Nemzetközi arany minősítésú szolgáltató

Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep története

A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep (BKSZTT) az ÉlőDuna projekt legnagyobb volumenű beruházásaként jött létre.

Az ÉlőDuna projekt Közép-Európa 2004 és 2010 között lezajlott legjelentősebb környezetvédelmi beruházása volt. A projekt tartalmazta a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep létesítését, három átemelőtelep (a ferencvárosi, az albertfalvai, valamint a kelenföldi szivattyútelep) kapacitásnövelő beruházását, a budai Duna-parti főgyűjtőcsatorna megépítését, valamint a szennyvizet a tisztítótelepre vezető, a Duna medre alatt futó csővezetékek megépítését, a telepet védő árvízvédelmi gát, valamint egy bekötőút kivitelezését is.

A BKSZTT működésének megkezdése előtt a budapesti szennyvíznek mindössze mintegy 50%-át tisztították. Ez olyan mértékű vízszennyezést eredményezett, amit a Duna öntisztuló képessége már nem bírt el; ami több, itt honos halfaj kipusztulásának veszélyével fenyegetett. A telep működése révén mostanra az 50%-os arány 95%-ra emelkedett, a budapesti csatornahálózat fejlesztésének eredményeképpen pedig a következő években 100%-ra fog növekedni.

A BKSZTT projekt 249 millió eurós költségének finanszírozása 65%-ban az Európai Uniós Kohéziós Alapból, 20%-ban a Magyar Állam, illetve 15%-ban a Fővárosi Önkormányzat közreműködésével történt.

A kivitelezést az erre a célra alakult Csepel 2005 FH Konzorcium végezte.

A Csepel-szigeten létesült Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep felépülésével megvalósult a kontinens egyik legkorszerűbb létesítménye, amely egyéves próbaüzem után, 2010. augusztus 1-jén megkezdte üzemszerű működését. A telep üzemeltetését a BKSZT Kft. látta el, mely társaság tulajdonosai az első évben 50,2% részesedéssel Budapest Főváros Önkormányzata, 49,8% részesedéssel Csepel FH 2005 Konzorcium voltak.

2011. november 25-én megállapodás született a BKSZT Kft. 49,8%-os kisebbségi tulajdonát birtokló Csepel FH 2005 Konzorciummal az üzletrészének a megvásárlásáról, mely alapján ez a tulajdoni hányad a Fővárosi Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló BVK Holding Zrt. birtokába került. A többségi tulajdonos 50,2%-kal továbbra is a Fővárosi Önkormányzat maradt.

A BKSZTT üzemeltetésének kizárólagos jogát a Fővárosi Közgyűlés 2013. február 22. napján elfogadott határozata értelmében 2013. június 1-től a Fővárosi Vízművek Zrt.-re ruházta. A korábbi üzemeltető, a BKSZT Kft., beolvadt a Fővárosi Vízművek Zrt.-be.

Az összegyűjtött szennyvíz két-két, a Duna medre alatt átvezető nyomócső-páron át jut el a Központi szennyvíztisztító telepre. A 350 000 m3/nap szárazidei hidraulikai kapacitású telep átlagosan 250 000 m3/nap szennyvizet tisztít meg, ami 1 300 000 ember által termelt szennyvíz mennyiségnek felel meg.

A projekt eredményeként egy teljesen zárt (tetővel fedett) üzemet alakítottak ki, ami egészen egyedi műszaki megoldások alkalmazását tette szükségessé. A fedett üzemterületnek köszönhetően az üzemet még „zöldebbé" lehetett tenni a biológiai tisztítási technológiát magában foglaló épület tetejének növényzettel való beültetésével.

A telep tervezett, biogázból előállított villamos energia kapacitása a teljes villamosenergia-szükséglet kb. 50%-a volt, mely a folyamatos innováció, technológiai újítások és fejlesztések eredményeként 2016-ra éves átlagban elérte a 62,1%-ot.
A szennyvíztisztító-telep működését egy 70 fős, szakképzett emberekből álló csapat biztosítja. Munkáját egy további 9 fős szennyvízlaboratórium segíti.

A szennyvíztisztító telepen keletkező, stabilizált, fertőtlenített iszapot rekultivációs célokra több területre is közúton szállítják.

2013 decemberében megépült a BKSZTT-n az ún. III. tisztítási fokozat. A beruházásnak köszönhetően, a telep nemcsak fokozott tápanyag-eltávolításra vált alkalmassá, mely implementálásával megfelel a jövőben szigorodó Európai Uniós elvárásoknak is, hanem az ingadozó befolyó szennyvízmennyiség rugalmas kezelésére is lehetősége nyílt.

A Fővárosi Vízművek Zrt. üzemeltetése alatt további energiahatékonyság-fejlesztési beruházások is megvalósultak, többek között 2013-ban napkollektoros hálózati vízellátó rendszer került kiépítésre, illetve 2015-ben egy törpe vízierőmű lett telepítve az elfolyó tisztított vízáramba.

A telep korszerű technológiája és kiemelkedő tisztítási hatékonysága évről-évre sok szakmai látogatót vonz. Többek között Mr. Tegegnework Gettu az ENSZ főtitkár-helyettese a 2016 novemberében megrendezett Budapest Water Summit (Budapesti Víz Világtalálkozó) keretei közt tett látogatását követően nyilatkozott elismerően a telepről.