Nemzetközi arany minősítésú szolgáltató

Víziközmű-szolgáltatás bejelentésére vonatkozó moratórium Biatorbágyon 2013. augusztus 12.

Biatorbágy város ivóvízellátásáról és szennyvízelvezetéséről 2013. június 29-től a Fővárosi Vízművek Zrt. gondoskodik.

Társaságunk a nyilvántartásában nem szereplő víz- és csatornabekötések feltárásának, továbbá a csapadékvíz illegális módon közcsatornába történő elvezetésének megszüntetése érdekében 2013. augusztus 31-ig moratóriumot hirdet. A moratórium időszakában bejelentett ivóvíz –és csatornaszolgáltatások esetében eltekintünk a többletdíj kiszámlázásától. A bejelentéseket a bekötési igények engedélyezéséhez szükséges műszaki dokumentumokkal fogadjuk.

Amennyiben Ön vagy az ingatlan korábbi tulajdonosa (új építés esetén a kivitelező) az ivóvíz és/vagy csatornahálózatra történő rákötés bejelentését elmulasztotta volna, kérjük, haladéktalanul jelezze azt felénk.

Bejelentését az alábbi elérhetőségeinken fogadjuk:

Biatorbágyi ügyfélszolgálati fiókiroda:
2051 Biatorbágy, Szabadság út 76.
Nyitva tartás: hétfő 13.00-18.00, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00

Budapesti ügyfélszolgálati iroda:
1134 Budapest, Váci út 23-27. (bejárat a Dózsa György út felől)
Postacím: 1325 Budapest, Pf. 355
Nyitva tartás: hétfő 8.00-20.00, kedd-csütörtök 8.00-17.00, péntek 8.00-14.00
Pénztári nyitva tartás: hétfő 8.00-19.00, kedd-csütörtök 8.00-16.00, péntek 8.00-13.00

 

Felhívjuk figyelmét, hogy Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 13/2005. (11.15.) Ör.sz. rendelete értelmében az illegális ivóvíz felhasználás, valamint az illegálisan közterületi szennyvízcsatornába vezetett szennyvíz- és csapadékvíz-mennyiség után az ingatlan tulajdonosa, illetve használója az illegális tevékenység kezdetétől (de legfeljebb 5 évre visszamenőleg) a szabályos állapot megteremtéséig az ivóvíz –és csatornahasználati díj ötszörösét köteles megfizetni.

A fenti rendelet szerinti vízvételezés és a csatornahasználat a következő esetekben minősül illegálisnak:

  • Illegális vízvételezésnek minősül az ivóvíz-törzshálózat vezetékeiről, fogyasztási helyeiről (közkút, tűzcsap) nem rendeltetésszerűen, mérés nélkül vagy manipulált vízmérőn keresztül, szerződés vagy engedély hiányában, víz- és csatornadíj megfizetése nélkül történő, szabálytalan vízvételezés.
  • Illegális csatornahasználatnak minősül az ingatlanon keletkezett szennyvizek és/vagy csapadékvizek szerződés vagy engedély nélküli bevezetése a csatorna-törzshálózatba, elmulasztva a csatornahasználati díj megfizetését.

Biatorbágy város területén elválasztott rendszerű közcsatorna-hálózat üzemel, ezért az ingatlanon keletkező csapadékvíz közcsatornába vezetése szabálytalan és tilos.

A szolgáltatások legális igénybevétele alapján kiállított számlák rendszeres, időben történő fizetése mindannyiunk közös érdeke. A ki nem fizetett díjak miatt keletkező többletköltségek a szolgáltatóra és így közvetve a díjakat a szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően fizető ügyfelekre hárulnak.

Amennyiben nem biztos abban, hogy szabályosan veszi igénybe szolgáltatásunkat, kérjük, ellenőrizze víz- és csatornahálózatát, illetve számláit.