Nemzetközi arany minősítésú szolgáltató

Közbeszerzési terv

 

BESZERZÉSI TERV - 2017.

A. KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK - 2017.

AZONOSÍTÓ A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA ÉS MENNYISÉGE BESZERZÉS TÍPUSA IRÁNYADÓ ELJÁRÁSREND TERVEZETT ELJÁRÁSI TÍPUS AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁNAK TERVEZETT IDŐPONTJA A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA
(hónapban)
KE-01/2017 A Fővárosi Vízművek Zrt. üzemeltetése alatt álló Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen keletkező technológiai hulladékok átvétele, elszállítása és kezelése
SZOLGÁLTATÁS
Második rész
 Közszolgáltató
Nyílt

2017. 1. negyedév

36 hónap
KE-02/2017 A Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett ingatlanok felújítási, átalakítási és karbantartási munkái SZOLGÁLTATÁS Harmadik rész
Klasszikus
Hirdetmény közzététele nélküli
Kbt. 115. §
2017. 1. negyedév 36 hónap
KE-03/2017 Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatási területén elvégzendő pontszerű karbantartási, ütemezhető hibaelhárítási, kisebb beruházási, új bekötés és új tűzcsap telepítési feladatokhoz kapcsolódó alépítményi, és burkolat helyreállítási-, valamint nyomvonalas alépítményi munkák elvégzése (KUBIK) ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS Második rész Közszolgáltató Nyílt 2017. 1. negyedév 48 hónap
KE-04/2017 A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonosok meghatározott körében számlázási, számlanyomtatási, számlabemutatási, valamint ügyfélszolgálati tevékenység ellátása, illetve a kiszámlázott vevőkövetelés engedményezésével kapcsolatos folyamatos szolgáltatás SZOLGÁLTATÁS Második rész
Klasszikus
Nyílt 2017. 1. negyedév 72 hónap
KE-05/2017 3 db 6x4 billenőplatós új tehergépkocsi beszerzése ÁRU Második rész
Klasszikus
Nyílt 2017. 1. negyedév 4 hónap
KE-06/2017 IntellAgent rendszer és ügyfélszolgálat szoftvertámogatása karbantartása és kapcsolódó fejlesztések elvégzése a Fővárosi Vízművek Zrt. számára SZOLGÁLTATÁS Második rész
Klasszikus
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos (Kbt. 98. § (2) c))

2017. 1. negyedév

48 hónap
KE-07/2017 Kogeneráció (karbantartás, hibaelhárítás, felújítás, alakatrész) SZOLGÁLTATÁS Második rész
Közszolgáltató
Nyílt

2017. 2. negyedév

24 hónap
KE-08/2017 Keretmegállapodás szennyvízgépészeti berendezéseken és technológiai csővezetékeken végzett felújítási, pótlási, beruházási gépészeti szerelési feladatok elvégzésére ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS Második rész
Közszolgáltató
Nyílt 2017. 1. negyedév 48 hónap
KE-09/2017 Adásvételi keretszerződés konszignációs raktár létrehozásával távhővezeték hálózat hibajavításához szükséges anyagok (csövek, idomok) szállítására ÁRU Második rész Klasszikus Nyílt 2017. 1. negyedév 36 hónap
KE-10/2017 Munkerőkölcsönzés 3 részben a Főrávosi Vízművek Zrt. részére SZOLGÁLTATÁS Második rész Klasszikus Nyílt 2017. 2. negyedév 48 hónap
KE-11/2017 Vállalkozási keretszerződés alépítményi munkák során kikerülő sitt szállítására alkalmas tehergépjárművek biztosítására személyzettel SZOLGÁLTATÁS Második rész Klasszikus Nyílt 2017. 1. negyedév 36 hónap
KE-12/2017 Szállítási keretszerződés bányahomok, murva, termőföld szállítására a Fővárosi Vízművek Zrt. telephelyeire, valamint keletkezett, nem újrahasznosítható építési-bontási hulladék hatályos jogszabályi előírásnak megfelelő átvételésre, és annak engedéllyel rendelkező lerakóhelyre ártalmatlanításra, vagy hasznosításra történő elszállítása ÁRU Második rész Klasszikus Nyílt 2017. 2. negyedév 36 hónap
KE-13/2017 Vállalkozási keretszerződés alépítményi munkák során kikerülő sitt válogatására, osztályozására, törésére/darálására, keverésére gépi, és kézi munkaerővel újrahasznosítható töltőföld előállítására a Fővárosi Vízművek Zrt. telephelyén SZOLGÁLTATÁS Második rész Klasszikus Nyílt 2017. 2. negyedév 36 hónap
KE-14/2017 Adásvételi keretszerződés konszignációs raktár létrehozásával csapózárak és tartozékai, valamint elzáró szerelvények szállítására DN250-400 mm átmérőtartományban a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat fenntartási, és beruházási munkáihoz kapcsolódóan ÁRU Második rész
Közszolgáltató
Nyílt 2017. 2. negyedév 36 hónap
KE-15/2017 Békásmegyer úszómesteri feladatok SZOLGÁLTATÁS Harmadik rész
Klasszikus
113.§ szerinti nyílt 2017. 2. negyedév 36 hónap
KE-16/2017 Békásmegyer uszodagépész feladatok ÁRU Harmadik rész
Klasszikus
113.§ szerinti nyílt 2017. 2. negyedév 36 hónap
KE-17/2017 Bútorok beszerzése ÁRU Második rész
Klasszikus
Nyílt 2017. 3. negyedév 36 hónap
KE-18/2017 Hó- és síkosságmentesítési feladatok SZOLGÁLTATÁS Harmadik rész
Klasszikus
113.§ szerinti nyílt 2017. 2. negyedév 36 hónap
KE-19/2017 Villamos energia adásvétele teljes ellátás alapú szerződés keretében a 2018. évre ÁRU Második rész
Közszolgáltató
Nyílt 2017. 2. negyedév 12 hónap
KE-19-B/
2017
Villamos energia adásvétele teljes ellátás alapú szerződés keretében a 2018. évre ÁRU "Második rész
Közszolgáltató"
Nyílt 2017. 3. negyedév 12 hónap
KE-20/2017 Földgáz energia beszerzése 2017/2018. gázévre ÁRU Második rész
Klasszikus
Nyílt 2017. 2. negyedév 12 hónap
KE-21/2017 Fénymásoló gépek bérlése és teljeskörű szervizelése
SZOLGÁLTATÁS
Második rész
Klasszikus
Nyílt 2017. 2. negyedév 48 hónap
KE-22/2017 Adattároló (storage) rendszerek valamint mentő és archiváló berendezések karbantartása
SZOLGÁLTATÁS
Második rész
Klasszikus
Nyílt 2017. 2. negyedév 24 hónap
KE-23/2017 MIR/Mirtusz rendszer üemeletési, karbantartási és fejlesztési feladatai
SZOLGÁLTATÁS
Második rész Közszolgáltató Hirdetmény közzétéele nélküli tárgyalásos 2017. 4. negyedév 48 hónap
KE-24/2017 SAP licenc karbantartás és tanácsadói feladatok ellátása
SZOLGÁLTATÁS
Második rész Klasszikus Nyílt 2017. 4. negyedév 24 hónap
KE-25/2017 PDA eszközök beszerzése 2 részben ÁRU Harmadik rész
Klasszikus
113.§ szerinti nyílt 2017. 2. negyedév 3 hónap
KE-26/2017 Ügyfélszolgálati kivizsgálói tevékenység támogatása ipari tablet eszközökkel ÁRU Harmadik rész
Klasszikus
113.§ szerinti nyílt 2017. 2. negyedév 3 hónap
KE-27/2017 DMA adatmonitoring bevezetése és fejlesztése ÁRU Második rész Klasszikus Nyílt 2017. 2. negyedév 48 hónap
KE-28/2017 Ügyfélszoláglati levelek interkativ előállítása SAP adatforrásból ÁRU Második rész Klasszikus Nyílt 2017. 2. negyedév 48 hónap
KE-29/2017 Jogszabályi kötelezettség alapján könyvvizsgálati feladatok elvégzése a 2018. - 2020. üzleti évekre, valamint opcionálisan 1 db közbenső mérleg auditálás
SZOLGÁLTATÁS
Harmadik rész
Klasszikus
113.§ szerinti nyílt 2017. 3. negyedév 36 hónap
KE-30/2017 Polimer beszerzése ÁRU Második rész
 Közszolgáltató
Nyílt 2017. 3. negyedév 48 hónap
KE-31/2017 Keretmegállapodás szennyvízgépészeti berendezéseken és technológiai csővezetékeken végzett felújítási, pótlási, beruházási gépészeti szerelési feladatok elvégzésére ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS Második rész
 Közszolgáltató
Nyílt 2017. 2. negyedév 48 hónap
KE-32/2017 Villamos berendezéseken és kapcsolódó vezetékeken végzett felújítási, pótlási feladatok elvégzése.
SZOLGÁLTATÁS
Második rész
 Közszolgáltató
Nyílt 2017. 2. negyedév 36 hónap
KE-33/2017 3,5 t feletti járművek javítása, karbantartása
SZOLGÁLTATÁS

Második rész
Klasszikus
Nyílt 2017. 2. negyedév  48 hónap
KE-34/2017 Felépítmények javítása
SZOLGÁLTATÁS
Harmadik rész Klasszikus Nyílt 2017. 2. negyedév 48 hónap
KE-35/2017 3,5 t alatti tehergépjárművek javítása
SZOLGÁLTATÁS
Második rész Klasszikus Nyílt 2017. 4. negyedév 48 hónap
KE-36/2017 Munkagépek javítása
SZOLGÁLTATÁS
Második rész
 Klasszikus
Nyílt 2017. 4. negyedév 48 hónap
KE-37/2017 Csepel UV telepítése ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS Harmadik rész
Közszolgáltató
113.§ szerinti nyílt 2017. 2. negyedév 6 hónap
KE-38/2017 Csőrekonstrukciós keretmegállapodás nyíltárkos technológiával fektetett kis átmérőjű < DN 300 ivóvízvezeték teljesítésére ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS Második rész
 Közszolgáltató
Nyílt 2017. 4. negyedév 48 hónap
KE-39/2017 Csőrekonstrukciós keretmegállapodás nyíltárkos technológiával fektetett nagy átmérőjű >= DN 300 ivóvízvezeték teljesítésére ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS Második rész
 Közszolgáltató
Nyílt 2017. 4. negyedév 48 hónap
KE-40/2017 Csatornarekonstrukciós keretmegállapodás ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS Második rész
 Közszolgáltató
Nyílt 2017. 4. negyedév 48 hónap
KE-41/2017 4 db személygépkocsi beszerzése (3 db 1,6-os, 1 db 1,4-es) ÁRU Második rész
 Klasszikus
Nyílt 2017. 2. negyedév 4 hónap
KE-42/2017 Tűzjelző rendszer kiépítése és karbantartása ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS Harmadik rész
 Klasszikus
115.§ szerinti nyílt 2017. 2. negyedév 48 hónap
KE-43/2017 A Fővárosi Vízművek Zrt. Ügyfélszolgálati irodájának átalakításának kivitelezési munkái és a kapcsolódó feladatok elvégzése ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS Harmadik rész Klasszikus 115.§ szerinti nyílt 2017. 2. negyedév 3 hónap
KE-44/2017 Szigetszentmiklós területén (Massányi K. u.-II. Rákóczi Ferenc út – Komp u.) DN 500 átmérőjű szennyvíz nyomócső rekonstrukciója a kapcsolódó feladatok elvégzésével ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS Második rész Klasszikus 115.§ szerinti nyílt 2017. 2. negyedév 4 hónap
KE-45/2017 Szigetszentmiklós területén (Massányi K. u.-II. Rákóczi Ferenc út – Komp u.) DN 500 átmérőjű szennyvíz nyomócső rekonstrukciója a kapcsolódó feladatok elvégzésével ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS Harmadik rész Klasszikus 115.§ szerinti nyílt 2017. 3. negyedév 3 hónap
KE-46/2017 Biatorbágyi Szennyvíztisztító Telep intenzifikálása a kapcsolódó feladatok elvégzésével ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS Harmadik rész Klasszikus 115.§ szerinti nyílt 2017. 3. negyedév 12 hónap
KE-47/2017 10 db elektromos tehergépjármű beszerzése a GZR-D-Ö-2016 pályázati kiírás keretében ÁRU Harmadik rész Klasszikus 113.§ szerinti nyílt 2017. 3. negyedév 4 hónap 
KE-48/2017 10 db elektromos tehergépjármű beszerzése a GZR-D-Ö-2016 pályázati kiírás keretében” (2) ÁRU Harmadik rész Klasszikus 113. § szerinti nyílt 2017. 3. negyedév 4 hónap
KE-49/2017 Vízvezeték rekonstrukció a Fővárosi Vízművek megbízásából Budapest, XI. kerületben két helyszínen (Lágymányosi és Villányi út) ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS Második rész
Közszolgáltató
Kbt. II. fejezet 81. § szerinti nylít 2017. 3. negyedév 3 hónap
KE-50/2017 A Fővárosi Vízművek Zrt. számára ideiglenes csarnoképület (mobil, bontható rendszerű) létesítése kivitelezési munkái és a kapcsolódó feladatok elvégzése ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS Harmadik rész Klasszikus 115. § szerinti nyílt 2017. 3. negyedév 2 hónap
KE-51/2017 XVII. Ferihegyi úti gépház DN 200 göv. ürítő vezeték kiépítése ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS "Második rész Közszolgáltató" Kbt. II. fejezet
81. § szerinti nyílt
2017. 4. negyedév 9 hónap
KE-52/2017 A Fővárosi Vízművek Zrt Dél-Budai Gépháza iroda-öltöző épületrészének homlokzati hő- és tető hő- és vízszigetelési munkáinak és a kapcsolódó feladatoknak az elvégzése ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS Harmadik rész Klasszikus 115. § szerinti nyílt 2017. 4. negyedév 4 hónap
KE-53/2017 Vízvezeték rekonstrukció a Fővárosi Vízművek megbízásából Budapest, XI. kerületben két helyszínen (Lágymányosi és Villányi út) ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS "Második rész
 Közszolgáltató"
Kbt. II. fejezet
81. § szerinti nyílt
2017. 4. negyedév 3 hónap
KE-54/2017 „Vízvezeték rekonstrukció a Fővárosi Vízművek megbízásából Budapest, XVII. Damjanich u (Petőfi út-Ferihegyi út)” ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS "Második rész
Közszolgáltató"
Kbt. II. fejezet
81. § szerinti nyílt
2017. 4. negyedév 7 hónap
KE-55/2017 Utazásszervezési feladatok ellátása a Fővárosi Vízművek Zrt. részére ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS Második rész Klasszikus Nyílt
2017. 4. negyedév
48 hónap
KE-56/2017 „Vízvezeték rekonstrukció a Fővárosi Vízművek megbízásából Budapest IX. kerület Közraktár utcában (Mátyás u. – Boráros tér között)” ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS "Második rész
Közszolgáltató"
Kbt. II. fejezet 81. § szerinti nyílt 2017. 4. negyedév 3 hónap
KE-57/2017 „Vízvezeték rekonstrukció a Fővárosi Vízművek megbízásából Budapest XVIII. Lenkei u. (Fonal u. - Nefelejcs u.)" ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS

"Második rész
Közszolgáltató"

Kbt. II. fejezet 81. § szerinti nyílt  2017. 4. negyedév 6 hónap
KE-58/2017 Yucca Internet portál üzemeltetés és fejlesztés a Fővárosi Vízművek Zrt. számára SZOLGÁLTATÁS Második rész
Klasszikus
Kbt. 98. §-a (2) bekezdésének c) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 2017. 4. negyedév 48 hónap
KE-60/2017 Villamos energia adásvétele teljes ellátás alapú szerződés keretében a 2019. évre ÁRU "Második rész
Közszolgáltató"
Nyílt 2017. 4. negyedév 12 hónap
KE-61/2017 Ráckevei vízkezelő műben, 2 db ózon generátor és a kapcsolódó erősáramú, irányítástechnikai és gépészeti berendezések szállítása, beszerelése és beüzemelése ÁRU "Második rész
Közszolgáltató"
Nyílt 2017. 4. negyedév 12 hónap
KE-62/2017 Budafoki gh. hőszivattyús hűtés-fűtés ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS Harmadik rész Klasszikus 115 § szerinti nyílt 2017. 4. negyedév 2 hónap
KE-63/2017 Vagyonbiztosítási szerződés kiegészítő fedezet vásárlására a Fővárosi Vízművek Zrt. üzemeltetésében álló Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep meglévő vagyonbiztosításához kapcsolódóan a teljes vagyon értékéig. SZOLGÁLTATÁS Második rész Klasszikus Nyílt 2017. 4. negyedév 34 hónap
N.A.

Ajánlatkérő valamennyi hatályban lévő árubeszerzésre, építési beruházásra és szolgáltatásmegrendelésre vonatkozó keretmegállapodásból és keretszerződéséből folyamatos lehívásokat végez.

13. VÁLTOZAT - 2017. DECEMBER 19.