Nemzetközi arany minősítésú szolgáltató

Társasházi távleolvasás


 

Házhoz jön a vízóraállás

Lemaradt a 2019 szeptemberében tartott távleolvasási konferenciáról?
A nagy érdeklődésre való tekintettel most lehetőséget biztosítunk a legfontosabb tudnivalók megismerésére.
A Fővárosi Vízművek távleolvasási csapata megfelelő létszám esetén fogadja a közös képviselőket és lakásszövetkezeti képviselőket egy kerekasztal beszélgetésre távleolvasási kérdéseik megvitatására. Jelentkezni a tavleolvasas@vizmuvek.hu e-mail címen lehet.

Távleolvasási kisokos

A lakók távolléte miatt az Önök társasházában is problémát jelent a mellékvízmérők leolvasása? Nehézkes összeszervezni a közel azonos időben történő mérőleolvasást, s emiatt nehezen meghatározható a bekötési vízmérő és a mellékvízmérők közötti valós fogyasztáskülönbözet? Netán egyszerűsítené a társasházon belüli leolvasási-elszámolási folyamatot, és megbízható adatokra támaszkodva, kontroláltan szeretné a társasházfogyasztását nyomon követni?

A távleolvasási rendszerek nagy előnye, hogy a fogyasztásmérőkre rögzített jeladó moduloknak köszönhetően a mérőállásokat nem kell személyesen leolvasni, mivel azokat digitálisan továbbítják az eszközök társaságunkhoz. Így a rendszer gyorsabb és pontosabb ügyintézést tesz lehetővé.

Társaságunk támogatja a társasházi távleolvasási rendszerek kiépítését, ezért a szolgáltatási területünkön található társasházak részére a készlet erejéig* most térítésmentesen biztosítjuk és szereljük fel a jeladó modulokat a társasház bekötési vízmérőjére (főmérőjére), amennyiben a társasház az oldalon alább olvasható feltételeknek maradéktalanul megfelel. 

További információ a tavleolvasas@vizmuvek.hu e-mail címen kérhető.

* Az akció az első 50 000 mellékmérőhöz tartozó főmérőre vonatkozik.
 

A társasházi távleolvasási rendszerek előnyei

 • Bármikor, bármilyen gyakorisággal, a felhasználó távollétében is kiolvashatóak a távleolvasott vízmérőadatok, így a fogyasztónak nem szükséges időpontot egyeztetnie a leolvasóval, szabadságot kivennie a sikeres leolvasás érdekében, a fogyasztó fizikai közreműködése nélkül megvalósítható a leolvasás.
 • Pontos, hiteles és mindenfajta emberi hibától mentes, számlakész vízfogyasztási adatokat biztosít.
 • Az egyidejű leolvasás megvalósításával pontosabban meghatározható a bekötési vízmérő és a mellékvízmérők összes fogyasztása közötti különbözet.
 • Azonnal láthatóvá válnak a vízmérők és a belső hálózat műszaki hibái, ezáltal lehetőséget biztosít a gyors és célirányos intézkedésre.
 • Felderíthetőek a szabálytalan közműhasználatok (méretlen vízvételezések).

A társasházi távleolvasási rendszerek bevezetésének alapkövetelményei

 1. Érdeklődését, illetve csatlakozási szándékát távleolvasási rendszerünkhöz, a tavleolvasas@vizmuvek.hu e-mail címen jelezheti.
 2. Távleolvasási rendszer kiválasztása: A társasház feladata a piaci szereplők közül kiválasztani az igényeinek leginkább megfelelő távleolvasási rendszer üzemeltetőjét.
 3. Jeladó modullal ellátott hiteles vízmérők: Valamennyi vízelvételi helyet el kell látni hiteles vízmérővel, melyekre jeltovábbítást biztosító jeladó modult kell szerelni.
 4. Együttműködési Megállapodás: A társasháznak (Lakásfenntartó Szövetkezet, Közös Képviselet) Együttműködési Megállapodást kell kötnie a Fővárosi Vízművekkel a távleolvasott adatok kezelésének feltételeiről. Adatvédelmi szempontból kiemelt fontosságú, hogy felhasználókat egyértelműen beazonosítható személyes adatokat Társaságunk kizárólag az adott Társasház képviseletét hivatalosan ellátó személlyel/szervezettel oszthat meg. Ennek érdekében Társaságunk kérheti az erre vonatkozó írásos igazolás másolatát (pl. közgyűlési határozat).
 5. Saját szerver: A társasháznak, vagy az általa megbízott üzemeltetőnek rendelkeznie kell a távleolvasott adatok tárolására szolgáló saját szerverrel.
 6. A sikeres tesztkiolvasást követően az Együttműködési Megállapodás (annak társaságunk részéről történő aláírásával) létrejön, az adatok automatizált fogadása és feldolgozása megkezdődhet.

További információk, tudnivalók

 1. A bekötési vízmérők a Fővárosi Vízművek Zrt. tulajdonában vannak, azokra jeladó modul felszerelése kizárólag társaságunk jogosultsága. Jeltovábbító eszközzel rendelkező vízmérők távleolvasási rendszerbe történő integrációja kizárólag társaságunk hozzájárulásával valósítható meg.
 2. A társasházi távleolvasási rendszerek kialakítása során felmerülő költségeket (mellékvízmérők, jeladó modulok, adatgyűjtő koncentrátorok szerelése, kiolvasó rendszer, üzembe helyezés, üzemeltetés, kiolvasás stb.) a társasháznak kell viselnie.

Feladatok, szerepkörök a távleolvasási rendszer kialakításában

Társasházi távleolvasási rendszer felépítése - Adatszolgáltatás

A társasházaknak több lehetőségük is van az adatok továbbítására

1. A társasház gyűjti és továbbítja az adatokat a Fővárosi Vízműveknek további felhasználásra

2. A társasház megbízza az üzemeltetőt az adatok továbbításával.


 

Társasházi távleolvasási rendszer felépítése - Szerződéses kapcsolatok

Fontos kérdések és válaszok

Mi az a távleolvasási rendszer?

 • A távleolvasási rendszer lehetőséget biztosít az egyes fogyasztásmérők fizikai megközelítése nélküli, időkorlátok nélküli, távolról történő leolvasására.

Miért jó a távleolvasási rendszer?

 • Megvalósíthatóak az egyidejű vízmérő-leolvasások.
 • Pontos, hiteles és mindenfajta személyi jelegű hibáktól mentes, számlakész vízfogyasztási adatokat biztosít.
 • Pontosan és egyszerűen meghatározható a bekötési vízmérő és a mellékvízmérők összes fogyasztása közötti különbözet.
 • Csökkenthető a bekötési vízmérő és a mellékvízmérők összes fogyasztása közötti különbözet (maradványvíz).
 • Időkorlát nélkül, a felhasználó távollétében is kiolvashatóak a nagy sűrűségű, vízmérőállásokra vonatkozó adatok.
 • Azonnal feltárhatóak a vízmérők és a belső hálózat műszaki hibái.
 • Felderíthetőek a szabálytalan közműhasználatok.
 • Lehetőséget biztosít a gyors és célirányos intézkedésre.

A távleolvasási rendszer segítségével csökkenthető a bekötési vízmérő és a mellékvízmérők (főmérő-mellékmérő) összes fogyasztása közötti különbözet (maradványvíz)?

 • A távleolvasási rendszer segítségével csökkenthető a bekötési vízmérő és a mellékvízmérők összes fogyasztása közötti különbözet (maradványvíz). Ennek oka, hogy pontosan és egyszerűen meghatározható a bekötési vízmérő és a mellékvízmérők összes fogyasztása közötti különbözet, és megvalósíthatóak az egyidejű vízmérő-leolvasások.

A távleolvasási rendszer segítségével felderíthetőek a szabálytalan közműhasználatok (illegális vízhasználatok, vízlopás)?

 • A távleolvasási rendszer alkalmas a szabálytalan közműhasználatok (illegális vízhasználatok, vízlopás) felderítésére, a folyamatos fogyasztási adatok követésével (csökkenő, vagy megszűnt vízfogyasztás).

A távleolvasási rendszer segítségével felderíthetőek a vízmérő- és a belső hálózati meghibásodások?

 • A távleolvasási rendszer alkalmas a vízmérő- és a belső hálózati meghibásodások felderítésére (csökkenő, vagy megszűnt vízfogyasztás).

Ki alakít ki távleolvasási rendszereket társasházak részére?

 • A Fővárosi Vízművek mellékvízmérők jeladózásával, távleolvasási rendszer kialakításával nem foglalkozik. A társasház által üzemeltetendő társasházi távleolvasási rendszer megválasztása és kiviteleztetése a társasház feladata, a piacon rendelkezésre álló üzemeltetők megkeresésével.

Hol és kinek kell az igényt jelezni társasházi távelolvasási rendszer kialakítására?

 • Távleolvasási rendszer kialakításával kapcsolatos igényét jelezheti a Fővárosi Vízművek Zrt. felé is a tavleolvasas@vizmuvek.hu e-mail címen, valamint a választott üzemeltető felé is.

Kinek kell jelezni a már elkészült távleolvasási rendszerből érkező leolvasási adatok számlakészítési céllal történő továbbításának igényét a Fővárosi Vízművek Zrt. részére?

Milyen költségei vannak a távleolvasási rendszer kialakításának?

 • A Fővárosi Vízművek mellékvízmérők jeladózásával, távleolvasási rendszer kialakításával nem foglalkozik. Erre vonatkozó ajánlatot a piacon lévő üzemeltetőktől kérhet. A bekötési mérők jeladó modullal szerelt, jeladásra képes vízmérő felszerelését Vállalatunk ingyen elvégzi, de a rendszerbe integrálhatóságának előkészítését követően, egyes üzemeltetők annak beillesztését külön díj ellenében végezhetik.

Bármely társasházi mellékvízmérő adatait be lehet küldeni a Fővárosi Vízművek Zrt.-hez számlakészítés céljából?

 • Távleolvasott adatokat fogadni társaságuk kizárólag számlázásba vett, hiteles vízmérőkről tud.

Mire van szükség a vízmérő és fogyasztói adatok egyeztetéséhez?

 • Adatvédelmi szempontból kiemelt fontosságú, hogy felhasználókat egyértelműen beazonosítható személyes adatokat társaságunk kizárólag az adott társasház képviseletét hivatalosan ellátó személlyel/szervezettel oszthat meg. Ennek érdekében társaságunk kérheti az erre vonatkozó írásos igazolás másolatát (pl. közgyűlési határozat).

Mire van szükség a távleolvasási rendszer kialakításához?

 • A távleolvasási rendszerek kialakításához a társasháznak jeladásra képes vízmérőkkel, ill. azokra szerelt jeltovábbító egységgel (jeladó modul) kell rendelkezniük.

Ki végzi a jeladózható mellékvízmérők szerelését?

 • A jeladózható mellékvízmérők szerelését a társasház által választott üzemeltető, vagy annak megbízott alvállalkozója végzi.

Ki szereli fel a jeladókat a mellékmérőkre?

 • Ezt minden esetben a választott üzemeltető végzi.

Ki szereli fel a jeladókat a bekötési vízmérő(k)re?

 • A bekötési vízmérők jeladózását és szükség esetén cseréjét most akció keretein belül a Fővárosi Vízművek Zrt. térítésmentesen elvégzi.

Ingyenes a mellékvízmérők cseréje és jeladózása?

 • A társasházi távleolvasási rendszerek kialakítása során felmerülő költségeket (mellékvízmérők, jeladó modulok, adatgyűjtő koncentrátorok szerelése, kiolvasó rendszer, üzembe helyezés, üzemeltetés, kiolvasás stb.) a társasháznak kell viselnie.

Jár egyéb plusz költséggel a bekötési vízmérők távleolvasási rendszerbe integrálása?

 • A bekötési vízmérő(k) rendszerbe integrálhatóságának előkészítését  (mérőcsere, jeladó modul vízmérőre szerelése) követően, egyes üzemeltetők annak távleolvasási rendszerbe integrálását külön díj ellenében végezhetik.

Ki a távleolvasási rendszer rendeltetésszerű üzemeltetésének felelőse?

 • A távleolvasási rendszer rendeltetésszerű üzemeltetéséért a társasház üzemeltetési szerződés keretében szerződött partnere (üzemeltető) felel. Üzemeltetési szerződés hiányában maga a társasház.

Kinek kell jelezni a mellékvízmérőre szerelt jeladó modul hibáját?

 • A mellékvízmérőre szerelt jeladó modul hibáját a távleolvasást üzemeltető cég felé kell jelezni.

Kinek kell jelezni a bekötési vízmérőre szerelt jeladó modul hibáját?

 • A bekötési vízmérőre szerelt jeladó hibáját a Fővárosi Vízművek Zrt. dedikált kapcsolattartója felé kell jelezni.

A meleg vizes távleolvasott állományok is átadásra kerülnek a távhőszolgáltató részére?

 • A meleg vizes távleolvasott állomány átadására társaságunknál jelenleg nincs lehetőség.

Szükséges az évi egyszeri leolvasás távleolvasási rendszerben lévő mellékvízmérők esetében?

 • Az olyan távleolvasási rendszerben működő társasházak esetében, ahol a vízmérők számlázásban vannak, a jogszabály lehetővé teszi, hogy a távleolvasott adatok kiváltsák az éves (fizikai) leolvasást. Ennek feltétele, hogy adott évben legalább három értékelhető mérőállás érkezzen be adott vízmérőről. Igény, illetve egyéb észlelt rendellenesség esetén fizikai leolvasás is megvalósulhat.

Szükséges a kéthavi leolvasás távleolvasási rendszerben lévő bekötési vízmérők esetében?

 • A távleolvasásba teljes körűen (bekötési vízmérő(k), mellékvízmérők) beintegrált társasház bekötési vízmérője esetében évi egy alkalommal teljes körű helyszíni kivizsgálást és leolvasást végzünk, a rendszer rendeltetésszerű működésének ellenőrzése céljából.

Milyen dokumentációs feltételei vannak a mellékvízmérő adatok automatizált továbbításának a Fővárosi Vízművek Zrt. rendszerébe?

 1. Üzemeltetési szerződés megléte (egyes távleolvasást üzemeltetők esetében).
 2. Mindkét fél részéről aláírt Együttműködési megállapodás megléte.

Milyen struktúra szerint kell előállítani az adatokat?

 • Az adatokat a Fővárosi Vízművek Zrt. által meghatározott adatstruktúra szerint kell előállítani, amelyet az Együttműködési megállapodás 2. számú mellékletében, a technikai specifikációk pont alatt lehet megtalálni.

Hol kell tárolni távleolvasási rendszerben kiolvasott vízmérő adatokat?

 • A társasháznak (vagy a társasház megbízásából az üzemeltetőnek) rendelkeznie kell a kiolvasott vízmérő adatok tárolására szolgáló saját szerverrel.

Milyen feladatoknak kell megvalósulnia ahhoz, hogy az adatok automatizált áramlása meginduljon?

 1. Az adatok tesztkiolvasásának megkezdéséhez szükséges a társasház valamennyi vízmérő-adatainak (elsősorban a készülékhely azonosítók és az azokhoz kapcsolódó vízmérő gyártási számok) társaságunk rendszerében lévő adataival történő összeegyeztetése, hiszen kiemelten ezek az adatok lesznek a csatlakozási pontok a társasház távleolvasását üzemeltető rendszere és társaságunk vállalatirányítási rendszere között.
 2. Amennyiben az esetlegesen hibás vízmérőadatok maradéktalanul ki lettek javítva, abban az esetben kezdődhet meg a tesztkiolvasás, melynek során mennyiségi és minőségi ellenőrzést végzünk.
 3. A sikeres tesztkiolvasást követően az Együttműködési megállapodás (annak mindkét fél részéről történő aláírásával) létrejön, az adatok automatizált fogadása és feldolgozása megkezdődhet. 

Hová kerülnek a leolvasási értéket tartalmazó távleolvasott adatok számlázásba vett vízmérők esetében?

 • Számlázásba vett vízmérők esetében a távleolvasott adatok a társasház, vagy annak megbízásából az üzemeltető által biztosított szerver tárhelyére kerülnek fel.

Hogyan kerülnek a Fővárosi Vízművek Zrt. rendszerébe a leolvasási értéket tartalmazó távleolvasott adatok számlázásba vett vízmérők esetében?

 • A számlázásba vett vízmérők távleolvasott adatai automatizált rendszer segítségével kerülnek átvételre a Fővárosi Vízművek Zrt. rendszerébe.

A társasházra előírt diktálási időszakon kívüli leolvasási dátummal ellátott távleolvasott adatok is számlázhatók?

 • A társasházra előírt diktálási időszakon kívüli leolvasási dátummal ellátott távleolvasott adatok nem számlázhatók.

Lehetséges mérőállás diktálás a már távleolvasási rendszerbe bevont vízmérők esetében?

 • A távleolvasási rendszerbe bevont vízmérők esetében értékelhető távleolvasott adatra rádiktálni nem lehet.

Kinek kell jelezni a már távleolvasott vízmérők adataiban bekövetkezett változásokat?

 • Mivel a számlázás alapjául szolgáló ún. „bázisadatok” a Fővárosi Vízművek Zrt. rendszerében vannak eltárolva, az adategyeztetést minden esetben kizárólag társaságunknál kell kezdeményezni. Társaságunk szükség esetén felveszi a kapcsolatot a társasház távleolvasási rendszerének üzemeltetőjével, ill. a Díjbeszedő Holding Zrt.-vel!


Csatlakozási szándék esetén a távleolvasási rendszerrel kapcsolatos kérdéseit előzetes időpontegyeztetést követően személyesen is felteheti munkatársunknak minden hónap első és harmadik péntekén 10.00 és 12.00 óra között.

Személyes egyeztetés időpontfoglalással történik, melyet a tavleolvasas@vizmuvek.hu e-mail címen kérhet.


A .pdf formátumú nyomtatványok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges, melyet a linkre kattintva ingyenesen letölthet.

 1. Az Adobe Acrobat Reader linkre kattintva a megjelenő ablakban válassza a Get Acrobat Reader Free! opciót.
 2. A következő oldalon válassza ki a kívánt nyelvet, platformot, írja be nevét, e-mail címet és kattintson a Download gombra!
 3. A letöltött .exe file-ra kattintson kétszer és a program installálja magát!
víminőség
vizminőség lapozás balra
Biatorbágy
Szabad aktív klór0,15mg/l
Klorid22mg/l
Vas35µg/l
Mangán4µg/l
Nitrát3mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység154mg/l CaO
Vezető képesség556µS/cm
pH8 
Budakeszi
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid24mg/l
Vas15µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység123mg/l CaO
Vezető képesség439µS/cm
pH8 
Budaörs
Szabad aktív klór0,21mg/l
Klorid23mg/l
Vas7µg/l
Mangán<1µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység125mg/l CaO
Vezető képesség443µS/cm
pH8 
Dunabogdány
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid28mg/l
Vas<5µg/l
Mangán<1µg/l
Nitrát12mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység175mg/l CaO
Vezető képesség559µS/cm
pH7 
Halásztelek
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid23mg/l
Vas<5µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység150mg/l CaO
Vezető képesség546µS/cm
pH8 
Budapest - I. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid23mg/l
Vas7µg/l
Mangán<1µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység124mg/l CaO
Vezető képesség430µS/cm
pH8 
Budapest - II. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid26mg/l
Vas8µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység129mg/l CaO
Vezető képesség444µS/cm
pH8 
Budapest - III. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid21mg/l
Vas6µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység123mg/l CaO
Vezető képesség420µS/cm
pH8 
Budapest - IV. kerület
Szabad aktív klór0,23mg/l
Klorid21mg/l
Vas7µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát7mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység125mg/l CaO
Vezető képesség429µS/cm
pH8 
Budapest - IX. kerület
Szabad aktív klór0,18mg/l
Klorid24mg/l
Vas6µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység122mg/l CaO
Vezető képesség442µS/cm
pH8 
Kisoroszi
Szabad aktív klór0,14mg/l
Klorid21mg/l
Vas9µg/l
Mangán<1µg/l
Nitrát10mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység125mg/l CaO
Vezető képesség431µS/cm
pH8 
Pócsmegyer
Szabad aktív klór0,29mg/l
Klorid18mg/l
Vas<5µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát7mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység115mg/l CaO
Vezető képesség423µS/cm
pH8 
Százhalombatta
Szabad aktív klór0,13mg/l
Klorid32mg/l
Vas17µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát12mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység169mg/l CaO
Vezető képesség541µS/cm
pH8 
Szigetmonostor
Szabad aktív klór0,26mg/l
Klorid24mg/l
Vas<5µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát10mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység127mg/l CaO
Vezető képesség440µS/cm
pH8 
Szigetszentmiklós
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid27mg/l
Vas16µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység154mg/l CaO
Vezető képesség531µS/cm
pH8 
Tököl
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid22mg/l
Vas21µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát5mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység141mg/l CaO
Vezető képesség512µS/cm
pH8 
Budapest - V. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid19mg/l
Vas17µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát7mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység116mg/l CaO
Vezető képesség428µS/cm
pH8 
Budapest - VI. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid23mg/l
Vas29µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység123mg/l CaO
Vezető képesség419µS/cm
pH8 
Budapest - VII. kerület
Szabad aktív klór0,21mg/l
Klorid23mg/l
Vas8µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység127mg/l CaO
Vezető képesség430µS/cm
pH8 
Budapest - VIII. kerület
Szabad aktív klór0,21mg/l
Klorid21mg/l
Vas6µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát6mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység123mg/l CaO
Vezető képesség426µS/cm
pH8 
Budapest - X. kerület
Szabad aktív klór0,23mg/l
Klorid23mg/l
Vas9µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység126mg/l CaO
Vezető képesség428µS/cm
pH8 
Budapest - XI. kerület
Szabad aktív klór0,18mg/l
Klorid24mg/l
Vas11µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység130mg/l CaO
Vezető képesség465µS/cm
pH8 
Budapest - XII. kerület
Szabad aktív klór0,23mg/l
Klorid24mg/l
Vas9µg/l
Mangán<1µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység125mg/l CaO
Vezető képesség433µS/cm
pH8 
Budapest - XIII. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid22mg/l
Vas26µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység122mg/l CaO
Vezető képesség436µS/cm
pH8 
Budapest - XIV. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid21mg/l
Vas9µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység122mg/l CaO
Vezető képesség426µS/cm
pH8 
Budapest - XIX. kerület
Szabad aktív klór0,16mg/l
Klorid26mg/l
Vas8µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység142mg/l CaO
Vezető képesség494µS/cm
pH8 
Budapest - XV. kerület
Szabad aktív klór0,18mg/l
Klorid22mg/l
Vas9µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység123mg/l CaO
Vezető képesség431µS/cm
pH8 
Budapest - XVI. kerület
Szabad aktív klór0,25mg/l
Klorid21mg/l
Vas9µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát7mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység121mg/l CaO
Vezető képesség428µS/cm
pH8 
Budapest - XVII. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid23mg/l
Vas15µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység130mg/l CaO
Vezető képesség441µS/cm
pH8 
Budapest - XVIII. kerület
Szabad aktív klór0,22mg/l
Klorid27mg/l
Vas15µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység151mg/l CaO
Vezető képesség519µS/cm
pH8 
Budapest - XX. kerület
Szabad aktív klór0,18mg/l
Klorid26mg/l
Vas15µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység149mg/l CaO
Vezető képesség519µS/cm
pH8 
Budapest - XXI. kerület
Szabad aktív klór0,16mg/l
Klorid27mg/l
Vas28µg/l
Mangán6µg/l
Nitrát10mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység154mg/l CaO
Vezető képesség537µS/cm
pH8 
Budapest - XXII. kerület
Szabad aktív klór0,17mg/l
Klorid26mg/l
Vas7µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység152mg/l CaO
Vezető képesség516µS/cm
pH8 
Budapest - XXIII. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid28mg/l
Vas10µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát10mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység161mg/l CaO
Vezető képesség546µS/cm
pH8 
vizminőség lapozás jobbra
Munka térkép

Interaktív térkép szolgáltatásunk segítségével aktuálisan tájékozódhat arról, hogy a Fővárosi Vízművek szolgáltatási területén éppen hol folynak vízcső felújítási, karbantartási vagy hibaelhárítási munkák. Az egyes címkék a munkálatok jellegét, várható befejezési idejét és a forgalmi rend változásait is jelzik, segítve az autóval közlekedőket útvonaluk megtervezésében. A munkatérkép megjelenítéséhez legalább Internet Explorer 9-es vagy annál magasabb verziószámú alkalmazás letöltése javasolt. Kérjük, frissítsen az Ön operációs rendszeréhez támogatott legújabb verzióra.

utcakereső