Közszolgáltatási tevékenységet szabályozó önkormányzati rendelet településenkénti bontásban

Budapest

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet >>

Víz- és szennyvízszolgáltatás jogi háttere >>

 

Biatorbágy

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 13/2005. (11.15.) Ör. sz. rendelete: Az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz és a biztosított csatornaszolgáltatás díjainak megállapításáról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 19/2010. (12.10) Ör. sz.rendelete: Az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz és a biztosított csatornaszolgáltatás díjainak megállapításáról szóló 13/2005 (11.15. ) Ör. sz. rendelet módosításáról

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 65/2013.(04.09.) Öh. sz. határozata

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2013.(04.09.) Öh. sz. határozata

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (V.28.) számú rendelete a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2016. (X.28.) számú rendelete a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról

 

Budakeszi

Budakeszi vagyonkezelési megállapodás

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testület 54/2005. (XII. 22.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, illetve az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés díjáról

Budakeszi Város Önkormányzati Képviselő-testületének 43/2010. (X. 26.) számú ÖR rendelettel módosított 15/2010. (IV. 29.) rendelete a közművesítési hozzájárulás megállapítását követő fizetési kedvezményről

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 47/2011. (X. 28.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II. 20.) számú önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2015. (VIII. 05.) számú önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

 

Budaörs

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 65/2005. (XII. 21.) rendelete

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 47/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról

 

Dunabogdány

Dunabogdány Község Önkormányzatának 15/2010. (XII.23.) önkormányzati rendelete az elválasztott rendszerű csatornahálózatra való illegális csapadékvíz bevezetés megakadályozásáról, és a jogtalan magatartást megvalósítók szankcionálásáról

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/2011. (1.18.) önkormányzati rendelete a közműves vízellátás és a vízdíjfizetés szabályairól szóló 1/2000. (I. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dunabogdány Község Önkormányzata 7/2019. (V. 14.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
 

Halásztelek

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2003. (V.28.) rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2008. (VIII.14.) önkormányzati
rendelete a helyi környezet védelméről és a település tisztaságáról

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II.12.) rendelete
aláírt változat

Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete
aláírt változat

Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete
aláírt változat

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.16.) rendelete
aláírt változat

Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2011. (XII.16.) önkormányzati rendelete
aláírt változat

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2011. (XII.16.) rendelete
aláírt változat

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.14.) rendelete
aláírt változat

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II. 14.) a közszolgáltatási díjakról
szóló rendeletek hatályon kívül helyezéséről; 19/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelete
a szennyvízelvezetés és tisztítási díjának megállapításáról szóló 22/2008. (XII.19.) rendelet módosításáról;
20/2011. (XII. 16.) az ivóvízszolgáltatás díjáról szóló 2/2007. (I.31.) rendeletének módosításáról

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2012.(XII.14.) rendelete
aláírt változat

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról

Halásztelek Város Önkormányazatának tulajdonában lévő szennyvízvezetékek és tartozékaik utcánkénti bontásban - Vagyonrendelet - 2/A. számú melléklet

Halásztelek Város Önkormányzatának tulajdonában lévő ivóvízvezetékek és tartozékaik 2/B. melléklet 

 

Kisoroszi

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010 (II.11.) számú rendelete az ivóvíz díjának megállapításáról

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.28.) számú rendelete az ivóvíz díjának megállapításáról

 

Pócsmegyer

Pócsmegyer Község Önkormányzata képviselő-tesütletének 10/2001. (XII. 12.) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az Önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés legmagasabb hatósági díjának – Pócsmegyer közigazgatási területén – történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről egységes szerkezetben további rendeletekkel

Pócsmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés legmagasabb hatósági díjának - Pócsmegyer közigazgatási területén - történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 10/2001. (XII. 12.) rendelet módosításáról

Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról

Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Pócsmegyer község 160/2012. (XII. 19.) Ök. sz. határozat

Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (IX.6.) számú rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról egységes szerkezetben a 4/2018. (III.29.) és a 6/2018 (V.31.) önkormányzati rendeletekkel

 

Százhalombatta

Százhalombatta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008.(X.8.) Ör. sz. rendelete Százhalombatta város közigazgatási területén kiépített szennyvízcsatorna hálózatra való rákötés szabályozásáról

Százhalombatta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2010. (XII.28.) Ör.sz. rendelete az önkormányzati közös tulajdonú vízműből  szolgáltatott ivóvízért,  illetőleg a biztosított csatornaszolgáltatásért   fizetendő díjakról szóló többször módosított 16/1996. (VI. 12.)  Ör. sz. rendelet módosításáról

Százhalombatta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. /XI.30./ számú önkormányzati rendelete az önkormányzati közös tulajdonú vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a biztosított csatornaszolgáltatásért fizetendő díjakról szóló 16/1996. (VI. 12.) Ör. sz. rendelet módosításáról

Százhalombatta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (XII.01.) önkormányzati rendelete a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról, valamint a díjfizetési kedvezményekről és mentességekről szóló 19/2004. (VI.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Szigetmonostor

Szigetmonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.15.) rendelete az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 3/2007. (II.08.) rendelet mellékleteinek módosításáról

Szigetmonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (I.24.) rendelete az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 3/2007. (II.08.) rendelet mellékleteinek módosításáról

Szigetmonostor Község Önkormányzatának 7/2012 (II. 23) rendelete

Szigetmonostor Község Önkormányzatának 20/2012 (XII. 28) rendelete

Szigetmonostor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (VII.04.) számú rendlelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

Szigetmonostor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2016. (VII.22.) számú rendlelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 12/2016. (VII.04.) rendelet módosításáról

 

Szigetszentmiklós

Víz és csatornadíj megállapításáról szóló rendelet időállapotai >>

4/1994 önkormányzati rendelet és módosításai

33/2011 önkormányzati rendelet és módosításai

Közműfejlesztés és díj-meghatározás

 

Tököl

Tököl 10/2000. (III.22.) számú rendelet a víz- és csatornadíjak megállapításáról

Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 18/2004. (VII. 27.) számú rendelete a talajterhelési díjról

Tököl Város Képviselő-testülete 7/2010. (III.30.) számú rendelete a víz és csatornadíjak megállapításáról szóló 10/2000.(III.22.) számú rendelete módosításáról

Tököl Város Képviselő-testülete 8/2011. (IV.1.) számú rendelete a víz és csatornadíjak megállapításáról szóló 10/2000. (III. 22.) számú rendelete módosításáról

Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 15/2012. (IX. 17.) számú rendelete Tököl Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.28) számú rendelete a víz- és csatornadíjak megállapításáról szóló 10/2000.(III.22.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről

Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 8/2015. (V. 29.) számú rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

 

Törökbálint

Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2010. (XII. 30.) rendelete a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól vásárolt ivóvíz árának megállapításáról szóló 1/2007. (I. 29.) rendeletének módosításáról

Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2011. (XII. 19.) rendelete a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól vásárolt ivóvíz árának megállapításáról szóló 1/2007. (I. 29.) rendelet módosításáról