Nemzetközi arany minősítésú szolgáltató

Ipar 4.0: Fejlesztések a Fővárosi Vízműveknél 2020. január 31.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI) a közép-magyarországi régióban tevékenykedő hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének ösztönzésére 2018-ban is meghirdette a “Kis-, közép-, és nagyvállalatok KFI tevékenységének támogatása” programot. Az NKFI célja, hogy a programnak köszönhetően növekedjen az innovatív vállalkozások házon belüli termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztési tevékenysége, és ezáltal az export- vagy piacképes új termékek, szolgáltatások és technológiák fejlesztése, és fokozódjon a vállalati KFI-aktivitás.

Az NKFI pályázatára a Fővárosi Vízművek és a Geometria konzorciumi együttműködési formában nyújtott be pályázatot „Víziközmű-üzemeltetési folyamatok tervezésének és irányításának támogatása intelligens informatikai megoldással” témában. Az NKFI és a konzorciumi tagok 2018 decemberében írták alá a támogatói szerződést. A kétévesre tervezett projekt 2019 januárjában indult, és 2020 végére fejeződik be.

A Fővárosi Vízműveknél elindított informatikai fejlesztés célja, hogy olyan innovatív megoldások szülessenek, melyek segítségével a közművállalatok, így a víziközmű- szolgáltatók is meg tudnak felelni az őket folyamatos alkalmazkodásra késztető üzleti, fogyasztói és üzemeltetői kihívásoknak. 
A Fővárosi Vízművek üzemeltetési folyamatai informatikai támogatásának továbbfejlesztése során egy, az információvezérelt eszközgazdálkodás alapelveire épülő, zárt folyamatokban működő munkairányítási rendszer fejlesztése és tesztelése valósul meg.
A rendszer a hálózati és létesítményi eszközök aktuális állapot-, környezeti és meghibásodási adatain alapuló, fejlett kiértékelő algoritmusok támogatásával kidolgozott karbantartási terveknek megfelelően automatikusan figyelemmel kíséri a műszaki berendezések  karbantartási munkálatait.
Az elvégzett munkák lezárását követően lehetőség nyílik a kiértékelésre: a digitális érzékelők segítségével megvalósítható automatikus adatgyűjtés és elemzés növeli az üzletmenet folytonosságát.
Az előzőekben ismertetett megoldás kifejlesztésével a Fővárosi Vízművek

  • képes lesz a működésében rejlő tartalékok feltárására, így biztosítani tudja az új környezeti kihívásokhoz alkalmazkodó, fenntartható működést,
  • az eszközállománnyal való hatékonyabb gazdálkodás nemzetgazdasági szinten is érzékelhetően hozzájárul a környezeti és természeti erőforrások fenntartható használatához,
  • az innováció más közműágazatokban is hasznosítható és az exportpiacokon is eladható terméket eredményez.

A munkairányítási rendszer a fejlesztés által képessé válik arra, hogy a karbantartási munkák létrehozásától azok elszámolásáig egységes, automatizált, zárt rendszeren belül kezelje a Fővárosi Vízművek hálózati és létesítményi eszközein elvégzett karbantartási tevékenységeket.
Lehetővé válik a feladatok létrehozása és kiadása mobileszközökre, majd az onnan érkező visszajelentések alapján azok elszámolása a vállalatirányítási rendszer (SAP) felé. Az innováció révén a karbantartási folyamat zárttá tétele és automatizált megoldásokkal történő támogatása a cél. A karbantartási munkák automatikus létrehozása során a hálózatról és létesítményekről összegyűjtött állapotadatok, környezeti adatok, meghibásodási adatok, IoT (Internet of Things) eszközökből érkező diagnosztikai adatok és a rendszeres karbantartásra vonatkozó előírások alapján egy fejlett algoritmusokat alkalmazó szoftvermotor karbantartási tervet készít.
A Fővárosi Vízművek 2011 óta foglalkozik hálózatmenedzsment keretén belül nyomásövezeti zónák körzetesítésével. Kezdetben az alzónák fizikai kiépítése, majd a nyomásérzékelők által gyűjtött adatok elhelyezése, feldolgozása jelentette a feladatot. A körzetesítésnél a DMA (District Meter Area) szondák használata lehetővé teszi adott vízcsőhálózat elkülöníthető részekre bontását. A ki- és betáp pontokra szondákat telepítenek, az így leválasztott DMA nyomás- és átfolyás-értékek folyamatosan figyelhetőek, ami alapján meghatározható a körzet fogyasztása. A szondák adatát egy adatgyűjtő és egy GSM alapú távadó rögzíti és küldi a központi adatbázisnak.
A technológiai fejlődéssel a GSM alapú adatgyűjtést megbízhatóbb, nagy sebességű, kifejezetten e célra fejlesztett megoldás váltja fel, melyet a jelenleg futó fejlesztés is támogat. Ehhez az érzékelő szondák és az általuk gyűjtött adatok továbbítására szolgáló hálózati elemek cseréje is szükséges, a megfelelő menedzsment- és folyamatirányító rendszerek bevezetése mellett.
A projekt során a szivattyúközpontokban található berendezéseken elhelyezett diagnosztikai szenzorok  rögzítik a hang- és rezgésadatokat . Az összegyűjtött adatok továbbítására egy kimondottan erre a célra létrehozott IoT adatátviteli csatorna és routerek szolgálnak. A beérkező adatok elemzésével következtetni lehet az eszközök várható meghibásodására, ami elősegíti a karbantartási tervük pontosítását. A kiértékelő motor által készített tervben az egyes műszaki objektumok és az azokon egy-egy időszakban elvégzendő karbantartási feladatok szerepelnek. A feladatokból a rendszer karbantartási munkákat állít elő, a feladattípus szerinti normabesorolással, tehát meghatározza a munkavégzéshez szükséges erőforrásokat, úgymint anyag- és eszközigény, szerelőcsapat és tagjainak képesítése, várható munkavégzési idő. Az innováció nemcsak az Fővárosi Vízműveknél, hanem a víziközmű-ágazat más szolgáltatóinál is bevezethető. A termék kialakítása lehetővé teszi, hogy más iparágban működő közműszolgáltatók (villamosipar, gázipar, távhőipar) is alkalmazzák.
A projektben egy új, a gyakorlatban is hasznosítható szellemi alkotás, új termék jön létre, melynek piaci bevezetése mellett hazai fórumokon történő bemutatása is szerepel a tervek között.

Konzorcium tagjai:

A projekt adatai:
A projekt címe:                      Víziközmű üzemeltetési folyamatok tervezésének és irányításának támogatása 
                                              intelligens informatikai megoldással
A projekt azonosítószáma:    2018-1.1.2-KFI-2018-00044
Támogató:                             Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

A sajtóközlemény .pdf formátumban innen tölthető le.
További információ a projektről innen érhető el.

víminőség
vizminőség lapozás balra
Biatorbágy
Szabad aktív klór0,15mg/l
Klorid22mg/l
Vas35µg/l
Mangán4µg/l
Nitrát3mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység154mg/l CaO
Vezető képesség556µS/cm
pH8 
Budakeszi
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid24mg/l
Vas15µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység123mg/l CaO
Vezető képesség439µS/cm
pH8 
Budaörs
Szabad aktív klór0,21mg/l
Klorid23mg/l
Vas7µg/l
Mangán<1µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység125mg/l CaO
Vezető képesség443µS/cm
pH8 
Dunabogdány
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid28mg/l
Vas<5µg/l
Mangán<1µg/l
Nitrát12mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység175mg/l CaO
Vezető képesség559µS/cm
pH7 
Halásztelek
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid23mg/l
Vas<5µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység150mg/l CaO
Vezető képesség546µS/cm
pH8 
Budapest - I. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid23mg/l
Vas7µg/l
Mangán<1µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység124mg/l CaO
Vezető képesség430µS/cm
pH8 
Budapest - II. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid26mg/l
Vas8µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység129mg/l CaO
Vezető képesség444µS/cm
pH8 
Budapest - III. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid21mg/l
Vas6µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység123mg/l CaO
Vezető képesség420µS/cm
pH8 
Budapest - IV. kerület
Szabad aktív klór0,23mg/l
Klorid21mg/l
Vas7µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát7mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység125mg/l CaO
Vezető képesség429µS/cm
pH8 
Budapest - IX. kerület
Szabad aktív klór0,18mg/l
Klorid24mg/l
Vas6µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység122mg/l CaO
Vezető képesség442µS/cm
pH8 
Kisoroszi
Szabad aktív klór0,14mg/l
Klorid21mg/l
Vas9µg/l
Mangán<1µg/l
Nitrát10mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység125mg/l CaO
Vezető képesség431µS/cm
pH8 
Pócsmegyer
Szabad aktív klór0,29mg/l
Klorid18mg/l
Vas<5µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát7mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység115mg/l CaO
Vezető képesség423µS/cm
pH8 
Százhalombatta
Szabad aktív klór0,13mg/l
Klorid32mg/l
Vas17µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát12mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység169mg/l CaO
Vezető képesség541µS/cm
pH8 
Szigetmonostor
Szabad aktív klór0,26mg/l
Klorid24mg/l
Vas<5µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát10mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység127mg/l CaO
Vezető képesség440µS/cm
pH8 
Szigetszentmiklós
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid27mg/l
Vas16µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység154mg/l CaO
Vezető képesség531µS/cm
pH8 
Tököl
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid22mg/l
Vas21µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát5mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység141mg/l CaO
Vezető képesség512µS/cm
pH8 
Budapest - V. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid19mg/l
Vas17µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát7mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység116mg/l CaO
Vezető képesség428µS/cm
pH8 
Budapest - VI. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid23mg/l
Vas29µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység123mg/l CaO
Vezető képesség419µS/cm
pH8 
Budapest - VII. kerület
Szabad aktív klór0,21mg/l
Klorid23mg/l
Vas8µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység127mg/l CaO
Vezető képesség430µS/cm
pH8 
Budapest - VIII. kerület
Szabad aktív klór0,21mg/l
Klorid21mg/l
Vas6µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát6mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység123mg/l CaO
Vezető képesség426µS/cm
pH8 
Budapest - X. kerület
Szabad aktív klór0,23mg/l
Klorid23mg/l
Vas9µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység126mg/l CaO
Vezető képesség428µS/cm
pH8 
Budapest - XI. kerület
Szabad aktív klór0,18mg/l
Klorid24mg/l
Vas11µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység130mg/l CaO
Vezető képesség465µS/cm
pH8 
Budapest - XII. kerület
Szabad aktív klór0,23mg/l
Klorid24mg/l
Vas9µg/l
Mangán<1µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység125mg/l CaO
Vezető képesség433µS/cm
pH8 
Budapest - XIII. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid22mg/l
Vas26µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység122mg/l CaO
Vezető képesség436µS/cm
pH8 
Budapest - XIV. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid21mg/l
Vas9µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység122mg/l CaO
Vezető képesség426µS/cm
pH8 
Budapest - XIX. kerület
Szabad aktív klór0,16mg/l
Klorid26mg/l
Vas8µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység142mg/l CaO
Vezető képesség494µS/cm
pH8 
Budapest - XV. kerület
Szabad aktív klór0,18mg/l
Klorid22mg/l
Vas9µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység123mg/l CaO
Vezető képesség431µS/cm
pH8 
Budapest - XVI. kerület
Szabad aktív klór0,25mg/l
Klorid21mg/l
Vas9µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát7mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység121mg/l CaO
Vezető képesség428µS/cm
pH8 
Budapest - XVII. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid23mg/l
Vas15µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység130mg/l CaO
Vezető képesség441µS/cm
pH8 
Budapest - XVIII. kerület
Szabad aktív klór0,22mg/l
Klorid27mg/l
Vas15µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység151mg/l CaO
Vezető képesség519µS/cm
pH8 
Budapest - XX. kerület
Szabad aktív klór0,18mg/l
Klorid26mg/l
Vas15µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység149mg/l CaO
Vezető képesség519µS/cm
pH8 
Budapest - XXI. kerület
Szabad aktív klór0,16mg/l
Klorid27mg/l
Vas28µg/l
Mangán6µg/l
Nitrát10mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység154mg/l CaO
Vezető képesség537µS/cm
pH8 
Budapest - XXII. kerület
Szabad aktív klór0,17mg/l
Klorid26mg/l
Vas7µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység152mg/l CaO
Vezető képesség516µS/cm
pH8 
Budapest - XXIII. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid28mg/l
Vas10µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát10mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység161mg/l CaO
Vezető képesség546µS/cm
pH8 
vizminőség lapozás jobbra
Munka térkép

Interaktív térkép szolgáltatásunk segítségével aktuálisan tájékozódhat arról, hogy a Fővárosi Vízművek szolgáltatási területén éppen hol folynak vízcső felújítási, karbantartási vagy hibaelhárítási munkák. Az egyes címkék a munkálatok jellegét, várható befejezési idejét és a forgalmi rend változásait is jelzik, segítve az autóval közlekedőket útvonaluk megtervezésében. A munkatérkép megjelenítéséhez legalább Internet Explorer 9-es vagy annál magasabb verziószámú alkalmazás letöltése javasolt. Kérjük, frissítsen az Ön operációs rendszeréhez támogatott legújabb verzióra.

utcakereső