Nemzetközi arany minősítésú szolgáltató

Mellékvízmérők számlázásának újraindítása

Az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet lehetőséget biztosít arra, hogy az ingatlanon belüli, elsődlegesen tulajdonosi feladatkörbe tartozó vízdíjmegosztással a szolgáltatót bízzák meg. A szolgáltató általi vízdíjmegosztás kizárólag lakásonként (telekkönyvi albetétenként), mellékvízmérő jelzése alapján végezhető. A Lakossági / Nem lakossági mellékszolgáltatási szerződés (továbbiakban mellékszolgáltatási szerződés) megkötésének előfeltétele, hogy a bekötési vízmérő szerinti felhasználónak legyen aláírt Szolgáltatási szerződése, valamint nem lehet vízdíjtartozása. Amennyiben a mellékvízmérők száma, a házi ivóvízhálózat vagy a mellékvízmérő beépítésének műszaki jellemzői változnak, a korábban már jóváhagyott tervhez képest az igény elbírálásához ki kell tölteni a Felhasználói nyilatkozat és Vázlatrajz lakás mellékvízmérő beszereléséről nyomtatványt, melyen szerepeltetni kell a beszerelt mérők gyári számát, vázlatrajzot kell készíteni a lakás vízhálózatáról és a mérők beszerelések helyéről, valamit nyilatkozni kell a beszerelés helyességéről.

Felhívjuk Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy a vázlatrajz elkészítése nem igényel szakértői közreműködést, nem szükséges külön díjazásért megbíznia vele szakembert (pl. tervezőt, vízvezeték-szerelőt). A vázlatrajzot egyszerű szabadkézi rajzként Ön is elkészítheti a Felhasználói nyilatkozat és Vázlatrajz lakás mellékvízmérő beszereléséről nyomtatványon feltüntetett ikonok segítségével. Honlapunkon további segédletet, mintarajzot talál szükség szerint.

Újraindítást abban az esetben lehet kérni, amennyiben az elkülönített vízhasználónak az adott ingatlanra korábban volt megkötött mellékszolgáltatási szerződése, de azt az elkülönített vízhasználó vagy a Szolgáltató – lejárt hitelességű mérő vagy tartozás miatt – felmondta.

Amennyiben a szerződést tartozás miatt mondta fel a Szolgáltató, az újraindítás feltétele:

  • nullás igazolás bemutatása;
  • részletfizetési megállapodás bemutatása (amennyiben megkötésre került);
  • részletfizetési megállapodás esetén a futamidő felének eredményes letelte;
  • az aktuális dátumig minden részlet befizetését igazoló dokumentum bemutatása;
  • a megállapodás megkötése óta történt összes vízdíj terhelés kiegyenlítését igazoló dokumentum bemutatása.

A lakás-mellékvízmérők újbóli számlázásba vételének lépései:

1. A mellékvízmérők hitelességének, a joghatással járó mérés biztosításának ellenőrzése

A hatályos szabályozás értelmében az elszámolásra használt mellékvízmérők hitelessége 8 év.

A mellékvízmérő hitelességét a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal törvényes, sértetlen tanúsító jele (plomba) bizonyítja. A hitelesség további feltétele a mérő épsége, illetve burkolatának megbontatlansága. A mellékvízmérő hitelesítési évéről a tanúsító jelen lévő dátum segítségével győződhet meg.

A joghatással járó mérést a társaságunk által elvégzett műszakilag helyes felszerelést igazoló plombálás, azaz a biztonsági záróelem felhelyezése biztosítja. A lakás-mellékvízmérőkre felhelyezett biztonsági záróelem sárga színű, egyedi sorszámmal és szolgáltatói bélyeggel ellátott műanyag gyűrű. Egyedi esetekben, amikor a műanyag gyűrű nem szerelhető fel, akkor a záróelem lehet függőplomba is, mely zsinórral csatlakozik a mérőhöz.

A fentiek alapján az alábbi négy eset valamelyike állhat fenn:

  1. a mérő hiteles és társaságunk záróeleme megtalálható rajta: mellékszolgáltatási szerződés benyújtása szükséges,
  2. a mérő hiteles, de a társaságunk záróeleme nem található meg rajta: üzembe helyezés szükséges,
  3. a mérő nem hiteles, de a társaságunk záróeleme megtalálható rajta: mérőcsere szükséges,
  4. a mérő nem hiteles és társaságunk záróeleme sem található meg rajta: záróelem hiányának bejelentése, majd mérőcsere szükséges.

2. Mérőcsere, ha szükséges

Amennyiben a mellékvízmérő nem hiteles, hiteles mérőre kell cseréltetni, vagy a meglévő mellékvízmérőt kell újrahitelesíteni. A mérőcserét elvégezheti az elkülönített vízhasználó, vagy az általa megbízott kivitelező, aki lehet társaságunkkal szerződött, üzembe helyezést is végző, minősített vállalkozó.

A minősített vállalkozók a kivitelezést követően a mellékvízmérők műszakilag helyes beszerelését, az ezt igazoló biztonsági záróelem felszerelését (üzembe helyezés), valamint a dokumentumok leadását is elvégzik. A minősített vállalkozók elérhetőségét megtalálja itt, áraikról kérjük, tájékozódjon a megadott elérhetőségeiken.
A minősített vállalkozó által végzett üzembe helyezést követően az adminisztrációs díjat a Fővárosi Vízművek felé kell megfizetni, melynek összegéről itt tájékozódhat. A díjat a Fővárosi Vízművek Zrt. vagy megbízottja számlázza ki.

3. Mellékszolgáltatási szerződés benyújtása

A hiteles mellékvízmérők, záróelemek adatait a Lakossági / Nem lakossági mellékszolgáltatási szerződés nyomtatványon kell bejelenteni személyesen vagy postai úton. A nyomtatvány beszerezhető a Fővárosi Vízművek ügyfélszolgálati irodáiban, a Díjbeszedő Holding Zrt. kirendeltségeiben, letölthető innen, vagy kérheti telefonos ügyfélszolgálatunkon. A szerződés megkötéséhez szükséges a főmérő vízdíjfizetőjének (jellemzően a közös képviselő) hozzájárulása is, melyet a fenti nyomtatvány aláírásával ad meg.

4. Üzembe helyezés, ha szükséges

Amennyiben Ön nem társaságunkkal vagy a társaságunk által minősített vállalkozók valamelyikével végezteti el a lakás-mellékvízmérő cseréjét, vagy a hiteles mérőn nincs záróelem, akkor a mérő üzembe helyezését és a biztonsági záróelem felhelyezését külön kell igényelnie társaságunktól a Vízvonal 06 1 247 7777-es telefonszámán vagy online felületünkön, a kapcsolatfelvétel menüből indított üzeneten keresztül.  Az üzembe helyezés díja itt érhető el. A díjat a Főváros Vízművek Zrt., vagy megbízottja számlázza ki.

5. Számlázásba vétel

A számlázás újraindítását társaságunk díj ellenében végzi. Az újraindítási díjat itt tekintheti meg.

Amennyiben az újbóli számlázásba vételt nem a korábban szerződött elkülönített vízhasználó kéri, azt úgy tekintjük, mint az új mellékvízmérő számlázásba vételét, ezért ez esetben regisztrációs díj fizetendő. A regisztrációs díj ide kattintva érhető el.

A mellékvízmérők számlázása a kötelező éves egyszeri leolvasás kivételével részérték, vagy bediktált mérőállás alapján, a bekötési mérővel azonos ciklusban történik. Szerződéskötéskor lehetőség van részérték megadására a mellékszolgáltatási szerződésen, nyilatkozat hiányában a 0 m3 / 2 hónap érték kerül beállításra. A mellékszolgáltatási szerződés értelmében a leolvasásért és számlázásért lakossági és nem lakossági felhasználó esetén egyaránt ügyviteli díjat kell fizetni.

Az üzembe helyezés során a mérő előtti kötésre felhelyezett biztonsági záróelem sértetlen megőrzéséért és védelméért az elkülönített vízhasználó felel. Amennyiben a záróelem valamilyen oknál fogva mégis megsérül vagy elvész, az elkülönített vízhasználó köteles annak pótlását társaságunktól haladéktalanul megrendelni, valamint a pótlásának költségét fedezni. A záróelem pótlásának időpontját a Vízvonal 06 1 247 7777-es telefonszámán vagy online felületünkön, a kapcsolatfelvétel menüből indított üzeneten keresztül egyeztetheti. A záróelem pótlásának díja itt érhető el.