Nemzetközi arany minősítésú szolgáltató

Csapadékvíz elvezetésének szabályai

Hová kerüljön a csapadékvíz?

Azokon a településeken, ahol a Fővárosi Vízművek nyújt szennyvízcsatorna-szolgáltatást, a szennyvízelvezetés és -tisztítás elválasztott rendszerben működik. Ezt azért fontos tudni, mert ez a rendszer kapacitásából és technológiájából adódóan kizárólag háztartási és előtisztított ipari szennyvíz befogadására, elvezetésére és megtisztítására alkalmas. A csapadékvíz összegyűjtése és elvezetése ezeken a településeken csak a szennyvízhálózattól teljesen elkülönítve valósítható meg.

Az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 85.§ (5) értelmében az elválasztott rendszerű szennyvízelvezetőhálózatba csapadékvíz bevezetése tilos.

Mi történik, ha az esővíz az elválasztott rendszerű közcsatorna-hálózatba jut?

 • Nagyobb esőzésekkor a rendszer nem bírja el a megnövekedett terhelést. A szennyvízelvezető-hálózatba jutó nagy mennyiségű csapadékvíz a közcsatorna-hálózat egyes szakaszainak telítődését okozza, a keverékvíz (szennyvíz és csapadékvíz) kifolyik a hálózatból, és eláraszthatja a közterületeket.
 • Az alacsonyabban fekvő területek (alagsorok, pincék, szuterének, mélygarázsok, stb.) elöntése sok esetben jelentős vagyoni károkkal jár, mindamellett a fertőzésveszély komoly kockázatával is számolni kell.
 • A szennyvíztisztító-telepre érkező keverékvíz hidraulikailag túlterheli azt, kimossa a tisztításhoz használt baktériumokat, így károsítja a szennyvíztelep tisztítási mechanizmusát és technológiáját, ezáltal veszélyezteti a telep hatékonyságát. Ugyanakkor, ha a szennyvíztelep kapacitását meghaladó mértékű keverékvíz jut a telepre, és annak megfelelő minőségű megtisztítása már nem végezhető el, akkor a telep nem megfelelő minőségű tisztított vizet bocsát ki, amely a környezetbe kerülve szennyezi és károsítja a természeti értékeinket, vizeinket. A szennyvíztelepről kibocsátott víz minőségi határértékének túllépéséért a szolgáltató jelentős – akár több millió forintot meghaladó – hatósági bírság megfizetésére kényszerül.
 • A szabálytalan csapadékvíz-rákötések a szolgáltatónak minden esetben többletkiadást jelentenek, amely kihatással lehet a végzett szolgáltatás minőségére és a szennyvízdíj mértékére, ezáltal közvetett módon a szolgáltatást szabályosan igénybe vevő többi felhasználóra is.

Mit tesz társaságunk?

 • Rendszeresen tájékoztatjuk az érintett települések lakóit, és felhívjuk figyelmüket a csapadékvíz közcsatornába juttatásának szabálytalanságára és annak következményeire.
 • Rendszeres vizsgálatokat végzünk az üzemeltetett szennyvízelvezető-hálózaton, mely során az észlelt illegális csapadékvíz-bebocsátásokról digitális felvételt készítünk, és azokat jegyzőkönyvben dokumentáljuk.
 • A jogsértést elkövető felhasználókat írásban felszólítjuk a jogellenes állapot megszűntetésére.
 • Ha a csapadékvíz szabálytalan elvezetésével a felhasználó felszólításunk ellenére sem hagy fel, a jogellenes állapotot a felhasználó költségére megszüntethetjük. Az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 85.§ (6) bekezdése lehetővé teszi, hogy szennyvízelvezető törzshálózatba jogellenesen bevezetett csapadékvíz mennyisége után az üzletszabályzatunk 22. mellékletében meghatározott mértékű pótdíjat (jelenleg 100 000 Ft/felhasználó) számítson fel társaságunk.
 • Ezen túlmenően a járási hivatalnál kezdeményezzük, hogy a felhasználót kötelezze a tudomásunk nélkül végzett bekötés, illetve a csapadékvíz szabálytalan elvezetésének megszüntetésére, a bekötéssel összefüggő műtárgy, berendezés, felszerelés elbontására, leszerelésére vagy átalakítására.
 • Ezzel együtt a járási hivatal a házi ivóvízhálózat vagy házi szennyvízhálózat, illetve a csatlakozó hálózat ellenőrzésének, valamint a bekötési vízmérő, a mellékvízmérő vagy a szennyvízmennyiség-mérő leolvasásának tűrésére is kötelezheti a felhasználót.

Mit tehet Ön?

 • A házi szennyvízhálózat rendeltetésszerű üzemeltetése, rendszeres karbantartása és szükség esetén javítása a felhasználó kötelezettsége.
 • A nem saját ingatlanján tapasztalt illegális csapadékvíz-bebocsátásokat – annak érdekében, hogy társaságunk a megszüntetés érdekében mielőbb eljárhasson – a 06 1 247 7777-es telefonszámon vagy egyéb módon (e-mail, postai levél) jelezheti társaságunknak. A bejelentő személyére vonatkozó adatokat és információkat minden esetben bizalmasan kezeljük.