Nemzetközi arany minősítésú szolgáltató

A káposztásmegyeri telep

A pesti végleges vízmű, vagyis a káposztásmegyeri vízmű építése 1893-tól 1904-ig tartott, összhangban a hozzá tartozó csőhálózat és a 17 000 köbméteres Gellért-hegyi medence megépítésével. A rendszer eredetileg három fő részből állt, a főtelepi I. és II. Gépházból, az 1. számú átemelő telepből (ma: Balparti 1. és Szigeti 1.) és a II. számú átemelő telepből (ma: Balparti II. és Szigeti II.) A gépházakba gőzgépek kerültek, mert - úgy tűnik - nem találták elég megbízhatóaknak az akkor már létező villamos rendszereket. A kortársak véleménye szerint ekkor Európa egyik legkorszerűbb és legszebb vízműve épült fel.

Ez az üzemeltetési mód az 1930-as évekig maradt fenn. Ekkor kezdődött meg a nagyszabású megújítási munka, melynek legfontosabb eleme az akkorra már megbízhatóvá vált elektromos üzemre való áttérés volt. A kazánházak helyére transzformátorállomásokat, míg a széntárolókba olajtartályokat telepítettek. Az vízátemelő-telepeken szintén elektromos gépeket építettek be. Ebben az évtizedben a Szentendrei-sziget horányi és monostori partszakaszán további kúttelepek épültek, amelyek vizét részben a főtelep, részben az akkor épült békásmegyeri gépház felé - úgynevezett bújtatón keresztül - juttatták el. A háborús években jelentősebb fejlesztési munkát nem folytattak.

Növekedett a vízigény, bővült a kapacitás

Az egyre növekvő vízigény kielégítésére 1959-60-ban a Főtelepi II. gépház oldaltermében kialakították az úgynevezett Worthington-gépházat, ahol a kapacitás bővítésére beépítettek két szivattyút. 1963-65 között - ugyancsak a főtelep területén - épült meg az iker- és a tartalékcsatorna között a III., REKO (rekonstrukciós) gépház két Ganz-szivattyúval. Végül 1970 és 75 között készült el a Szilas-pataktól északra, szintén az említett csatornák között helyet kapva a IV., nagynyomású gépház hat függőleges tengelyű szivattyúval. Közben természetesen a termelőkapacitás is bővült, a szigeten megépültek a pócsmegyeri, a surányi, tahi és kisoroszi kútsorok. Ezzel a sziget "megtelt".

Modernizáció az ezredfordulón

Végül, de nem utolsó sorban 1999 novemberében elkészült az északi számítógépes, automatikus üzemirányító rendszer. Ennek keretében húsz termelőtelep és gépház, a szükséges fertőtlenítést végző, klóradagoló berendezésekkel, három főnyomó gépház, az ezeket ellátó 10 kV-os alállomások, a kábelrendszerek kapcsolási és mérésvédelmi rendszerével szerveződtek számítógépes üzemirányítás alá. A távműködtetésen túlmenően a központi mérésadatgyűjtő kijelzi a mindenkori üzemi adatokat és a fajlagos energiafelhasználást. A számítógép az üzemi adatokat tárolva képezi ezek időbeli lefolyását, a kezelő munkájának hatékony ellenőrzéséhez, az elektronikus napló rögzítéséhez.

Az északi új üzemirányítási rendszer a délen kiépülttel együtt csatlakozik a központi diszpécserrendszerhez, így a fajlagos energia-, illetve költségfigyeléssel lényegesen hatékonyabb az üzemelés.

...és a többi meghatározó vízműtelepünk

Békásmegyeri telep

A Szentendrei-szigeten termelt vízmennyiség a Balparti telepek és a Békásmegyeri telep között oszlik meg. A víz ide is a Duna alatti bujtatókon érkezik, és a régi, 1934-ben és 36-ban, és az új, bővítésként, 1977-ben épült gépház szivattyúi nyomják a csőhálózatba. A telepről kiinduló két 800 milliméteres és egy 1200 milliméteres fővezetékek a budai oldalt látják el, végpontjaik a krisztinavárosi, illetve Gellért-hegyi medencék. A régi gépházban helyezték el a békásmegyeri lakótelep ellátására szolgáló gépeket, melyek a Rókahegyi medencét töltik. A telep területe egy többhektáros park, ahol a társaságunk üdülője is helyet kapott.

Budaújlaki telep

Az óbudai Duna-parton épült 1881-ben az első budai végleges vízmű, amely ma a legrégebbi, működő gépházunk. Kettős szerepe van: egyrészt kitermeli a Duna-parti és a margitszigeti kutak egy részének vizét, azt beemeli a Békásmegyer és Krisztinaváros közötti vezetékekbe. Másrészt ugyanebből a rendszerből emeli a vizet a hegyvidékre: a Rózsadombra, a Józsefhegyre és a Csatárkadűlőre.

Krisztinavárosi telep

A telep területén levő két medencében tárolt - a békásmegyeri telepről kapott - vizet a közép-budai területre szolgáltatja. Az ellátási terület domborzati viszonyai miatt a gépek négy zónára dolgoznak: a lipóti, vári, Sas-hegyi és a Diana úti gépház. Ez utóbbi ismét három zónára ad vizet: alsó- és felső szabadság-hegyi, és az Eötvös úti torony zónájába. A lipóti zónából emel át a Budakeszi úti gépház Budakeszire, a Bükkfa utcai gépház pedig Pesthidegkútra. A krisztinavárosi telep területén található az 1882-ben, gőzgépes üzemre épült gépház, amely ma az áramellátási zavarok esetén működő áramfejlesztő generátort rejti.

Csepeli telep

A főváros területének egyoldali, északról való ellátása azt jelentené, hogy a déli területeken nyomáshiányok, ellátási nehézségek lépnének fel. Már jó 50 évvel ezelőtt kiépültek Csepel-szigeten az akkor még szigetszentmiklósinak nevezett gépháznál az első kutak, a termelt víz így "ellennyomást", ellátási biztonságot adott a városnak. Mára a nagy-Duna-ági oldalon kiépült a csepeli, tököli, szigetújfalui és ráckevei csáposkútsor, melyek vizét alacsony nyomású csőrendszer szállítja a gépházba. A Duna vize a főváros alatti szakaszon szennyvízzel terheltebb, mint az északibb szakaszon, ennek következtében a kutak egy részének vizében vas- és mangánszennyezettség mutatható ki. A vas- és mangánionok eltávolítására Ráckevén és Csepelen egy-egy vízkezelő mű épült. A kezelés eredményeképpen a kiadott víz kifogástalan minőségű.

Itt, a csepeli gépházban épült meg az első számítógépes diszpécserrendszer, amely révén a Csepel-szigeti termelőtelepek és a kezelőművek munkája ellenőrizhető, irányítható. A gépház a hálózaton keresztül a kőbányai és a Gilice téri medencéket tölti.

Kőbányai telep

A főtelep és Csepel az úgynevezett pesti alapzónát táplálja. Ennek területe a legnagyobb: határai a Duna, északon Újpest, keletről a Hungária körút és Könyves Kálmán körút vonala, Csepel, valamint Kelenföld és Budafok alsó része. Tároló medencéi - a Budán levő Gellért-hegyi - a pesti rákosszentmihályi, kőbányai és Gilice téri. Ettől a zónától keletre terül el a kelet-pesti felső zóna, melyet az említett három pesti gépház tölt, medencéje a Cinkotai úton van. A kőbányai telep területe egy kisebb arborétum, ahol több ritka növényfaj is található. Itt van a vízellátási rendszer legrégibb, ma is működő műtárgya, az 1868-71-ben, téglából épült 2 × 11000 köbméteres medence. Bővítésként 1970-ben egy 4 × 5 000 köbméteres medence is épült. (Ezek helyigénye miatt kellett lebontani a víztornyot.) A gépház a kelet-pesti felső zónát, magát Kőbányát, a Cinkotai úti medencét, ezen keresztül pedig a XVII. kerületet is ellátja.

Rákosszentmihályi telep

A telep a múlt század 70-es éveiben történt fejlesztések része. Itt épült egy 10 000 köbméteres vasbeton, "zongora alakú" medence, amely a pesti alsó zóna része. A mellette létesített modern gépház ebből a medencéből a kelet-pesti felső zónába szolgáltat vizet. Ellátási területe Rákosszentmihály, Sashalom, Mátyásföld és Cinkota.

Gilice téri telep

A telep egy jellegzetes kör alakú területen, a Gilice téri körforgalmú terület közepén helyezkedik el. Az első, kör alakú medence Kispest, illetve a Wekerle-telep ellátására létesült. Az 1950-es egyesítéskor a Vízművek átvette, és ezt követően új medencék is épültek, melyeket a csepeli gépház tölt. A szintén ebben az időben átadott új gépház a medencék vizét a Lakatos utcai víztoronyba emeli, ellátva ezzel a kispesti és pestszentlőrinci lakótelepek toronyházait.

Budapest közel 90 zónája

A főváros vízellátó hálózatában közel 90 zónát különböztetünk meg. A fontosabb létesítményeken kívül még mintegy 90 különböző méretű, kapacitású gépház van. Ezek részben a hegyvidéki kisebb zónákat szolgálják, részben a lakótelepek ellátására épültek.

online ügyfélszolgalat
online ügyfélszolgalat hangulatképe

Online ügyfélszolgálatunkat a hét minden napján elérheti.

víminőség
vizminőség lapozás balra
Biatorbágy
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid27mg/l
Vas25µg/l
Mangán6µg/l
Nitrát11mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység187mg/l CaO
Vezető képesség620µS/cm
pH7,4 
Budakeszi
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid23mg/l
Vas9µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység129mg/l CaO
Vezető képesség459µS/cm
pH7,5 
Budaörs
Szabad aktív klór0,21mg/l
Klorid21mg/l
Vas9µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát7mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység127mg/l CaO
Vezető képesség462µS/cm
pH7,5 
Dunabogdány
Szabad aktív klór0,23mg/l
Klorid28mg/l
Vas<5µg/l
Mangán<1µg/l
Nitrát11mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység168mg/l CaO
Vezető képesség698µS/cm
pH7,3 
Halásztelek
Szabad aktív klór0,22mg/l
Klorid43mg/l
Vas<5µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát21mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység220mg/l CaO
Vezető képesség596µS/cm
pH7,4 
Budapest - I. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid23mg/l
Vas12µg/l
Mangán<1µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység132mg/l CaO
Vezető képesség458µS/cm
pH7,5 
Budapest - II. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid24mg/l
Vas12µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység127mg/l CaO
Vezető képesség461µS/cm
pH7,5 
Budapest - III. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid20mg/l
Vas9µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát7mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység129mg/l CaO
Vezető képesség461µS/cm
pH7,6 
Budapest - IV. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid25mg/l
Vas12µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység136mg/l CaO
Vezető képesség443µS/cm
pH7,6 
Budapest - IX. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid18mg/l
Vas7µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát6mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység119mg/l CaO
Vezető képesség456µS/cm
pH7,5 
Kisoroszi
Szabad aktív klór0,23mg/l
Klorid19mg/l
Vas<5µg/l
Mangán<1µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység122mg/l CaO
Vezető képesség431µS/cm
pH7,6 
Pócsmegyer
Szabad aktív klór0,21mg/l
Klorid23mg/l
Vas<5µg/l
Mangán4µg/l
Nitrát12mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység141mg/l CaO
Vezető képesség504µS/cm
pH7,5 
Százhalombatta
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid30mg/l
Vas23µg/l
Mangán6µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység161mg/l CaO
Vezető képesség610µS/cm
pH7,5 
Szigetmonostor
Szabad aktív klór0,25mg/l
Klorid28mg/l
Vas8µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát14mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység149mg/l CaO
Vezető képesség482µS/cm
pH7,6 
Szigetszentmiklós
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid31mg/l
Vas11µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát12mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység180mg/l CaO
Vezető képesség620µS/cm
pH7,4 
Tököl
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid39mg/l
Vas36µg/l
Mangán4µg/l
Nitrát21mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység216mg/l CaO
Vezető képesség631µS/cm
pH7,5 
Budapest - V. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid22mg/l
Vas11µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység138mg/l CaO
Vezető képesség449µS/cm
pH7,5 
Budapest - VI. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid21mg/l
Vas12µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát7mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység122mg/l CaO
Vezető képesség448µS/cm
pH7,5 
Budapest - VII. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid21mg/l
Vas6µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység129mg/l CaO
Vezető képesség457µS/cm
pH7,5 
Budapest - VIII. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid21mg/l
Vas8µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység126mg/l CaO
Vezető képesség442µS/cm
pH7,6 
Budapest - X. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid20mg/l
Vas11µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát7mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység123mg/l CaO
Vezető képesség444µS/cm
pH7,6 
Budapest - XI. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid23mg/l
Vas12µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység131mg/l CaO
Vezető képesség486µS/cm
pH7,5 
Budapest - XII. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid24mg/l
Vas12µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység124mg/l CaO
Vezető képesség465µS/cm
pH7,5 
Budapest - XIII. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid22mg/l
Vas16µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység130mg/l CaO
Vezető képesség470µS/cm
pH7,5 
Budapest - XIV. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid22mg/l
Vas10µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység132mg/l CaO
Vezető képesség456µS/cm
pH7,6 
Budapest - XIX. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid25mg/l
Vas13µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység147mg/l CaO
Vezető képesség509µS/cm
pH7,5 
Budapest - XV. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid22mg/l
Vas43µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység128mg/l CaO
Vezető képesség450µS/cm
pH7,6 
Budapest - XVI. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid22mg/l
Vas11µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység132mg/l CaO
Vezető képesség445µS/cm
pH7,5 
Budapest - XVII. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid21mg/l
Vas20µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység130mg/l CaO
Vezető képesség466µS/cm
pH7,5 
Budapest - XVIII. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid27mg/l
Vas10µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát10mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység154mg/l CaO
Vezető képesség540µS/cm
pH7,5 
Budapest - XX. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid28mg/l
Vas17µg/l
Mangán5µg/l
Nitrát10mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység163mg/l CaO
Vezető képesség562µS/cm
pH7,5 
Budapest - XXI. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid30mg/l
Vas28µg/l
Mangán5µg/l
Nitrát11mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység171mg/l CaO
Vezető képesség580µS/cm
pH7,4 
Budapest - XXII. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid29mg/l
Vas15µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát12mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység175mg/l CaO
Vezető képesség602µS/cm
pH7,5 
Budapest - XXIII. kerület
Szabad aktív klór0,22mg/l
Klorid29mg/l
Vas13µg/l
Mangán4µg/l
Nitrát12mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység171mg/l CaO
Vezető képesség599µS/cm
pH7,4 
vizminőség lapozás jobbra
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
munkatérkép

Interaktív térkép szolgáltatásunk segítségével aktuálisan tájékozódhat arról, hogy a Fővárosi Vízművek szolgáltatási területén éppen hol folynak vízcső felújítási, karbantartási vagy hibaelhárítási munkák. Az egyes címkék a munkálatok jellegét, várható befejezési idejét és a forgalmi rend változásait is jelzik, segítve az autóval közlekedőket útvonaluk megtervezésében. A munkatérkép megjelenítéséhez legalább Internet Explorer 9-es vagy annál magasabb verziószámú alkalmazás letöltése javasolt. Kérjük, frissítsen az Ön operációs rendszeréhez támogatott legújabb verzióra.

utcakereső
hívja online a vízvonalat

Ez a honlap sütiket használ. A sütik elfogadásával kényelmesebbé teheti a böngészést. A honlap további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához. További információ: Adatkezelési tájékoztató

Elfogadom