Nemzetközi arany minősítésú szolgáltató

Igénylés és telepítés folyamata – Fővárosi Vízművek a szennyvízszolgáltató

A locsolási vízmérő igénylésének, telepítésének folyamata 2018. május 1-jétől a Fővárosi Vízművek Zrt általi szennyvízelvezetési szolgáltatást ellátó területeken

Felhasználóink a locsolás során felmerülő közüzemi költségeik csökkentésére a május 1-jétől szeptember végéig érvényes 10 százalékos átalánydíjas kedvezményen kívül választhatják a locsolási vízmérő beszereltetésének lehetőségét, így az azon mért eredményt nem kell kiegyenlíteniük a szennyvízelvezetés vagy a szennyvízszállítás díjából. A két kedvezmény közül szabadon választhatnak, egyidejűleg azonban csak az egyik vehető igénybe.

Felszerelést az a személy vagy szervezet végezhet, aki a jogszabályban előírt feltételek szerint kivitelezőként azonosítható, aki lehet a társaságunk által minősített vállalkozó is. Abban az esetben, ha a mérőszerelést minősített vállalkozó végezte, a szerelést követően a minősített vállalkozóink az adminisztráció nagy részét, valamint az üzembe helyezést is elvégzik.
 

A locsolási vízmérő telepítésének előfeltételei:

  1. Aláírt ivóvíz-és szennyvíz szolgáltatási szerződés az adott ingatlanra vonatkozóan.
  2. Nincs vízdíj és csatornadíj hátralék.
  3. Nyilatkozat arról, hogy a 10%-os locsolási kedvezményt Ön nem veszi igénybe (Mellékszolgáltatási szerződés locsolási vízmérőhöz  nyomtatványon).


A locsolási vízmérő ügyintézésének menete:

1. MŰSZAKI KIVITELEZÉS

  • Válasszon kivitelezőt, aki lehet a társaságunk által minősített vállalkozó is.
  • Végeztesse el a műszaki kivitelezést.

Fontos! A kivitelezést a Vízmérők kiválasztásának és beépítésének műszaki követelményei és ajánlásairól szóló tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni! Csak az ennek megfelelő beépítés esetén lesz sikeres az üzembe helyezés, vesszük számlázásba a locsolási vízmérőt.
 

2. NYOMTATVÁNYOK BESZERZÉSE, ELŐKÉSZÍTÉSE
A szükséges nyomtatványok:

  • Mellékszolgáltatási szerződés locsolási vízmérőhöz, 
  • Felhasználói nyilatkozat és Vázlatrajz locsolási vízmérő beszereléséről,

melyek letölthetőek a lap alján található kapcsolódó dokumentumok közül, illetve a beszerezhetőek a Fővárosi Vízművek Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban.
 

3. IGÉNYBEJELENTÉS, REGISZTRÁCIÓ
A Fővárosi Vízművek számára postán, vagy személyesen az ügyfélszolgálati irodákba szükséges eljuttatni az alábbi dokumentumokat:

  • kitöltött Felhasználói nyilatkozat és vázlatrajz locsolási vízmérő beszereléséről nyomtatvány;
  • kitöltött Mellékszolgáltatási szerződés locsolási vízmérőhöz nyomtatvány.

Amennyiben minősített vállalkozónkat bízta meg a kivitelezéssel, akkor a dokumentumokat ők adják le társaságunk számára.

A locsolási mellékmérő számlázásba vételéhez regisztrációs díj fizetendő, melynek mértékéről itt tájékozódhat.

Felhívjuk Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy a vázlatrajz elkészítése nem igényel szakértői közreműködést, nem szükséges külön díjazásért megbíznia vele szakembert (pl. tervezőt, vízvezeték-szerelőt). A vázlatrajzot egyszerű szabadkézi rajzként Ön is elkészítheti a Felhasználói nyilatkozat és Vázlatrajz lakás mellékvízmérő beszereléséről nyomtatványon feltüntetett ikonok segítségével. Honlapunkon további segédletet, mintarajzot talál szükség szerint.
 

4. ÜZEMBE HELYEZÉS, MŰSZAKI ÁTVÉTEL
Amennyiben Ön nem a társaságunk által minősített vállalkozók valamelyikével végeztette el a locsolási vízmérő szerelését, a mérő üzembe helyezését és a biztonsági záróelem felhelyezését társaságunknak kell elvégeznie. Az igénybejelentést követően munkatársunk időpont-egyeztetés céljából a megadott telefonszámon felkeresi Önt. Az üzembe helyezés díjáról itt tájékozódhat.
 

5. NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL, LEOLVASÁS, SZÁMLÁZÁS
Az üzembe helyezés és kiszámlázott díj befizetését követően a Fővárosi Vízművek Zrt. a locsolási vízmérőt az üzembe helyezés dátumával és az átvételkor leolvasott mérőállással nyilvántartásába veszi.

A locsolási vízmérő leolvasása a fővízmérővel, vagy a lakás-mellékvízmérővel azonos ciklusban esedékes, a leolvasásért és számlázásért ügyfeleinknek ügyviteli díjat kell fizetniük.
 

A locsolási vízmérő telepítéséről, a beépítés általános követelményeiről, a sikeres üzembe helyezés feltételeiről bővebben az alábbi tájékoztatókból kaphatnak információt.