Nemzetközi arany minősítésú szolgáltató

A káposztásmegyeri telep

A pesti végleges vízmű, vagyis a káposztásmegyeri vízmű építése 1893-tól 1904-ig tartott, összhangban a hozzá tartozó csőhálózat és a 17 000 m3-es Gellért-hegyi medence megépítésével. A rendszer eredetileg három fő részből állt, a Főtelepi I. és II. gépházból, az 1. számú átemelő telepből (ma: Balpart I. és Sziget I.) és a II. számú átemelő telepből (ma: Balpart II. és Sziget II.) A gépházakba gőzgépek kerültek, mert – úgy tűnik – nem találták elég megbízhatóaknak az akkor már létező villamos rendszereket. A kortársak véleménye szerint ekkor Európa egyik legkorszerűbb és legszebb vízműve épült fel.

Ez az üzemeltetési mód az 1930-as évekig maradt fenn. Ekkor kezdődött meg a nagyszabású megújítási munka, melynek legfontosabb eleme az akkorra már megbízhatóvá vált elektromos üzemre való áttérés volt. A kazánházak helyére transzformátorállomásokat, míg a széntárolókba olajtartályokat telepítettek. Az vízátemelő telepeken szintén elektromos gépeket építettek be. Ebben az évtizedben a Szentendrei-sziget horányi és monostori partszakaszán további kúttelepek épültek, amelyek vizét részben a Főtelep, részben az akkor épült békásmegyeri gépház felé – úgynevezett bújtatón keresztül – juttatták el. A háborús években jelentősebb fejlesztési munkát nem folytattak.

Növekedett a vízigény, bővült a kapacitás

Az egyre növekvő vízigény kielégítésére 1959-60 között a Főtelepi II. gépház oldaltermében kialakították az úgynevezett Worthington gépházat, ahol a kapacitás bővítésére beépítettek két szivattyút. 1963-65 között – ugyancsak a Főtelep területén – épült meg az iker- és a tartalékcsatorna között a III., REKO (rekonstrukciós) gépház két Ganz-szivattyúval. Végül 1970 és 1975 között készült el a Szilas-pataktól északra, szintén az említett csatornák között helyet kapva a IV., nagynyomású gépház hat függőleges tengelyű szivattyúval. Közben természetesen a termelőkapacitás is bővült, a szigeten megépültek a pócsmegyeri, a surányi, tahi és kisoroszi kútsorok. Ezzel a sziget „megtelt”.


...és a többi meghatározó vízműtelepünk

Békásmegyeri telep

A Szentendrei-szigeten termelt vízmennyiség a balparti telepek és a Békásmegyeri telep között oszlik meg. A víz ide is a Duna alatti bújtatókon érkezik és a régi – 1934-ben és 1936-ban épült –, valamint az új – bővítésként 1977-ben épült – gépház szivattyúi nyomják a csőhálózatba. A telepről kiinduló két 800 milliméteres és egy 1200 milliméteres átmérőjű fővezeték a budai oldalt látja el, végpontjaik a krisztinavárosi, illetve Gellért-hegyi medencék. A régi gépházban helyezték el a békásmegyeri lakótelep ellátására szolgáló gépeket, melyek a Rókahegyi medencét töltik. A telep területe egy többhektáros park, ahol társaságunk üdülője is helyet kapott.

Budaújlaki telep

Az óbudai Duna-parton épült 1881-ben az első budai végleges vízmű, amely ma a legrégebbi, működő gépházunk. Kettős szerepe van: egyrészt kitermeli a Duna-parti és a margitszigeti kutak egy részének vizét, azt beemeli a Békásmegyer és Krisztinaváros közötti vezetékekbe, másrészt ugyanebből a rendszerből emeli a vizet a hegyvidékre – a Rózsadombra, a Józsefhegyre és a Csatárkadűlőre.

Krisztinavárosi telep

A telep területén levő két medencében tárolt – a békásmegyeri telepről kapott – vizet a közép-budai területre szolgáltatja. Az ellátási terület domborzati viszonyai miatt a gépek négy zónára dolgoznak: a Lipóti, Vári, Sashegyi és a Diana úti gépház. Ez utóbbi ismét három zónára ad vizet: alsó- és felső szabadság-hegyi, és az Eötvös úti torony zónájába. A lipóti zónából emel át a Budakeszi úti gépház Budakeszire, a Bükkfa utcai gépház pedig Pesthidegkútra. A krisztinavárosi telep területén található az 1882-ben, gőzgépes üzemre épült gépház, amely ma az áramellátási zavarok esetén működő áramfejlesztő generátort rejti.

Csepeli telep

A főváros területének egyoldali, északról való ellátása azt jelentené, hogy a déli területeken nyomáshiányok, ellátási nehézségek lépnének fel. Már jó 50 évvel ezelőtt kiépültek a Csepel-szigeten az akkor még szigetszentmiklósinak nevezett gépháznál az első kutak, a termelt víz így "ellennyomást", ellátási biztonságot adott a városnak. Mára a nagy-Duna-ági oldalon kiépült a csepeli, tököli, szigetújfalui és ráckevei csáposkútsor, melyek vizét alacsony nyomású csőrendszer szállítja a gépházba. A Duna vize a főváros alatti szakaszon szennyvízzel terheltebb, mint az északibb szakaszon, ennek következtében a kutak egy részének vizében vas- és mangánszennyezettség mutatható ki. A vas- és mangánionok eltávolítására Ráckevén és Csepelen egy-egy vízkezelő mű épült. A kezelés eredményeképpen a kiadott víz kifogástalan minőségű.

Itt, a Csepeli gépházban épült meg az első számítógépes diszpécserrendszer, amely révén a Csepel-szigeti termelőtelepek és a kezelőművek munkája ellenőrizhető, irányítható. A gépház a hálózaton keresztül a kőbányai és a Gilice téri medencéket tölti.

Kőbányai telep

A Főtelep és Csepel az úgynevezett pesti alapzónát táplálja. Ennek területe a legnagyobb: határai a Duna, északon Újpest, keletről a Hungária körút és Könyves Kálmán körút vonala, Csepel, valamint Kelenföld és Budafok alsó része. Tároló medencéi a Budán levő Gellért-hegyi és a pesti rákosszentmihályi, kőbányai és Gilice téri. Ettől a zónától keletre terül el a kelet-pesti felső zóna, melyet az említett három pesti gépház tölt, medencéje a Cinkotai úton van. A kőbányai telep területe egy kisebb arborétum, ahol több ritka növényfaj is található. Itt van a vízellátási rendszer legrégibb, ma is működő műtárgya, az 1868-71 között, téglából épült 2 × 11 000 m3-es medence. Bővítésként 1970-ben egy 4 × 5 000 m3-es medence is épült. (Ezek helyigénye miatt kellett lebontani a víztornyot.) A gépház a kelet-pesti felső zónát, magát Kőbányát, a Cinkotai úti medencét, ezen keresztül pedig a XVII. kerületet is ellátja.

Rákosszentmihályi telep

A telep a múlt század ’70-es éveiben történt fejlesztések része. Itt épült egy 10 000 m3-es vasbeton, "zongora alakú" medence, amely a pesti alsó zóna része. A mellette létesített modern gépház ebből a medencéből a kelet-pesti felső zónába szolgáltat vizet. Ellátási területe Rákosszentmihály, Sashalom, Mátyásföld és Cinkota.

Gilice téri telep

A telep egy jellegzetes kör alakú területen, a Gilice téri körforgalmú terület közepén helyezkedik el. Az első, kör alakú medence Kispest, illetve a Wekerletelep ellátására létesült. Az 1950-es egyesítéskor a Vízművek átvette, és ezt követően új medencék is épültek, melyeket a Csepeli gépház tölt. A szintén ebben az időben átadott új gépház a medencék vizét a Lakatos utcai víztoronyba emeli, ellátva ezzel a kispesti és pestszentlőrinci lakótelepek toronyházait.

Budapest közel 90 zónája

A főváros vízellátó hálózatában közel 90 zónát különböztetünk meg. A fontosabb létesítményeken kívül még mintegy 90 különböző méretű és kapacitású gépház van. Ezek részben a hegyvidéki kisebb zónákat szolgálják, részben a lakótelepek ellátására épültek.


Agglomeráció

A főváros mellett az alábbi agglomerációs településeken üzemeltetünk vízellátó létesítményeket:

Biatorbágy

Zónák száma: 4
Telepek:

 • Baross vízműtelep – 500 m3 víztároló kapacitással
 • Szarvashegyi medence – 1 000 m3 víztároló kapacitással
 • Rozália park telep – 200 m3 víztároló kapacitássa

Dunabogdány

1. sz. vízműtelep: 3 db csőkút
2. sz. vízműtelep: 1 db csáposkút

Zónák száma: 5
Telepek:

 • Kálvária medence – 500 m3 víztároló kapacitással
 • Fácános utcai medence – 500 m3 víztároló kapacitással
 • Szarvas utcai medence – 200 m3 víztároló kapacitással
 • Kutyahegyi úti medence – 172 m3 víztároló kapacitással

Tököl

Zónák száma: 1
Telepek:

 • Tököli vízműtelep – 4 000 m3 víztároló kapacitással

Budaörs

Zónák száma: 6
Telepek:

 • Odvashegyi gépház
 • Törökugrató – 500 m3 víztároló kapacitással
 • Csíki gépház
 • Széchenyi u. alsó gépház
 • Széchenyi u. felső gépház
 • Beregszász u. gépház

Budakeszi

Zónák száma: 3
Telepek:

 • Szépjuhászné – 2 300 m3 víztároló kapacitással
 • Budakeszi községi medence – 500 m3 víztároló kapacitással
 • Nagyszénászug gépház
víminőség
vizminőség lapozás balra
Biatorbágy
Szabad aktív klór0,15mg/l
Klorid22mg/l
Vas35µg/l
Mangán4µg/l
Nitrát3mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység154mg/l CaO
Vezető képesség556µS/cm
pH8 
Budakeszi
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid24mg/l
Vas15µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység123mg/l CaO
Vezető képesség439µS/cm
pH8 
Budaörs
Szabad aktív klór0,21mg/l
Klorid23mg/l
Vas7µg/l
Mangán<1µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység125mg/l CaO
Vezető képesség443µS/cm
pH8 
Dunabogdány
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid28mg/l
Vas<5µg/l
Mangán<1µg/l
Nitrát12mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység175mg/l CaO
Vezető képesség559µS/cm
pH7 
Halásztelek
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid23mg/l
Vas<5µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység150mg/l CaO
Vezető képesség546µS/cm
pH8 
Budapest - I. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid23mg/l
Vas7µg/l
Mangán<1µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység124mg/l CaO
Vezető képesség430µS/cm
pH8 
Budapest - II. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid26mg/l
Vas8µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység129mg/l CaO
Vezető képesség444µS/cm
pH8 
Budapest - III. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid21mg/l
Vas6µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység123mg/l CaO
Vezető képesség420µS/cm
pH8 
Budapest - IV. kerület
Szabad aktív klór0,23mg/l
Klorid21mg/l
Vas7µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát7mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység125mg/l CaO
Vezető képesség429µS/cm
pH8 
Budapest - IX. kerület
Szabad aktív klór0,18mg/l
Klorid24mg/l
Vas6µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység122mg/l CaO
Vezető képesség442µS/cm
pH8 
Kisoroszi
Szabad aktív klór0,14mg/l
Klorid21mg/l
Vas9µg/l
Mangán<1µg/l
Nitrát10mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység125mg/l CaO
Vezető képesség431µS/cm
pH8 
Pócsmegyer
Szabad aktív klór0,29mg/l
Klorid18mg/l
Vas<5µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát7mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység115mg/l CaO
Vezető képesség423µS/cm
pH8 
Százhalombatta
Szabad aktív klór0,13mg/l
Klorid32mg/l
Vas17µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát12mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység169mg/l CaO
Vezető képesség541µS/cm
pH8 
Szigetmonostor
Szabad aktív klór0,26mg/l
Klorid24mg/l
Vas<5µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát10mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység127mg/l CaO
Vezető képesség440µS/cm
pH8 
Szigetszentmiklós
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid27mg/l
Vas16µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység154mg/l CaO
Vezető képesség531µS/cm
pH8 
Tököl
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid22mg/l
Vas21µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát5mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység141mg/l CaO
Vezető képesség512µS/cm
pH8 
Budapest - V. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid19mg/l
Vas17µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát7mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység116mg/l CaO
Vezető képesség428µS/cm
pH8 
Budapest - VI. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid23mg/l
Vas29µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység123mg/l CaO
Vezető képesség419µS/cm
pH8 
Budapest - VII. kerület
Szabad aktív klór0,21mg/l
Klorid23mg/l
Vas8µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység127mg/l CaO
Vezető képesség430µS/cm
pH8 
Budapest - VIII. kerület
Szabad aktív klór0,21mg/l
Klorid21mg/l
Vas6µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát6mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység123mg/l CaO
Vezető képesség426µS/cm
pH8 
Budapest - X. kerület
Szabad aktív klór0,23mg/l
Klorid23mg/l
Vas9µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység126mg/l CaO
Vezető képesség428µS/cm
pH8 
Budapest - XI. kerület
Szabad aktív klór0,18mg/l
Klorid24mg/l
Vas11µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység130mg/l CaO
Vezető képesség465µS/cm
pH8 
Budapest - XII. kerület
Szabad aktív klór0,23mg/l
Klorid24mg/l
Vas9µg/l
Mangán<1µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység125mg/l CaO
Vezető képesség433µS/cm
pH8 
Budapest - XIII. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid22mg/l
Vas26µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység122mg/l CaO
Vezető képesség436µS/cm
pH8 
Budapest - XIV. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid21mg/l
Vas9µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység122mg/l CaO
Vezető képesség426µS/cm
pH8 
Budapest - XIX. kerület
Szabad aktív klór0,16mg/l
Klorid26mg/l
Vas8µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység142mg/l CaO
Vezető képesség494µS/cm
pH8 
Budapest - XV. kerület
Szabad aktív klór0,18mg/l
Klorid22mg/l
Vas9µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység123mg/l CaO
Vezető képesség431µS/cm
pH8 
Budapest - XVI. kerület
Szabad aktív klór0,25mg/l
Klorid21mg/l
Vas9µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát7mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység121mg/l CaO
Vezető képesség428µS/cm
pH8 
Budapest - XVII. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid23mg/l
Vas15µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység130mg/l CaO
Vezető képesség441µS/cm
pH8 
Budapest - XVIII. kerület
Szabad aktív klór0,22mg/l
Klorid27mg/l
Vas15µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység151mg/l CaO
Vezető képesség519µS/cm
pH8 
Budapest - XX. kerület
Szabad aktív klór0,18mg/l
Klorid26mg/l
Vas15µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység149mg/l CaO
Vezető képesség519µS/cm
pH8 
Budapest - XXI. kerület
Szabad aktív klór0,16mg/l
Klorid27mg/l
Vas28µg/l
Mangán6µg/l
Nitrát10mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység154mg/l CaO
Vezető képesség537µS/cm
pH8 
Budapest - XXII. kerület
Szabad aktív klór0,17mg/l
Klorid26mg/l
Vas7µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység152mg/l CaO
Vezető képesség516µS/cm
pH8 
Budapest - XXIII. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid28mg/l
Vas10µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát10mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység161mg/l CaO
Vezető képesség546µS/cm
pH8 
vizminőség lapozás jobbra
Munka térkép

Interaktív térkép szolgáltatásunk segítségével aktuálisan tájékozódhat arról, hogy a Fővárosi Vízművek szolgáltatási területén éppen hol folynak vízcső felújítási, karbantartási vagy hibaelhárítási munkák. Az egyes címkék a munkálatok jellegét, várható befejezési idejét és a forgalmi rend változásait is jelzik, segítve az autóval közlekedőket útvonaluk megtervezésében. A munkatérkép megjelenítéséhez legalább Internet Explorer 9-es vagy annál magasabb verziószámú alkalmazás letöltése javasolt. Kérjük, frissítsen az Ön operációs rendszeréhez támogatott legújabb verzióra.

utcakereső