Copyright

Copyright

A Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság weboldalak - a továbbiakban: weboldalak - a szerzői jog védelme alatt állnak, az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására a Fővárosi Vízművek Részvénytársaság - a továbbiakban: FV Zrt. - kizárólagosan jogosult. Az FV Zrt. előzetes - azonban se nem kizárólagos, se nem átruházható - írásbeli felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a weboldalakat eredeti formában, kizárólag saját használat céljára a weboldal látogatója számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de nem arra, hogy harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. Ez a felhasználási engedély kizárólag a weboldalak egy eredeti példányának kezelését, illetve annak archiválását teszi lehetővé.

Változtatás joga

A weboldalakon található információ előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát az FV Zrt. fenntartja. FV Zrt. nem garantálja azt, illetve nem nyújt biztosítékot arra, bár törekszik rá, hogy a weboldalakon elérhető információ napra kész legyen, továbbá azt, hogy itt nyújtott információk és adatok határozott és teljes leírását képezik a társaság akár teljes, akár részbeni üzletének, szolgáltatásának illetve tevékenységének.

Információk gyűjtése és felhasználása

FV Zrt. tájékoztatja ügyfeleit, hogy weboldal több pontján történik információgyűjtés, néhány szolgáltatás igénybevételéhez ún. regisztráció szükséges, amelyhez bizonyos személyes adatok megadása is szükséges lehet.

FV Zrt. ezeket az adatokat kizárólag az ügyfél által igényelt szolgáltatás teljesítéséhez, illetve saját marketing tevékenységéhez piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljára használja fel. A regisztrációval az ügyfél hozzájárulása személyes adatainak meghatározott körben való kezeléséhez megadottnak tekintendő. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem válnak hozzáférhetővé. A weboldalakról összegyűjtött információ kizárólagos tulajdonosa a Fővárosi Vízművek Részvénytársaság.

Regisztráció

Hírlevél szolgáltatásunkban való részvételhez, valamint online ügyintézés esetén regisztrációs űrlap kitöltése szükséges. Érdeklődés elküldéséhez szintén űrlapot tölthet ki. A regisztráció és az űrlap kitöltése során a felhasználó elérhetőségeit is igényelhetjük. A kért információt kizárólag arra használjuk, hogy a Hírlevelet vagy a kérdésre adott válaszunkat a megadott helyre eljuttassuk.

Biztonság

FV Zrt. minden szükséges intézkedést megtesz, hogy az ügyfelek személyes adatait illetéktelenektől megvédje. Az ügyfeleink személyes adatainak védelmét szolgálják a különböző adatbázisokhoz való társaságon belüli eltérő szintű hozzáférési jogosultságok is, amely eredményeként csak az erre kijelölt alkalmazottak jogosultak a személyes adatokhoz való hozzáférésre, mégpedig kizárólag tevékenységük ellátásához szükséges mértékben.

Felelősség korlátozása

Az ügyfelek a weboldalakat kizárólag saját felelősségükre használhatják. Figyelemmel a weboldal szolgáltatás ingyenes, tájékozódást könnyítő voltára, FV Zrt. életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a jelen weboldalak használata során az ügyfélnél felmerülő károkért való felelőssége kivételével kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat.

Jogviták

A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, a Pesti Központi Kerületi, illetőleg a Fővárosi Bíróság perértéktől függő kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.