Nemzetközi arany minősítésú szolgáltató

Igénylés és telepítés folyamata Budapest közigazgatási területén (FCSM)

A locsolási vízmérő igénylésének, telepítésének folyamata 2019. július 1-től a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. szolgáltatási területén

Felhasználóink a locsolás során felmerülő közüzemi költségeik csökkentésére a május 1-jétől szeptember végéig érvényes 10 százalékos átalánydíjas kedvezményen kívül választhatják a locsolási vízmérő beszereltetésének lehetőségét, így az azon mért eredményt nem kell kiegyenlíteniük a szennyvízelvezetés vagy a szennyvízszállítás díjából. A két kedvezmény közül szabadon választhat, egyidejűleg azonban csak az egyik vehető igénybe.

Felszerelést az a személy vagy szervezet végezhet, aki a jogszabályban előírt feltételek szerint kivitelezőként azonosítható, aki lehet a társaságunk által minősített vállalkozó is. Abban az esetben, ha a mérőszerelést minősített vállalkozó végezte, a szerelést követően a minősített vállalkozóink az adminisztráció nagy részét, valamint az üzembe helyezést is elvégzik.

A locsolási vízmérő telepítésének előfeltételei:

  1. Aláírt ivóvíz-szolgáltatási szerződés az adott ingatlanra vonatkozóan.
  2. Nincs vízdíj és csatornadíj hátralék. Amennyiben a Díjbeszedő Holding Zrt. vezeti a számláját, erről igazolás szükséges.
  3. Nyilatkozat arról, hogy a 10%-os locsolási kedvezményt Ön nem veszi igénybe (igénybejelentő nyomtatványon).


A locsolási vízmérő ügyintézésének menete:

1. ELŐZETES HOZZÁJÁRULÁS BESZERZÉSE AZ FCSM Zrt.-től

A kitöltött igénybejelentő adatlappal az FCSM Zrt., ügyfélszolgálati irodáját kell felkeresnie, ahol kiadják a hozzájáruló nyilatkozatot a locsolási vízmérő felszereléséhez az ügyfélnek. A szükséges igénybejelentő adatlap letölthető az FCSM Zrt. honlapjáról (www.fcsm.hu), a műszaki megvalósításhoz szükséges tájékoztató valamint a Felhasználói Nyilatkozat és Vázlatrajz nyomtatvány letölthető a lap alján található kapcsolódó dokumentumok közül.

2. MŰSZAKI KIVITELEZÉS

  • Válasszon kivitelezőt, aki lehet a társaságunk által minősített vállalkozó is.
  • Végeztesse el a műszaki kivitelezést.

Fontos! A kivitelezést a Vízmérők kiválasztásának és beépítésének műszaki követelményei és ajánlásairól szóló tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni! Csak az ennek megfelelő beépítés esetén lesz sikeres az üzembe helyezés, vesszük számlázásba mérőt.

3. SIKERES ÜZEMBE HELYEZÉS FELTÉTELEI

A helyszínen az üzembe helyezést végző szakembereknek be kell mutatni:

  • az FCSM Zrt. által kiállított hozzájáruló nyilatkozatot,
  • a kitöltött Felhasználói nyilatkozat és vázlatrajz locsolási mellékmérő beszereléséről nyomtatványt,
  • az utolsó vízdíjszámla másolatát vagy nullás igazolást,
  • a közszolgáltatók által aláírt szerződés hiánytalan kitöltése a helyszínen, amely az üzembe helyezést végző szakembernél lesz megtalálható.

Amennyiben minősített vállalkozónkat bízta meg a kivitelezéssel, akkor a dokumentumokat ők adják le társaságunk számára.

A locsolási mellékmérő számlázásba vételéhez regisztrációs díj fizetendő, melynek mértékéről itt tájékozódhat.

Felhívjuk Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy a vázlatrajz elkészítése nem igényel szakértői közreműködést, nem szükséges külön díjazásért megbíznia vele szakembert (pl. tervezőt, vízvezeték-szerelőt). A vázlatrajzot egyszerű szabadkézi rajzként Ön is elkészítheti a Felhasználói nyilatkozat és Vázlatrajz lakás mellékvízmérő beszereléséről nyomtatványon feltüntetett ikonok segítségével. Honlapunkon további segédletet, mintarajzot talál szükség szerint.

4. ÜZEMBE HELYEZÉS, MŰSZAKI ÁTVÉTEL

Amennyiben Ön nem a társaságunk által minősített vállalkozók valamelyikével végeztette el a locsolási vízmérő szerelését, a mérő üzembe helyezését és a biztonsági záróelem felhelyezését társaságunknak kell elvégeznie. Az igénybejelentést követően munkatársunk időpont-egyeztetés céljából a megadott telefonszámon felkeresi Önt. Az üzembe helyezés díjáról itt tájékozódhat.

5. NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL, LEOLVASÁS, SZÁMLÁZÁS

Az üzembe helyezés és kiszámlázott díj befizetését követően a Fővárosi Vízművek Zrt. a locsolási vízmérőt az üzembe helyezés dátumával és az átvételkor leolvasott mérőállással nyilvántartásába veszi. A locsolási vízmérő leolvasása a fővízmérővel, vagy a lakás-mellékvízmérővel azonos ciklusban esedékes. A leolvasásért és számlázásért ügyfeleinknek ügyviteli díjat kell fizetniük.


A locsolási vízmérő telepítéséről, a beépítés általános követelményeiről, a sikeres üzembe helyezés feltételeiről bővebben az alábbi tájékoztatókból kaphatnak információt.