Nemzetközi arany minősítésú szolgáltató

A Fővárosi Vízművek Zrt. által teljesített szolgáltatásokkal kapcsolatos számlái online ügyfélszolgálatunkon - ha még nem regisztrált, egy rövid regisztrációt követően - megtekinthetők és kifizethetők, egyenlege ellenőrizhető.

Egyszerű, biztonságos, könnyen kezelhető, környezetkímélő – csak néhány az elektronikus számla előnyei közül.

Az elektronikus számlázás lehetősége minden ügyfelünk számára díjmentesen elérhető. Természetesen a szolgáltatás bármikor visszamondható, melyet követően visszatérhet a papíralapú számlázásra.

Az elektronikus számlázás előnyei:

  • az elkészült számláiról e-mailben kap értesítést,
  • nem kell a kézbesítési idővel számolnia, ugyanis az elkészült számláit a számlakészítés napján azonnal megkaphatja és megtekintheti,
  • számláit elektronikus formában tekintheti meg, elmentheti és biztonságos, online (bankkártyás, átutalás) fizetési módokon gondoskodhat azok kiegyenlítéséről akár csak két kattintással,
  • az érkező számlái nem keverednek el, régi számlái nem foglalnak helyet, átláthatóan, rendszerezetten visszakereshetőek és nyomon követhetőek,
  • az elektronikus számla használatával Ön is hozzájárul a környezet védelméhez.

Váltson Ön is elektronikus számlázásra!

Regisztráljon, majd bejelentkezés után a Számlázási mód beállítása menüpontban válassza az elektronikus számlázást! Amennyiben a számla eredeti példánya elektronikusan készült, a letölthető számlakép elektronikus aláírással és a kiállítás időpontját hitelesítő időbélyegzővel rendelkezik, így az elektronikus formában hiteles. Az elektronikusan kiállított számlák a megjelenítés menüpontban már hiteles példányként letölthetőek.

                                                          

Amennyiben a fogyasztást Önnek a Díjbeszedő Holding Zrt. számlázza, a felhasználással kapcsolatos számlázási információkat a Díjnet rendszerén keresztül tudja lekérni.

 

További tudnivalók a számlázási rendszerünkről:

Lakossági fogyasztóinknak kéthavonta, egyes területeken (üdülőövezet) hathavonta küldünk vízdíjszámlát.

Társasházak számlázása

Társasházi bekötési mérők esetén társaságunk kéthavonta küld vízdíjszámlát, mely a kéthavi leolvasások alapján készül el. Amennyiben a leolvasás meghiúsul és a társasház részéről sem érkezik mérőállás diktálás, arányosítással, a megelőző időszakok átlagfogyasztása alapján készítjük el a számlát.

Amennyiben a társasház rendelkezik számlázásba vett lakás-mellékvízmérőkkel, úgy a mellékvízmérőre kiszámlázott fogyasztás a bekötési vízmérőből levonásra kerül.

Családi házak számlázása

Társaságunk a családi házas fogyasztói körben évi egyszeri leolvasást és kéthavi számlázást alkalmaz.

Az éves számlázási cikluson belül öt részszámlát küldünk, ezt követően a ciklus végén, azaz évente egyszer leolvassuk a vízmérőt. A leolvasott érték alapján társaságunk úgynevezett elszámoló számlát készít, amely a ténylegesen felhasznált vízmennyiség és a részszámlákon feltüntetett értékek különbözetét tartalmazza. Amennyiben sikertelen a leolvasás, akkor az elszámoló számlában becslés alapján kerül meghatározásra az éves fogyasztás.

Társaságunk évente felülvizsgálja a részszámla-értéket, és amennyiben módosítást javasol, a vízdíjszámlával együtt tájékoztatja a fogyasztót az új megajánlott értékről. Önnek ekkor is, ahogy az év bármely szakaszában lehetősége van a fogyasztói szokásainak megfelelően a részszámla érték módosítására. Online ügyfélszolgálatunkon akár a nyári magasabb vízfelhasználásának megfelelően, rugalmasan módosíthatja a számlázás alapjául szolgáló részértéket. Amennyiben nem érkezik visszajelzés részérték-megajánló levelünkre, a módosított részértéket elfogadottnak tekintjük.

Fogyasztóinknak természetesen lehetőségük van a részérték helyett a tényleges mérőállás bediktálásra online ügyfélszolgálatunkon is a diktálási időszakban, melyről a számlákon talál információt. Ebben az esetben az elszámolást a bediktált értéknek megfelelően, a valós adatoknak megfelelően végezzük el.

Az agglomerációs településeken (Biatorbágy, Budakeszi, Dunabogdány, Halásztelek, Százhalombatta, Szigetszentmiklós, Tököl) társaságunk évi egyszeri leolvasást és kéthavi számlázást alkalmaz. Az éves számlázási cikluson belül öt részszámlát küldünk, ezt követően a ciklus végén, azaz évente egyszer leolvassuk a vízmérőt. A leolvasott érték alapján társaságunk úgynevezett elszámoló számlát készít, amely a ténylegesen felhasznált vízmennyiség és a részszámlákon feltüntetett értékek különbözetét tartalmazza. Amennyiben sikertelen a leolvasás, akkor az elszámoló számlában becslés alapján kerül meghatározásra az éves fogyasztás.

Évente egy alkalommal a kötelező éves leolvasás alapján készül az elszámolás, azonban ügyfeleinknek már ebben az időszakban is lehetőségük van mérőállásuk online diktálására a mérőről készült fotó csatolásával online ügyfélszolgálatunkon vagy az Otthon+ alkalmazáson keresztül.

A kötelező éves leolvasási időszakokról Online ügyfélszolgálatunkon, vagy a Leolvasás menüpontban tájékozódhat.

Lakás-mellékvízmérők és locsolási vízmérővel rendelkező családi házak számlázása

Lakás-mellékvízmérővel és locsolási vízmérővel rendelkező ügyfeleinknek társaságunk kéthavonta küld vízdíjszámlát. Sikertelen leolvasás vagy kimaradt mérőállás bediktálás esetén arányosítással, a megelőző időszakok átlagfogyasztása alapján készítjük el a számlát.

Amennyiben a locsolási mellékmérőkre nem érkezik leolvasás és fogyasztó általi diktálás, ezek hiányában azokra locsolási kedvezményre feljogosító fogyasztást nem számolunk el.

Évente egy alkalommal az éves leolvasás alapján készül el az elszámolás, azonban ügyfeleinknek már ebben az időszakban is lehetőségük van mérőállásuk online diktálására a mérőről készült fotó csatolásával online ügyfélszolgálatunkon vagy az Otthon+ alkalmazáson keresztül.

Lakás-mellékvízmérők számlázása

Lakás-mellékvízmérővel rendelkező ügyfeleinknek társaságunk kéthavonta küld vízdíjszámlát, évi egyszeri leolvasást és kéthavi számlázást alkalmaz. Az éves számlázási cikluson belül öt részszámlát küldünk, ezt követően a ciklus végén, azaz évente egyszer leolvassuk a vízmérőt. A leolvasott érték alapján társaságunk úgynevezett elszámoló számlát készít, amely a ténylegesen felhasznált vízmennyiség és a részszámlákon feltüntetett értékek különbözetét tartalmazza. Amennyiben sikertelen a leolvasás, akkor az elszámoló számlában becslés alapján kerül meghatározásra az éves fogyasztás.

Évente egy alkalommal a kötelező éves leolvasás alapján készül az elszámolás, azonban ügyfeleinknek már ebben az időszakban is lehetőségük van mérőállásuk online diktálására a mérőről készült fotó csatolásával online ügyfélszolgálatunkon vagy az Otthon+ alkalmazáson keresztül.

A kötelező leolvasási időszakokról az Online ügyfélszolgálatunkon, vagy a Leolvasás menüpontban tájékozódhat.

A mellékmérős ügyintézési díj 0 m3 elszámolás esetén is számlázásra kerül.

A budapesti és budaörsi lakás-mellékvízmérők számlázását társaságunk megbízásából a Díjbeszedő Holding Zrt. végzi.

Befizetendő vízdíj összetétele

A számla az alábbi tételeket tartalmazza:

  • vízdíj, mely a ténylegesen elfogyasztott vagy becsült fogyasztás alapján kerül számításra;
  • alapdíj, mely bekötésenként kerül számlázásra 0 m3-nél nagyobb tárgyidőszaki fogyasztás esetén.

Az aktuális díjakról a Szolgáltatások díjszabása menüpont alatt tájékozódhat.

Vízdíjszámla

Számlaképünk minden esetben az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIIII. törvénynek megfelelően kerül bemutatásra.

A számlakép és a hozzá tartozó magyarázatok >>

Gyakori kérdések - válaszaink

Miért van szükség a főmérős számlázásra, ha mindenkinek van lakás-mellékmérője?
A vízdíjszámlázás alapja az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján, a bekötési vízmérő által mért mennyiség.
A lakás-mellékvízmérő csak az ingatlanon belüli költségmegosztásra szolgál. Vannak olyan okok - így például a mellékvízmérők által nem mért szakaszon vételezett vízmennyiség, a belső hálózat sérüléséből fakadó veszteség, a mellékvízmérők nagyobb pontatlansága - amelyek elengedhetetlenné teszik a főmérős számlázást.

Milyen vízdíjfizetési lehetőségeik vannak egy társasházon belüli fogyasztónak?
Minden esetben a társasházi alapító okiratban meghatározott módon, de a következő lehetőségek vannak:

  • vagy a felszerelt és társaságunk által számlázásba vett mellékmérők jelzése szerint
  • vagy a felszerelt egyedi elszámolású mérők alapján,
  • vagy a társasház döntése alapján általány díj szerint.

Miért nem számlázható külön a közösen használt helyiségekben felhasznált vízmennyiség (WC; kerti csap stb.)?
Az egyes ingatlanokon belüli vízdíjmegosztásra önálló bérleményként, illetve telekkönyvi albetétként (pl. önálló lakás) van lehetőség. A közös használatú helyiségek (közös WC) e feltételnek nem felelnek meg, az ott elfogyasztott vízmennyiség ugyanis közösségi fogyasztásnak minősül, így a díjfizetési kötelezettség is a közösséget terheli.

Mit lehet tenni, ha a tulajdonostársak nem járulnak hozzá a mellékvízmérő számlázási nyilvántartásba vételéhez?
Peres úton bírósági segítséget lehet kérni a saját fogyasztás mérési jogának érvényesítésére.

Ha a Díjbeszedő Zrt. számlatartozást jelez, miért nem lehet azt a Fővárosi Vízműveknél rendezni?
Társaságunk a Díjbeszedő Holding Zrt.-t bízta meg a fogyasztók folyószámlájának kezelésével, a vízfogyasztás számlázásával, és a vízszolgáltatás ellenértékének beszedésével. Vagyis a tartozást a számlakibocsátóhoz kell befizetni.

Mi történik akkor, ha a fogyasztó a vízdíjat a számlán megjelölt határidőre nem egyenlíti ki?
Ebben az esetben a Fővárosi Vízművek Zrt. vagy a Díjbeszedő Holding Zrt. levélben értesíti a fogyasztót az elmaradásról és a tartozás után a szolgáltatási szerződésben, illetve a Ptk. rendelkezései szerinti késedelmi kamatot számít fel.

Mi történik akkor, ha a tartozást a fogyasztó ezután sem rendezi?
A Fővárosi Vízművek Zrt. vagy a Díjbeszedő Holding Zrt. ismételten felszólítja a fogyasztót az értesítő levélben szereplő tartozásra, illetve a keletkezett újabb tartozásai rendezésére. Ha ez a fizetési felszólítás is sikertelennek bizonyul, a Fővárosi Vízművek Zrt. a gazdálkodó fogyasztót az ivóvíz-szolgáltatásból kizárhatja, a lakossági fogyasztó vízfogyasztását korlátozhatja, vagy fizetési meghagyás kibocsátásával a tartozás rendezését jogi útra terelheti. A fizetési meghagyásra adott ellentmondás esetén a tartozást peresíti.

hívja online a vízvonalat
víminőség
vizminőség lapozás balra
Biatorbágy
Szabad aktív klór0,15mg/l
Klorid22mg/l
Vas35µg/l
Mangán4µg/l
Nitrát3mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység154mg/l CaO
Vezető képesség556µS/cm
pH8 
Budakeszi
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid24mg/l
Vas15µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység123mg/l CaO
Vezető képesség439µS/cm
pH8 
Budaörs
Szabad aktív klór0,21mg/l
Klorid23mg/l
Vas7µg/l
Mangán<1µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység125mg/l CaO
Vezető képesség443µS/cm
pH8 
Dunabogdány
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid28mg/l
Vas<5µg/l
Mangán<1µg/l
Nitrát12mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység175mg/l CaO
Vezető képesség559µS/cm
pH7 
Halásztelek
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid23mg/l
Vas<5µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység150mg/l CaO
Vezető képesség546µS/cm
pH8 
Budapest - I. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid23mg/l
Vas7µg/l
Mangán<1µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység124mg/l CaO
Vezető képesség430µS/cm
pH8 
Budapest - II. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid26mg/l
Vas8µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység129mg/l CaO
Vezető képesség444µS/cm
pH8 
Budapest - III. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid21mg/l
Vas6µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység123mg/l CaO
Vezető képesség420µS/cm
pH8 
Budapest - IV. kerület
Szabad aktív klór0,23mg/l
Klorid21mg/l
Vas7µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát7mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység125mg/l CaO
Vezető képesség429µS/cm
pH8 
Budapest - IX. kerület
Szabad aktív klór0,18mg/l
Klorid24mg/l
Vas6µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység122mg/l CaO
Vezető képesség442µS/cm
pH8 
Kisoroszi
Szabad aktív klór0,14mg/l
Klorid21mg/l
Vas9µg/l
Mangán<1µg/l
Nitrát10mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység125mg/l CaO
Vezető képesség431µS/cm
pH8 
Pócsmegyer
Szabad aktív klór0,29mg/l
Klorid18mg/l
Vas<5µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát7mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység115mg/l CaO
Vezető képesség423µS/cm
pH8 
Százhalombatta
Szabad aktív klór0,13mg/l
Klorid32mg/l
Vas17µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát12mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység169mg/l CaO
Vezető képesség541µS/cm
pH8 
Szigetmonostor
Szabad aktív klór0,26mg/l
Klorid24mg/l
Vas<5µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát10mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység127mg/l CaO
Vezető képesség440µS/cm
pH8 
Szigetszentmiklós
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid27mg/l
Vas16µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység154mg/l CaO
Vezető képesség531µS/cm
pH8 
Tököl
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid22mg/l
Vas21µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát5mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység141mg/l CaO
Vezető képesség512µS/cm
pH8 
Budapest - V. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid19mg/l
Vas17µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát7mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység116mg/l CaO
Vezető képesség428µS/cm
pH8 
Budapest - VI. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid23mg/l
Vas29µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység123mg/l CaO
Vezető képesség419µS/cm
pH8 
Budapest - VII. kerület
Szabad aktív klór0,21mg/l
Klorid23mg/l
Vas8µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység127mg/l CaO
Vezető képesség430µS/cm
pH8 
Budapest - VIII. kerület
Szabad aktív klór0,21mg/l
Klorid21mg/l
Vas6µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát6mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység123mg/l CaO
Vezető képesség426µS/cm
pH8 
Budapest - X. kerület
Szabad aktív klór0,23mg/l
Klorid23mg/l
Vas9µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység126mg/l CaO
Vezető képesség428µS/cm
pH8 
Budapest - XI. kerület
Szabad aktív klór0,18mg/l
Klorid24mg/l
Vas11µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység130mg/l CaO
Vezető képesség465µS/cm
pH8 
Budapest - XII. kerület
Szabad aktív klór0,23mg/l
Klorid24mg/l
Vas9µg/l
Mangán<1µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység125mg/l CaO
Vezető képesség433µS/cm
pH8 
Budapest - XIII. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid22mg/l
Vas26µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység122mg/l CaO
Vezető képesség436µS/cm
pH8 
Budapest - XIV. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid21mg/l
Vas9µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység122mg/l CaO
Vezető képesség426µS/cm
pH8 
Budapest - XIX. kerület
Szabad aktív klór0,16mg/l
Klorid26mg/l
Vas8µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység142mg/l CaO
Vezető képesség494µS/cm
pH8 
Budapest - XV. kerület
Szabad aktív klór0,18mg/l
Klorid22mg/l
Vas9µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység123mg/l CaO
Vezető képesség431µS/cm
pH8 
Budapest - XVI. kerület
Szabad aktív klór0,25mg/l
Klorid21mg/l
Vas9µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát7mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység121mg/l CaO
Vezető képesség428µS/cm
pH8 
Budapest - XVII. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid23mg/l
Vas15µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység130mg/l CaO
Vezető képesség441µS/cm
pH8 
Budapest - XVIII. kerület
Szabad aktív klór0,22mg/l
Klorid27mg/l
Vas15µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység151mg/l CaO
Vezető képesség519µS/cm
pH8 
Budapest - XX. kerület
Szabad aktív klór0,18mg/l
Klorid26mg/l
Vas15µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység149mg/l CaO
Vezető képesség519µS/cm
pH8 
Budapest - XXI. kerület
Szabad aktív klór0,16mg/l
Klorid27mg/l
Vas28µg/l
Mangán6µg/l
Nitrát10mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység154mg/l CaO
Vezető képesség537µS/cm
pH8 
Budapest - XXII. kerület
Szabad aktív klór0,17mg/l
Klorid26mg/l
Vas7µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység152mg/l CaO
Vezető képesség516µS/cm
pH8 
Budapest - XXIII. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid28mg/l
Vas10µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát10mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység161mg/l CaO
Vezető képesség546µS/cm
pH8 
vizminőség lapozás jobbra