Nemzetközi arany minősítésú szolgáltató

A Fővárosi Vízművek Zrt. által teljesített szolgáltatásokkal kapcsolatos számlatételeket meg tudja tekinteni online ügyfélszolgálatunkon, a számlázási ügyek menüpontban rövid regisztrációt követően.

Amennyiben a fogyasztást Önnek a Díjbeszedő Holding Zrt. számlázza, a felhasználással kapcsolatos számlázási információkat a Díjnet rendszerén keresztül tudja lekérni.
  

További tudnivalók a számlázási rendszerünkről:

Lakossági fogyasztóinknak kéthavonta, egyes területeken (üdülőövezet) hathavonta küldünk vízdíjszámlát.

Társasházak számlázása

Társasházak esetén társaságunk kéthavonta küld vízdíjszámlát, mely a kéthavonta történő leolvasások alapján készül. Amennyiben a leolvasás meghiúsul és a fogyasztó részéről sem érkezik mérőállás bediktálás, arányosítással, a megelőző időszakok átlagfogyasztása alapján készítjük a számlát. (Évente két alkalommal a leolvasás kötelező, ebben az időszakban mérőállás-bediktálást nem fogadunk el.)

Amennyiben a társasház rendelkezik számlázásba vett lakás mellékvízmérőkkel, úgy a mellékvízmérőre kiszámlázott fogyasztás a bekötési vízmérőből levonásra kerül.

A budapesti és budaörsi társasházak számlázását társaságunk megbízásából a Díjbeszedő Holding Zrt. végzi.

Családi házak számlázása

Társaságunk a családi házas fogyasztói körben félévenkénti leolvasást és kéthavi számlázást alkalmaz.

A féléves számlázási cikluson belül két részszámlát küldünk, ezt követően a ciklus végén, azaz félévente egyszer leolvassuk a vízmérőt. A leolvasott érték alapján társaságunk úgynevezett elszámoló számlát készít, amely a ténylegesen felhasznált vízmennyiség és a részszámlákon feltüntetett értékek különbözetét tartalmazza. Amennyiben sikertelen a leolvasás, akkor az elszámoló számlában becslés alapján kerül meghatározásra a féléves fogyasztás.

Társaságunk évente felülvizsgálja a részszámla-értéket, és amennyiben módosítást javasol, a vízdíj számlával együtt tájékoztatja a fogyasztót az új megajánlott értékről. Amennyiben nem érkezik visszajelzés részérték-megajánló levelünkre, a módosított részértéket elfogadottnak tekintjük.

Fogyasztóinknak természetesen lehetőségük van a részértek helyett a tényleges mérőállás bediktálásra is. Ebben az esetben a vízdíjszámlákat a bediktált értéknek megfelelően állítjuk ki.

Az agglomerációs településeken (Biatorbágy, Dunabogdány, Százhalombatta, Szigetszentmiklós, Tököl) a számla a kéthavonta történő leolvasások alapján készül. Amennyiben a leolvasás meghiúsul és a fogyasztó részéről sem érkezik mérőállás bediktálás, akkor a megelőző időszakok átlagfogyasztása alapján készül a vízdíjszámla. Évente két alkalommal a leolvasás kötelező, ebben az időszakban mérőállás-bediktálást nem fogadunk el. A kötelező leolvasási időszakokról a Leolvasás menüpontban tájékozódhat.

A budapesti és budaörsi családi házak számlázását társaságunk megbízásából a Díjbeszedő Holding Zrt. végzi.

Lakás-mellékvízmérők és locsolási vízmérővel rendelkező családi házak számlázása

Ezekben az esetekben társaságunk kéthavonta küld vízdíjszámlát. Amennyiben a leolvasás meghiúsul és a fogyasztó részéről sem érkezik mérőállás bediktálás, arányosítással, a megelőző időszakok átlagfogyasztása alapján készítjük a számlát.
Amennyiben a locsolási mellékmérőkre nem érkezik leolvasás és fogyasztó általi diktálás, ezek hiányában azokra kizárólag nulla fogyasztást számolunk el.

(Évente két alkalommal a leolvasás kötelező, ebben az időszakban mérőállás-bediktálást nem fogadunk el.)

A budapesti és budaörsi családi házak számlázását társaságunk megbízásából a Díjbeszedő Holding Zrt. végzi.

Lakás-mellékvízmérők számlázása

Lakás-mellékvízmérők esetén társaságunk kéthavonta küld vízdíjszámlát.

A leolvasás gyakoriságának változásával – melyről ide kattintva olvashat bővebben – egyidejűleg a lakás-mellékvízmérők számlázási rendje is megváltozik.

Azokon a budapesti és budaörsi területeken, ahol már bevezette társaságunk az éves egyszeri leolvasást, a kollégáink által leolvasott értékek alapján évente egyszer elszámoló számlát állít ki társaságunk, emellett kéthavonta, azaz évente öt alkalommal részszámlát állítunk ki, melynek értékét az utolsó éves leolvasást megelőző egy év átlagfogyasztása alapján állapítjuk meg. A részérték mennyiségéről még az első részszámla kiállítása előtt tájékoztatjuk ügyfeleinket. Ügyfeleinknek lehetőségük van a fogyasztási adatok kéthavonkénti bediktálására is. Amennyiben ügyfeleink a számlán feltüntetett diktálási időszakon belül élnek ezzel a lehetőséggel, úgy a számlát a részérték helyett a bejelentett mérőállás alapján állítjuk ki.

Az agglomerációs településeken (Biatorbágy, Budakeszi, Dunabogdány, Halásztelek, Kisoroszi, Pócsmegyer, Szigetmonostor, Százhalombatta, Szigetszentmiklós, Tököl) a számla a kéthavonta történő leolvasások alapján készül.  Amennyiben a leolvasás meghiúsul és a fogyasztó részéről sem érkezik mérőállás bediktálás, akkor a megelőző időszakok átlagfogyasztása alapján készül a vízdíjszámla. Évente két alkalommal a leolvasás kötelező, ebben az időszakban mérőállás-bediktálást nem fogadunk el. A kötelező leolvasási időszakokról a Leolvasás menüpontban tájékozódhat.

A mellékmérős ügyintézési díj 0 m3 elszámolás esetén is számlázásra kerül.

A budapesti és budaörsi lakás-mellékvízmérők számlázását társaságunk megbízásából a Díjbeszedő Holding Zrt. végzi.

Befizetendő vízdíj összetétele

  • Vízdíj, mely a ténylegesen elfogyasztott vagy becsült fogyasztás alapján kerül számításra.
  • Alapdíj, mely bekötésenként kerül számlázásra 0 m3-nél nagyobb tárgyidőszaki fogyasztás esetén.

Az aktuális díjakról a Szolgáltatások díjszabása menüpont alatt tájékozódhat.

Vízdíjszámla

A 2013. november 12-én elfogadott egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIIII. törvénynek megfelelően megváltozott a társaságunk által kiállított számlák formája. Számlaképünk az egységes, érthető és átlátható számlakép megteremtése érdekében, a törvényben foglalt számlaképek formai és tartalmi meghatározása alapján készült el.

Az új számlakép és a hozzá tartozó magyarázatok >>

 

Gyakori kérdések - válaszaink

Miért van szükség a főmérős számlázásra, ha mindenkinek van lakás-mellékmérője?
A vízdíjszámlázás alapja az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján, a bekötési vízmérő által mért mennyiség.
A lakás-mellékvízmérő csak az ingatlanon belüli költségmegosztásra szolgál. Vannak olyan okok – így például a mellékvízmérők által nem mért szakaszon vételezett vízmennyiség, a belső hálózat sérüléséből fakadó veszteség, a mellékvízmérők nagyobb pontatlansága – amelyek elengedhetetlenné teszik a főmérős számlázást.

Milyen vízdíjfizetési lehetőségeik vannak egy társasházon belüli fogyasztónak?
Minden esetben a társasházi alapító okiratban meghatározott módon, de a következő lehetőségek vannak:

  • vagy a felszerelt és társaságunk által számlázásba vett mellékmérők jelzése szerint,
  • vagy a felszerelt egyedi elszámolású mérők alapján,
  • vagy a társasház döntése alapján általány díj szerint.


Miért nem számlázható külön a közösen használt helyiségekben felhasznált vízmennyiség (WC, kerti csap, stb.)?
Az egyes ingatlanokon belüli vízdíjmegosztásra önálló bérleményként, illetve telekkönyvi albetétként (pl. önálló lakás) van lehetőség. A közös használatú helyiségek (közös WC) e feltételnek nem felelnek meg, az ott elfogyasztott vízmennyiség ugyanis közösségi fogyasztásnak minősül, így a díjfizetési kötelezettség is a közösséget terheli.

Mit lehet tenni, ha a tulajdonostársak nem járulnak hozzá a mellékvízmérő számlázási nyilvántartásba vételéhez?
Peres úton bírósági segítséget lehet kérni a saját fogyasztás mérési jogának érvényesítésére.

Ha a Díjbeszedő Zrt. számlatartozást jelez, miért nem lehet azt a Fővárosi Vízműveknél rendezni?
Társaságunk a Díjbeszedő Holding Zrt.-t bízta meg a fogyasztók folyószámlájának kezelésével, a vízfogyasztás számlázásával, és a vízszolgáltatás ellenértékének beszedésével. Vagyis a tartozást a számlakibocsátóhoz kell befizetni.

Mi történik akkor, ha a fogyasztó a vízdíjat a számlán megjelölt határidőre nem egyenlíti ki?
Ebben az esetben a Fővárosi Vízművek Zrt. vagy a Díjbeszedő Holding Zrt. levélben értesíti a fogyasztót az elmaradásról és a tartozás után a szolgáltatási szerződésben, illetve a Ptk. rendelkezései szerinti késedelmi kamatot számít fel.

Mi történik akkor, ha a tartozást a fogyasztó ezután sem rendezi?
A Fővárosi Vízművek Zrt. vagy a Díjbeszedő Holding Zrt. ismételten felszólítja a fogyasztót az értesítő levélben szereplő tartozásra, illetve a keletkezett újabb tartozásai rendezésére. Ha ez a fizetési felszólítás is sikertelennek bizonyul, a Fővárosi Vízművek Zrt. a gazdálkodó fogyasztót az ivóvíz-szolgáltatásból kizárhatja, a lakossági fogyasztó vízfogyasztását korlátozhatja, vagy fizetési meghagyás kibocsátásával a tartozás rendezését jogi útra terelheti. A fizetési meghagyásra adott ellentmondás esetén a tartozást peresíti.

hívja online a vízvonalat
víminőség
vizminőség lapozás balra
Biatorbágy
Szabad aktív klór0,01mg/l
Klorid31mg/l
Vas39µg/l
Mangán7µg/l
Nitrát18mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység198mg/l CaO
Vezető képesség622µS/cm
pH7,4 
Budakeszi
Szabad aktív klór0,17mg/l
Klorid24mg/l
Vas6µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység128mg/l CaO
Vezető képesség465µS/cm
pH7,5 
Budaörs
Szabad aktív klór0,21mg/l
Klorid24mg/l
Vas13µg/l
Mangán0µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység127mg/l CaO
Vezető képesség460µS/cm
pH7,5 
Dunabogdány
Szabad aktív klór0,12mg/l
Klorid26mg/l
Vas4,00µg/l
Mangán0,58µg/l
Nitrát10mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység202mg/l CaO
Vezető képesség684µS/cm
pH7,3 
Halásztelek
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid38mg/l
Vas8µg/l
Mangán9µg/l
Nitrát18mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység186mg/l CaO
Vezető képesség620µS/cm
pH7,5 
Budapest - I. kerület
Szabad aktív klór0,18mg/l
Klorid25mg/l
Vas6µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát10mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység132mg/l CaO
Vezető képesség467µS/cm
pH7,5 
Budapest - II. kerület
Szabad aktív klór0,17mg/l
Klorid24mg/l
Vas14µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát10mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység133mg/l CaO
Vezető képesség471µS/cm
pH7,5 
Budapest - III. kerület
Szabad aktív klór0,18mg/l
Klorid22mg/l
Vas6µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység131mg/l CaO
Vezető képesség459µS/cm
pH7,5 
Budapest - IV. kerület
Szabad aktív klór0,23mg/l
Klorid23mg/l
Vas10µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység128mg/l CaO
Vezető képesség450µS/cm
pH7,5 
Budapest - IX. kerület
Szabad aktív klór0,18mg/l
Klorid25mg/l
Vas7µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység135mg/l CaO
Vezető képesség471µS/cm
pH7,5 
Kisoroszi
Szabad aktív klór0,14mg/l
Klorid22mg/l
Vas3µg/l
Mangán<0,2µg/l
Nitrát11mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység128mg/l CaO
Vezető képesség467µS/cm
pH7,5 
Pócsmegyer
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid24mg/l
Vas0µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát13mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység142mg/l CaO
Vezető képesség480µS/cm
pH7,4 
Százhalombatta
Szabad aktív klór0,03mg/l
Klorid35mg/l
Vas6µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát14mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység180mg/l CaO
Vezető képesség632µS/cm
pH7,5 
Szigetmonostor
Szabad aktív klór0,11mg/l
Klorid22mg/l
Vas7µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát12mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység147mg/l CaO
Vezető képesség505µS/cm
pH7,6 
Szigetszentmiklós
Szabad aktív klór0,14mg/l
Klorid36mg/l
Vas14µg/l
Mangán5µg/l
Nitrát15mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység177mg/l CaO
Vezető képesség650µS/cm
pH7,5 
Tököl
Szabad aktív klór0,14mg/l
Klorid32mg/l
Vas17µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát19mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység195mg/l CaO
Vezető képesség623µS/cm
pH7,4 
Budapest - V. kerület
Szabad aktív klór0,17mg/l
Klorid23mg/l
Vas10µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység127mg/l CaO
Vezető képesség443µS/cm
pH7,5 
Budapest - VI. kerület
Szabad aktív klór0,21mg/l
Klorid23mg/l
Vas11µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység126mg/l CaO
Vezető képesség456µS/cm
pH7,5 
Budapest - VII. kerület
Szabad aktív klór0,21mg/l
Klorid23mg/l
Vas8µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység127mg/l CaO
Vezető képesség452µS/cm
pH7,5 
Budapest - VIII. kerület
Szabad aktív klór0,21mg/l
Klorid23mg/l
Vas12µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység130mg/l CaO
Vezető képesség455µS/cm
pH7,5 
Budapest - X. kerület
Szabad aktív klór0,25mg/l
Klorid24mg/l
Vas8µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység134mg/l CaO
Vezető képesség460µS/cm
pH7,5 
Budapest - XI. kerület
Szabad aktív klór0,15mg/l
Klorid29mg/l
Vas37µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát12mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység148mg/l CaO
Vezető képesség504µS/cm
pH7,5 
Budapest - XII. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid24mg/l
Vas7µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység128mg/l CaO
Vezető képesség468µS/cm
pH7,5 
Budapest - XIII. kerület
Szabad aktív klór0,18mg/l
Klorid25mg/l
Vas40µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység136mg/l CaO
Vezető képesség460µS/cm
pH7,5 
Budapest - XIV. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid24mg/l
Vas24µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység134mg/l CaO
Vezető képesség458µS/cm
pH7,5 
Budapest - XIX. kerület
Szabad aktív klór0,13mg/l
Klorid29mg/l
Vas14µg/l
Mangán4µg/l
Nitrát11mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység150mg/l CaO
Vezető képesség541µS/cm
pH7,5 
Budapest - XV. kerület
Szabad aktív klór0,21mg/l
Klorid23mg/l
Vas8µg/l
Mangán5µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység131mg/l CaO
Vezető képesség462µS/cm
pH7,6 
Budapest - XVI. kerület
Szabad aktív klór0,24mg/l
Klorid23mg/l
Vas6µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység132mg/l CaO
Vezető képesség459µS/cm
pH7,5 
Budapest - XVII. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid23mg/l
Vas19µg/l
Mangán4µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység128mg/l CaO
Vezető képesség472µS/cm
pH7,6 
Budapest - XVIII. kerület
Szabad aktív klór0,23mg/l
Klorid31mg/l
Vas11µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát12mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység159mg/l CaO
Vezető képesség585µS/cm
pH7,5 
Budapest - XX. kerület
Szabad aktív klór0,14mg/l
Klorid34mg/l
Vas11µg/l
Mangán5µg/l
Nitrát14mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység173mg/l CaO
Vezető képesség623µS/cm
pH7,6 
Budapest - XXI. kerület
Szabad aktív klór0,13mg/l
Klorid36mg/l
Vas37µg/l
Mangán9µg/l
Nitrát15mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység181mg/l CaO
Vezető képesség627µS/cm
pH7,5 
Budapest - XXII. kerület
Szabad aktív klór0,14mg/l
Klorid31mg/l
Vas12µg/l
Mangán4µg/l
Nitrát12mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység163mg/l CaO
Vezető képesség597µS/cm
pH7,5 
Budapest - XXIII. kerület
Szabad aktív klór0,17mg/l
Klorid37mg/l
Vas9µg/l
Mangán6µg/l
Nitrát15mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység169mg/l CaO
Vezető képesség635µS/cm
pH7,5 
vizminőség lapozás jobbra