Fővárosi Vízművek Zrt.

Teljes név:

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövid név: Fővárosi Vízművek Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Váci út 182.
Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf. 512

Ügyfélszolgálat
telefonos elérhetősége:

06 1 247 7777

Hibabejelentés
telefonos elérhetősége:

06 80 247 247
Online ügyintézés: ugyfelszolgalat.vizmuvek.hu
Elektronikus
levelezési cím:
ugyfelszolgalat.vizmuvek.hu/Segithetunk/Kapcsolatfelvetel
Honlap elérhetősége: www.vizmuvek.hu
Elektronikus ügyintézés során együttműködő szervek vonatkozásában a társaság
Hivatali Kapus elérhetőségi adatai
Hivatal rövid neve: FOVIZ
KRID azonosító: 207342199