Közszolgáltatással kapcsolatos információk

Közszolgáltatással kapcsolatos információk

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása szerint

 

a) а közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás neve:
Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

b) а közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás székhelyének es telephelyének elérhetőségei >>

c) а közszolgáltatással érintett szolgáltatási terület földrajzi elhelyezkedésének megnevezései >>

d) az alkalmazandó díjak mértéke >> alkalmazás feltételei >> díjképzésének szabályai >>

e) а közszolgáltatási tevékenység során kötelezően alkalmazandó jogszabályok felsorolását, ide értve

a közszolgáltatási tevékenységet szabályozó önkormányzati rendelet településenkénti bontásban >>

f ) а panaszok benyújtásával es intézésével kapcsolatos információk >>

g) а feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek, békéltető testületek és а fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek elérhetősége vagy a felügyeleti szerv honlapjának ezen információkat maradéktalanul tartalmazó közvetlen hivatkozása >>

h) az ügyfélszolgálat elérhetőségére és működésére vonatkozó információ >>

i) az üzletszabályzat, egyéb általános szerződési feltételeit:

Általános szerződési feltételek lakossági szolgáltatási szerződéshez >>
Általános szerződési feltételek lakossági mellékszolgáltatási szerződéshez >>
Általános szerződési feltételek nem lakossági szolgáltatási szerződéshez >>
Általános szerződési feltételek nem lakossági mellékszolgáltatási szerződéshez >>
Általános szerződési feltételek locsolási vízmérőhöz >>

(10) А (9) bekezdés d) pontja szerinti alkalmazandó díj mértékét felhasználói kategóriánként és településenkénti bontásban:

lakossági ügyfelek részére >>

üzleti ügyfelek részére >>

(11) А (9) bekezdés d) és e) pontja szerinti rendeleteket, továbbá i) pontja szerinti üzletszabályzаtokat és általános szerződési feltételeket а szövegben való kereshetőség biztosításával, a hatályos időállapotok elhatárolásával 5 évre visszamenőleg:

Archív üzletszabályzat (hatályos 2006.11.01 – 2013.11.06 között) >>

Archív üzletszabályzat (hatályos 2013.11.07 – 2015.08.24 között) >>

Archív üzletszabályzat (hatályos 2015.08.25 – 2016.09.21 között) >>

Archív üzletszabályzat (hatályos 2016.09.22 – 2017.05.18 között) >>

Archív üzletszabályzat (hatályos 2017.05.19 – 2018.03.19. között) >>

Archív üzletszabályzat (hatályos 2018.03.20 – 2018.08.14. között) >>

Archív üzletszabályzat (hatályos 2018.08.15 – 2019.01.07. között) >>

Archív üzletszabályzat (hatályos 2019.01.08 – 2020.01.22. között) >>

Archív - szolgáltatások díjszabása (hatályos: 2010.) >>

Archív - szolgáltatások díjszabása (hatályos: 2011.) >>

 Archív - szolgáltatások díjszabása (hatályos: 2012.) >>

Archív - szolgáltatások díjszabása (hatályos: 2013.) >>

Archív - szolgáltatások díjszabása (hatályos: 2013. július 1-től) >>

Archív - szolgáltatások díjszabása (hatályos: 2014.) >>

Archív - szolgáltatások díjszabása (hatályos: 2015.) >>

Archív - szolgáltatások díjszabása (hatályos: 2016.) >>

Archív - szolgáltatások díjszabása (hatályos: 2017.) >>

Archív - szolgáltatások díjszabása (hatályos: 2018.) >>

Archív - szolgáltatások díjszabása (hatályos: 2019.) >> 

Archív - Mellékmérős díjmegosztási szerződés – Általános szerződési feltételek (hatályos: 2010. szeptember 13. és 2011. március 8. között) >>

Archív - Mellékmérős díjmegosztási szerződés – Általános szerződési feltételek (hatályos: 2011. március 9. és 2012. augusztus 2. között) >>

Archív - Mellékmérős díjmegosztási szerződés – Általános szerződési feltételek (hatályos: 2012. augusztus 3. és 2013. április 21. között) >>

Archív - Mellékmérős díjmegosztási szerződés – Általános szerződési feltételek (hatályos: 2013. április 22. és 2014. március 26. között) >>

Archív - Lakossági mellékszolgáltatási szerződés – Általános szerződési feltételek (hatályos: 2014. március 27. és 2014. július 3. között) >>

Archív - Lakossági mellékszolgáltatási szerződés – Általános szerződési feltételek (hatályos: 2014. július 4. és 2015. augusztus 24. között) >>

Archív - Lakossági mellékszolgáltatási szerződés – Általános szerződési feltételek (hatályos: 2017. május 19. és 2018. március 19. között) >>

Archív - Lakossági mellékszolgáltatási szerződés – Általános szerződési feltételek (hatályos: 2018. március 20. és 2018. augusztus 14. között) >>

Archív - Lakossági mellékszolgáltatási szerződés – Általános szerződési feltételek (hatályos: 2018. augusztus 15. és 2019. január 7. között) >>

Archív - Lakossági mellékszolgáltatási szerződés – Általános szerződési feltételek (hatályos: 2019. január 8. és 2020. január 22. között) >>


 

Archív - Mellékszolgáltatási szerződés locsolási vízmérőhöz – Általános szerződési feltételek (hatályos: 2014. március 24. és 2015. augusztus 24. között) >>

Archív - Mellékszolgáltatási szerződés locsolási vízmérőhöz – Általános szerződési feltételek (hatályos: 2017. május 19. és 2018. március 19. között) >>

Archív - Mellékszolgáltatási szerződés locsolási vízmérőhöz – Általános szerződési feltételek (hatályos: 2018. március 20. és 2018. augusztus 14. között) >>

Archív - Mellékszolgáltatási szerződés locsolási vízmérőhöz – Általános szerződési feltételek (hatályos: 2018. augusztus 15. és 2019. január 7. között) >>

Archív - Mellékszolgáltatási szerződés locsolási vízmérőhöz – Általános szerződési feltételek (hatályos: 2019. január 8. és 2020. január 22. között) >>


 

Archív - Nem lakossági mellékszolgáltatási szerződés – Általános szerződési feltételek (hatályos: 2014. március 1. és 2014. július 6. között) >>

Archív - Nem lakossági mellékszolgáltatási szerződés – Általános szerződési feltételek (hatályos: 2014. július 7. és 2015. augusztus 24. között) >>

Archív - Nem lakossági mellékszolgáltatási szerződés – Általános szerződési feltételek (hatályos: 2017. május 19. és 2018. március 19. között) >>

Archív - Nem lakossági mellékszolgáltatási szerződés – Általános szerződési feltételek (hatályos: 2018. március 20. és 2018. augusztus 14. között) >>

Archív - Nem lakossági mellékszolgáltatási szerződés – Általános szerződési feltételek (hatályos: 2018. augusztus 15. és 2019. január 7. között) >>

Archív - Nem lakossági mellékszolgáltatási szerződés – Általános szerződési feltételek (hatályos: 2019. január 8. és 2020. január 22. között) >>Archív - Szolgáltatási szerződés – Általános szerződési feltételek (hatályos: 2012. augusztus 1. és 2013. szeptember 4. között) >>

Archív - Lakossági szolgáltatási szerződés – Általános szerződési feltételek (hatályos: 2013. szeptember 5. és 2014. július 21. között) >>

Archív - Lakossági szolgáltatási szerződés – Általános szerződési feltételek (hatályos: 2014. július 21. és 2015. augusztus 24. között) >>

Archív - Lakossági közszolgáltatási szerződés – Általános szerződési feltételek (hatályos: 2017. május 19. és 2018. március 19. között) >>

Archív - Lakossági közszolgáltatási szerződés – Általános szerződési feltételek (hatályos: 2018. március 20. és 2018. augusztus 14. között) >>

Archív - Lakossági közszolgáltatási szerződés – Általános szerződési feltételek (hatályos: 2018. augusztus 15. és 2018. 2019. január 7. között) >>

Archív - Lakossági közszolgáltatási szerződés – Általános szerződési feltételek (hatályos: 2019. január 8. és 2020. január 22. között) >>

 

Archív - Nem lakossági szolgáltatási szerződés – Általános szerződési feltételek (hatályos: 2013. szeptember 5. és 2014. július 21. között) >>

Archív - Nem lakossági szolgáltatási szerződés – Általános szerződési feltételek (hatályos: 2014. július 22. és 2015. augusztus 24. között) >>

Archív - Nem lakossági közszolgáltatási szerződés – Általános szerződési feltételek (hatályos: 2017. május 19. és 2018. március 19. között) >>

Archív - Nem lakossági közszolgáltatási szerződés – Általános szerződési feltételek (hatályos: 2018. március 20. és 2018. augusztus 14. között) >>

Archív - Nem lakossági közszolgáltatási szerződés – Általános szerződési feltételek (hatályos: 2018. augusztus 15. és 2019. január 7. között) >>

Archív - Nem lakossági közszolgáltatási szerződés – Általános szerződési feltételek (hatályos: 2019. január 8. és 2020. január 22. között) >>
 

Archív és hatályos rendeletek - közszolgáltatási tevékenységet szabályozó önkormányzati rendeletek településenkénti bontásban >>