Nemzetközi arany minősítésú szolgáltató
Ingatlanok

Eladó telephely - Budapest, X., Kozma utca 7-11.

A FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉRTÉKESÍTÉSRE KÍNÁLJA

a Budapest X. ker., Kozma utca 7. szám alatt található, alábbi ingatlant:

 

Ingatlan címe: 1108 Budapest, Kozma utca 7-11.
HRSZ: Budapest, 42518/54
Tulajdoni hányad: 1/1
Az ingatlan teljes területe: 6207 m2
Megnevezése: Kivett, beépítetlen terület
Övezeti besorolása: M-X/SZ-17 (szabadonálló beépítésű munkahelyi építési övezet)
Minimális nettó vételára: 81 MFt

 

A 42518/54 helyrajzi számú, 6207 m2 területű, kivett, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan egy kb. 30 méter széles sáv. A telek a Kozma utcáról, az észak felőli bekötőútról, közúton közelíthető meg. Az ingatlan körbekerített, burkolt, önálló közművel és felépítménnyel nem rendelkezik. Az ingatlant jelenleg bérlő használja, parkolás és felszíni tárolás céljára. A bérleti szerződés határozatlan idejű, a felmondási idő 2 hónap.

 

Az ingatlan az új TSZT terület-felhasználási terve alapján „Gksz-2, Gazdasági, jellemzően raktározást, termelést szolgáló terület" megnevezésű keretövezetbe tartozik. Ezzel összhangban a jelenleg hatályos kerületi szabályozási terv a 42518/54 helyrajzi számú ingatlant M-X/SZ-17 jelű, azaz szabadonálló beépítésű munkahelyi építési övezetbe sorolta, ahol a kialakítható legkisebb területnagyság 5000 m2, a megengedett legnagyobb beépítési százalék 45%.

 

Az ingatlanokról és az értékesítési eljárásról további információ a "Kapcsolat" menüponton keresztül kérhető.