Nemzetközi arany minősítésú szolgáltató

Technológia a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen (BKSZTT)

Szennyvízkezelés technológia a BKSZTT-nél

Az alábbi oldalakon a szennyvízkezelés technológiájáról olvashat.

A technológiával kapcsolatos képekért látogasson el a Galériába >>

Általános leírás

A tisztítás egyes lépcsőiben az órai terhelések az alábbiak:

Mechanikailag előkezelt csúcsmennyiség (finomrácsok és homokfogók): 37 500 m3/h, 900 000 m3/d.
Az előülepítőben kezelt csúcsmennyiség: 26 250 m3/h, 630 000 m3/d.
A biológiai tisztító egységben tisztított csúcsidőszaki mennyiség: 21 875 m3/h, 525 000 m3/d.

A 37 500 m3/h és a 26 250 m3/h közötti mennyiség csupán mechanikai előkezelést követően jut a Dunába, míg a 26 250 m3/h és a 21 875 m3/h közötti mennyiség csak előtisztítást követően érkezik a Dunába.

(d=day, nap)

Technológia fő lépései:

  • finomrácsok,
  • homok- és zsírfogók lamellás előülepítőkkel egy műtárgyban (SEDIPAC 3D),
  • eleveniszapos tisztítás utóülepítőkkel és fertőtlenítő medencékkel összekapcsoltan,
  • elválasztott iszapsűrítés: gravitációs sűrítők a nyersiszaphoz és szalagszűrők a fölösiszaphoz,
  • iszap pasztörizálása és termofil iszaprothasztás,
  • biogáz energiatartalmának kinyerése,
  • iszapvíztelenítés centrifugával és iszaptárolás silókban.
Technológia a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen (BKSZTT)