Nemzetközi arany minősítésú szolgáltató

Bekötési fővízmérő hitelesség vizsgálata

A Fővárosi Vízművek Zrt. a fogyasztó részére szolgáltatott ivóvíz mennyiségét a szolgáltatási ponton hiteles bekötési vízmérővel méri, az így megállapított vízfogyasztás után kell a vízdíjat fizetni. A beépítést megelőző kötelező hitelesítést a Magyar Kereskedelmi Engedélyeztetési Hivatal (MKEH) végzi. A vízmérőt ellátják a hitelességet igazoló jelzéssel, melyen fel van tüntetve a hitelesítés éve is. A bekötési vízmérő a hitelesítés évét követő nyolcadik év végéig hiteles.

A hiteles vízmérőt - az ellenkező bizonyításáig - úgy kell tekinteni, hogy annak nincs a mérési eredményt befolyásoló hibája. Az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a fogyasztó részére rendkívüli vizsgálat keretében biztosítja a lehetőséget a vízmérő hibájának bizonyítására.

A vízmérő rendkívüli vizsgálatára vonatkozó kérelemnek minősülő fogyasztói panaszokat, észrevételeket a vizsgálat kérésének időpontjával vesszük nyilvántartásba. A vizsgálat kérésének időpontja igen fontos adat, mert a vízmérő hitelessége csak az ezt megelőző leolvasással kezdődő időszakra vitatható.

A kérelem érkezhet írásban, telefonon, személyesen, illetve kezdeményezhető online ügyfélszolgálatunkon is az Ügyintézés indítása menüpontban, melynek során a fogyasztónak jeleznie kell, hogy vállalja-e a vizsgálat költségét. Ezt a költséget akkor kell megtéríteni, ha a vizsgálat során a mérő megfelelt.

A vízmérőt első lépésben másik hiteles mérőre cseréljük, melynek időpontjáról írásban tájékoztatjuk. A kiépített vízmérőt a laboratóriumi vizsgálatig az MKEH előírásai szerint megőrizzük.

A laboratóriumi pontossági ellenőrzést a Fővárosi Vízművek Zrt. kezdeményezésére az MKEH végzi el. Az MKEH által kijelölt helyszínről és időpontról a fogyasztót előzetesen tájékoztatjuk, így lehetőség van a vizsgálaton való részvételre. A hatóság a vizsgálatot az érintettek távollétében is elvégzi. A pontossági ellenőrző mérésről jegyzőkönyv, majd bizonyítvány készül. A dokumentumokat a vizsgálat eredményéről adott tájékoztatás mellékleteként megküldjük a fogyasztó részére.

Ha a vízmérő a mérésügyi jogszabályoknak nem felel meg, a hibát a vizsgálat kérésének időpontját megelőző utolsó leolvasástól kell számítani. A fogyasztott víz mennyiségét a meghibásodást megelőző 365 nap összes fogyasztásából egy napra számított mennyiség alapján kell meghatározni, oly módon hogy a meghibásodás napjának elfogadott határnapot megelőző legutolsó leolvasás napjától a mérő leszereléséig eltelt napok számát a meghatározott napi átlaggal szorozzuk. Amennyiben az átlagszámítás alapján a fogyasztás felülvizsgálata indokolt, a számlakorrekciót elvégezzük.

Ha a rendkívüli vizsgálaton a vízmérő megfelelt, a vízmérő mérése alapján megállapított vízfogyasztás módosítására nincs lehetőség és a vizsgálat költsége a fogyasztót terheli. A vizsgálat lebonyolítása során felmerült összes költségeinket érvényesítő díjról számlát bocsátunk ki, melyet a vízdíjszámlával megegyező módon szedünk be, illetve a térítés megtagadása is azonos eljárást von maga után, mint a jogos vízdíjszámla hátralékba kerülésekor.

A vízmérő pontossági vizsgálaton való megfelelősége esetén Ön további vizsgálati igénnyel élhet, kérheti a vízmérő metrológiai szerkezeti vizsgálatát.

Kérelmében nyilatkoznia kell annak tudomásulvételéről, hogy a vízmérő szerkezeti vizsgálata okán megbontott szerkezete eredeti állapotába vissza nem állítható, ezért azon további mérés nem végezhető.

A vizsgálat során az MKEH megvizsgálja a vízmérő szennyezettségének mértékét, mérőművét, valamint a számlálószerkezetét. Az MKEH a metrológiai szerkezeti vizsgálat megállapításáról jegyzőkönyvében nyilatkozik. Amennyiben a metrológiai szerkezeti vizsgálaton a vízmérő nem felelt meg, a fogyasztást a fent leírtak szerint felülvizsgáljuk, és ha indokolt a számlakorrekciót elvégezzük.

A vízmérő leszerelése után, társaságunknak nem áll módjában a fenti díjtételtől eltekinteni, mivel az összeg tartalmazza a vízmérő kiszerelési költségét, illetve az előre fizetendő vizsgálati díjat is.

A rendkívüli vizsgálat államigazgatási eljárás, megállapításai ellen csak bírósági eljárás keretében van jogorvoslati lehetőség.