megbízottja végzi az érintett felhasználó esetében, úgy a vízdíjszámlát vagy a nullás igazolást a megbízott adja ki, melyet a szerződéskötéssel egyidejűleg kell becsatolni.
  • A bekötési vízmérő szerinti felhasználó, valamint az ingatlantulajdonos hozzájárulása, melyet a mellékszolgáltatási szerződés nyomtatvány kitöltésével és aláírásával adhat meg. Megbízott képviselettel nem rendelkező, felhasználói közösség által tulajdonolt ingatlan esetében, 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatának bemutatása (TAKARNET rendszerből származó másolat megfelel)*** és az azokon szereplő tulajdonosok írásbeli hozzájárulása szükséges.

1. A mellékvízmérők hitelességének és a joghatással járó mérésnek a biztosítása

A hatályos szabályozás értelmében az elszámolásra használt mellékvízmérők hitelessége 8 év.

A mellékvízmérő hitelességét a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal törvényes, sértetlen tanúsító jele (plomba) bizonyítja. A hitelesség további feltétele a mérő épsége, illetve burkolatának megbontatlansága. A mellékvízmérő hitelesítési évéről a tanúsító jelen lévő dátum segítségével győződhet meg.

2. Lejárt hitelességű mérő cseréje

A lejárt  hitelességű  mellékvízmérőt  hiteles mérőre kell cseréltetni, vagy a meglévő mellékvízmérőt kell újrahitelesíteni. A mérőcserét elvégezheti az elkülönített vízhasználó által megbízott kivitelező, aki lehet a társaságunk szolgáltatási területén üzembe helyezést is végző minősített vállalkozó is, de a szolgáltatás megrendelhető a Fővárosi Vízművek Zrt.-től is.

Amennyiben a Fővárosi Vízművek Zrt.-től rendeli meg a mérőcserét, egy kiszállás alkalmával elvégezzük a záróelem levételét, a mérőcserét, az üzembe helyezést és a szükséges adminisztrációt is. A szolgáltatással kapcsolatban itt tájékozódhat. Megrendeléssel kapcsolatban kérjük, hívja a 06 1 247 7777 ügyfélszolgálati telefonszámot, ahol kollégáink készséggel állnak rendelkezésére.

A minősített vállalkozók a kivitelezést követően a mellékvízmérők műszakilag helyes beszerelését, az ezt igazoló biztonsági záróelem felszerelését (üzembe helyezés), valamint a dokumentumok leadását is elvégzik. A minősített vállalkozók elérhetőségét megtalálja itt, áraikról kérjük, tájékozódjon a megadott elérhetőségeiken. A minősített vállalkozó által végzett üzembe helyezés adminisztrációs díja itt érhető el, melyet a Fővárosi Vízművek felé szükséges megfizetni. A díjat a Fővárosi Vízművek Zrt., vagy megbízottja számlázza ki.

3. Mellékszolgáltatási szerződés benyújtása

A hiteles mellékvízmérők adatait a Lakossági / Nem lakossági mellékszolgáltatási szerződés nyomtatványon kell bejelenteni. A nyomtatvány letölthető innen, kérhető telefonos ügyfélszolgálatunkon, vagy beszerezhető a Fővárosi Vízművek ügyfélszolgálati irodáiban, a Díjbeszedő Holding Zrt. kirendeltségeiben. A szerződés megkötéséhez szükséges a főmérő vízdíjfizetőjének (jellemzően a közös képviselő) hozzájárulása is, melyet a fenti nyomtatvány aláírásával ad meg.

4. Üzembe helyezés, ha szükséges

Amennyiben Ön nem társaságunkkal vagy a társaságunk által minősített vállalkozók valamelyikével végezteti el a lakás-mellékvízmérő cseréjét, akkor a mérő üzembe helyezését és a biztonsági záróelem felhelyezését külön kell igényelnie társaságunktól a Vízvonal 06 1 247 7777-es telefonszámán vagy online felületünkön, a kapcsolatfelvétel menüből indított üzenetben. Az üzembe helyezés díját  a Főváros Vízművek Zrt., vagy megbízottja számlázza ki.

5. Számlázásba vétel

A számlázás újraindítását társaságunk díj ellenében végzi. Az újraindítási díj ide kattintva tekinthető meg.   

Amennyiben az újbóli számlázásba vételt nem a korábban szerződött mellékmérős vízhasználó kéri, azt úgy tekintjük, mint az új mellékvízmérő számlázásba vételét, ezért ez esetben regisztrációs díj fizetendő. A regisztrációs ide kattintva érhető el.

Az újraindítási vagy regisztrációs díjat, a számlázába vételt követően utólag, az üzembe helyezés díjával együtt a Fővárosi Vízművek Zrt. vagy megbízottja számlázza ki.

A számlázás újraindítását minden esetben a kitöltött és az üzembe helyező által leadott Lakossági / Nem lakossági mellékszolgáltatási szerződés nyomtatvány adatai alapján vezetjük fel számlázási rendszerünkbe.

Az üzembe helyezést követően munkatársunk, vagy a minősített vállalkozók juttatják el társaságunkhoz a mellékvízmérő(k) számlázási nyilvántartásba vételéhez szükséges dokumentumokat. Társaságunk a lakás-mellékvízmérő(ke)t a nyomtatványon feltüntetett, szolgáltatás igénybevételének kezdeti dátumával és induló állással nyilvántartásába veszi.

A mellékvízmérők leolvasása és számlázása a bekötési mérővel azonos ciklusban történik. A mellékszolgáltatási szerződés értelmében a leolvasásért és számlázásért lakossági és nem lakossági felhasználó esetén egyaránt ügyviteli díjat kell fizetni.

Az üzembe helyezés során a mérő előtti kötésre felhelyezett biztonsági záróelem sértetlen megőrzéséért és védelméért a mellékmérős vízhasználó felel. Amennyiben a záróelem valamilyen oknál fogva mégis megsérül vagy elvész, a mellékmérős vízhasználó köteles annak pótlását társaságunktól haladéktalanul megrendelni, valamint pótlásának költségét fedezni. A záróelem pótlásának időpontját a Vízvonal 06 1 247 7777-es telefonszámán vagy online felületünkön, a kapcsolatfelvétel menüből indított üzeneten keresztül egyeztetheti. A záróelem pótlásának díja itt érhető el. A díjat a Fővárosi Vízművek Zrt. vagy megbízottja számlázza ki.

*** Magánszemély papír alapú hiteles dokumentum-másolatot személyesen a Földhivataltól vagy a Kormányablak ügyfélszolgálatán keresztül, hiteles és nem hiteles dokumentum-másolatot online módon – regisztráció megléte esetén – az Ügyfélkapun és a Kormányablakon keresztül igényelhet. A TAKARNET rendszerből származó másolatokat a regisztrált intézmények, cégek, közjegyzők, ügyvédek, bírósági végrehajtók igényelhetik.

Lakás-mellékvízmérők cseréjének és üzembe helyezésének felfüggesztése

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy társaságunk a kialakult járványügyi helyzet miatt a lakás-mellékvízmérők cseréjét és üzembe helyezését 2020. március 23-ától határozatlan időre felfüggeszti.

Azon ügyfeleinket, akik már lefoglalt időponttal rendelkeznek, a következő napokban kollégáink telefonon értesítik, és az időpont átegyeztetését kezdeményezik.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!
víminőség
vizminőség lapozás balra
Biatorbágy
Szabad aktív klór0,15mg/l
Klorid22mg/l
Vas35µg/l
Mangán4µg/l
Nitrát3mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység154mg/l CaO
Vezető képesség556µS/cm
pH8 
Budakeszi
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid24mg/l
Vas15µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység123mg/l CaO
Vezető képesség439µS/cm
pH8 
Budaörs
Szabad aktív klór0,21mg/l
Klorid23mg/l
Vas7µg/l
Mangán<1µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység125mg/l CaO
Vezető képesség443µS/cm
pH8 
Dunabogdány
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid28mg/l
Vas<5µg/l
Mangán<1µg/l
Nitrát12mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység175mg/l CaO
Vezető képesség559µS/cm
pH7 
Halásztelek
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid23mg/l
Vas<5µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység150mg/l CaO
Vezető képesség546µS/cm
pH8 
Budapest - I. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid23mg/l
Vas7µg/l
Mangán<1µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység124mg/l CaO
Vezető képesség430µS/cm
pH8 
Budapest - II. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid26mg/l
Vas8µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység129mg/l CaO
Vezető képesség444µS/cm
pH8 
Budapest - III. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid21mg/l
Vas6µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység123mg/l CaO
Vezető képesség420µS/cm
pH8 
Budapest - IV. kerület
Szabad aktív klór0,23mg/l
Klorid21mg/l
Vas7µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát7mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység125mg/l CaO
Vezető képesség429µS/cm
pH8 
Budapest - IX. kerület
Szabad aktív klór0,18mg/l
Klorid24mg/l
Vas6µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység122mg/l CaO
Vezető képesség442µS/cm
pH8 
Kisoroszi
Szabad aktív klór0,14mg/l
Klorid21mg/l
Vas9µg/l
Mangán<1µg/l
Nitrát10mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység125mg/l CaO
Vezető képesség431µS/cm
pH8 
Pócsmegyer
Szabad aktív klór0,29mg/l
Klorid18mg/l
Vas<5µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát7mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység115mg/l CaO
Vezető képesség423µS/cm
pH8 
Százhalombatta
Szabad aktív klór0,13mg/l
Klorid32mg/l
Vas17µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát12mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység169mg/l CaO
Vezető képesség541µS/cm
pH8 
Szigetmonostor
Szabad aktív klór0,26mg/l
Klorid24mg/l
Vas<5µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát10mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység127mg/l CaO
Vezető képesség440µS/cm
pH8 
Szigetszentmiklós
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid27mg/l
Vas16µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység154mg/l CaO
Vezető képesség531µS/cm
pH8 
Tököl
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid22mg/l
Vas21µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát5mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység141mg/l CaO
Vezető képesség512µS/cm
pH8 
Budapest - V. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid19mg/l
Vas17µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát7mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység116mg/l CaO
Vezető képesség428µS/cm
pH8 
Budapest - VI. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid23mg/l
Vas29µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység123mg/l CaO
Vezető képesség419µS/cm
pH8 
Budapest - VII. kerület
Szabad aktív klór0,21mg/l
Klorid23mg/l
Vas8µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység127mg/l CaO
Vezető képesség430µS/cm
pH8 
Budapest - VIII. kerület
Szabad aktív klór0,21mg/l
Klorid21mg/l
Vas6µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát6mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység123mg/l CaO
Vezető képesség426µS/cm
pH8 
Budapest - X. kerület
Szabad aktív klór0,23mg/l
Klorid23mg/l
Vas9µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység126mg/l CaO
Vezető képesség428µS/cm
pH8 
Budapest - XI. kerület
Szabad aktív klór0,18mg/l
Klorid24mg/l
Vas11µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység130mg/l CaO
Vezető képesség465µS/cm
pH8 
Budapest - XII. kerület
Szabad aktív klór0,23mg/l
Klorid24mg/l
Vas9µg/l
Mangán<1µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység125mg/l CaO
Vezető képesség433µS/cm
pH8 
Budapest - XIII. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid22mg/l
Vas26µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység122mg/l CaO
Vezető képesség436µS/cm
pH8 
Budapest - XIV. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid21mg/l
Vas9µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység122mg/l CaO
Vezető képesség426µS/cm
pH8 
Budapest - XIX. kerület
Szabad aktív klór0,16mg/l
Klorid26mg/l
Vas8µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység142mg/l CaO
Vezető képesség494µS/cm
pH8 
Budapest - XV. kerület
Szabad aktív klór0,18mg/l
Klorid22mg/l
Vas9µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység123mg/l CaO
Vezető képesség431µS/cm
pH8 
Budapest - XVI. kerület
Szabad aktív klór0,25mg/l
Klorid21mg/l
Vas9µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát7mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység121mg/l CaO
Vezető képesség428µS/cm
pH8 
Budapest - XVII. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid23mg/l
Vas15µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység130mg/l CaO
Vezető képesség441µS/cm
pH8 
Budapest - XVIII. kerület
Szabad aktív klór0,22mg/l
Klorid27mg/l
Vas15µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység151mg/l CaO
Vezető képesség519µS/cm
pH8 
Budapest - XX. kerület
Szabad aktív klór0,18mg/l
Klorid26mg/l
Vas15µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység149mg/l CaO
Vezető képesség519µS/cm
pH8 
Budapest - XXI. kerület
Szabad aktív klór0,16mg/l
Klorid27mg/l
Vas28µg/l
Mangán6µg/l
Nitrát10mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység154mg/l CaO
Vezető képesség537µS/cm
pH8 
Budapest - XXII. kerület
Szabad aktív klór0,17mg/l
Klorid26mg/l
Vas7µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység152mg/l CaO
Vezető képesség516µS/cm
pH8 
Budapest - XXIII. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid28mg/l
Vas10µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát10mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység161mg/l CaO
Vezető képesség546µS/cm
pH8 
vizminőség lapozás jobbra
Munka térkép

Interaktív térkép szolgáltatásunk segítségével aktuálisan tájékozódhat arról, hogy a Fővárosi Vízművek szolgáltatási területén éppen hol folynak vízcső felújítási, karbantartási vagy hibaelhárítási munkák. Az egyes címkék a munkálatok jellegét, várható befejezési idejét és a forgalmi rend változásait is jelzik, segítve az autóval közlekedőket útvonaluk megtervezésében. A munkatérkép megjelenítéséhez legalább Internet Explorer 9-es vagy annál magasabb verziószámú alkalmazás letöltése javasolt. Kérjük, frissítsen az Ön operációs rendszeréhez támogatott legújabb verzióra.

utcakereső