Nemzetközi arany minősítésú szolgáltató

Lejárt hitelesség miatt törölték számlázásból a mellékmérőmet. Mit tegyek?

  • Első lépésben szükséges egy új, hiteles mellékvízmérő felszerelése és annak üzembe helyezése. A mérőszerelésre, illetve üzembe helyezésre jogosult vállalkozásokra vonatkozó információkat a linkeken találja.
  • Ezt követően el kell juttatni társaságunkhoz az új mellékmérőre vonatkozó, hiánytalanul kitöltött mellékszolgáltatási szerződést, melyet a bekötési vízmérő díjfizetőjének (jellemzően közös képviselőnek) is alá kell írnia.

Fontos, hogy a bekötési vízmérő szerinti felhasználási helynek (jellemzően Társasház), és a szerződni kívánó elkülönített vízhasználónak lejárt határidejű számlatartozása a szolgáltató felé nem lehet, (amennyiben az ingatlan árverés útján került a tulajdonos birtokába, nullás igazolást nem kell bemutatni).

A számlázás újraindítását díj ellenében végezzük el, mely befizetésére lehetőség van átutalással, postai csekken, vagy központi személyes ügyfélszolgálati irodánkban.

Az újraindítási díj 2 319 Ft.

Amennyiben az újbóli számlázásba vételt nem a korábban szerződött, hanem egy új elkülönített vízhasználó kéri, ez esetben regisztrációs díj fizetendő, amely 2 898 Ft.

A számlázás újraindítását a díjtétel kiegyenlítését követően végzi el társaságunk.

Amennyiben a mellékvízmérők száma, a házi ivóvízhálózat vagy a mellékvízmérő beépítésének műszaki jellemzői változtak a korábban már jóváhagyott tervhez képest, az igény elbírálásához új mellékvízmérős vízhálózati terv benyújtása és jóváhagyása szükséges.